پاورپوینت عامل و محيط

پاورپوینت عامل و محيط

پاورپوینت عامل و محيط

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 22 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
عاملها و محيطها :
عامل می تواند يک انسان، يک ربات، ترموستات و يا يک عامل نرم افزاری باشد
عامل را می توان به صورت يک تابع در نظر گرفت.
ورودی: مجموعه ادراکات
خروجی: عمل
عملی که توسط يک عامل انجام می شود وابسته به ادراکات عامل است، اما لزوما تمام نتايج يک عمل توسط عامل قابل درک نيست و اثر آن بر محیط جزو چالشهاست.
برنامه نرم افزاری عامل، تابعی از ادراکات به اعمال می باشد.
اين برنامه…

پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

پاورپوینت درباره برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

دسته بندی: Powerpoint
 
نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
 
تعداد اسلاید: 15 اسلاید
مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این مرکز بر اساس دستورالعمل ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته وزارت بهداشت که به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین گردیده است، درحال اجرا است .
تعریف پسماندهای پزشكي ويژه
به كلیه پسماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني، آزمايشگاههای تشخیص طبي و…

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

نوع فایل power point
 
قابل ویرایش 18 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها
شعر قیصر – زبان انسان معاصر
پس کجاست ؟چند بارخرت و پرت های کیف باد کرده رازیر و رو کنم:پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار کارتهای اعتبارکارتهای دعوت عروسی و عزاقبض های آب و برق و غیره و کذا
برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعدهرونوشت بخشنامه های طبق قاعدهنامه های رسمی و تعارفینامه های مستقیم و محرمانه معرفیبرگه رسید قسطهای وامقسطهای تا همیشه ناتمام …
پس کجاست ؟چند…

پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 24 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
واگذاری اطلاعات به منظوراهداف مدیریتی

فعالیتهای داخلی که عملکرد روزانه موسسه را ساپورت می کند و از طرف دیگر با مراقبت مستقیم بیمار، حسابداری و مدیریت کیفیت ارتباط دارد را شامل می شود
به عوان مثال ممکن است اطلاعات خاصی از یک بیمار برای رسیدگی به یک شکایت لازم باشد یا وکلای قانونی موسسه برای دفاع از موسسه نیاز به یک پرونده داشته باشند، دسترسی به این موارد بدون اجازه بیمار…

پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 24اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
تست های مربوط به سنتز و متابولیسم

آلبومین
فاکتورهای انعقادی
هاپتوگلوبین
سرولوپلاسمین
آلفا فتوپروتئین
لیپوپروتئین ها
کلسترول و تری گلیسرید
الکتروفورز پروتئین های سرم

علائم آزمایشگاهی افتراق عوامل داخل و خارج کبدی:

افزایش بیلی روبین تام mg/dl 10(یرقان هپاتوسلولار) یا mg/dl 20 (کلستاز داخل کبدی و تومورهای پری آمپولار)
افزایش ALP و بیلی روبین همراه با ALT و AST…

پاورپوینت درباره دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست

پاورپوینت درباره دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست

پاورپوینت درباره دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست

دسته بندی: Powerpoint
 
نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)
 
تعداد اسلاید: 21 اسلاید
 
›دیدگاه محافظه کارانعلل آلودگی محیط زیست
›محافظه کاران بر این باورند که طبیعت می‌ تواند به آنها کمک کند تا نهاد های بشری و روابط بین آنها را بسازد.
›محافظه کاران دیدگاه اومانیسم سکولار ، را نمی پذیرند چراکه اومانیسم سعی دارد اهداف انسان را تنها منبع ارزش لحاظ کند در عوض محافظه کاران ، ارزشهای مخالفی را در طبیعت پیدا می‌ کنند و به انسان به…

پاورپوینت خطا و مسئولیت پزشکی

پاورپوینت خطا و مسئولیت پزشکی

پاورپوینت خطا و مسئولیت پزشکی

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 19 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:

 مقدمه:
خطا ها ومسئولیت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود
1- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و…)
 
2-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،رانندگی و…)
 
3-خطای محض (ارتکاب جرم توسط کودکان ،مجانین و…)

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

نوع فایل power point
 
قابل ویرایش 23 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدهاشهروندان الکترونیکی
به افرادي اطلاق میگردد که مسئولیت پذیر، پاسخگو و فعال، کمک دهنده و داراي نقشی مؤثر در فرآیند توسعه ملی بوده و منفعل،ساکن و مددجو نباشند.
شهر الکترونیک
شهر الکترونیک عبارت است از فضایی مجازي که بدون محدودیت در زمان و مکان و فارغ از مشکلات ناشی از عوامل بیرونی و محیطی مانند حمل و نقل و ترافیک، متصدیان پاسخگو و…، اطلاعات و خدمات خود را به صورت شبانهروزي و…

پاورپوینت آموزش بهداشت

پاورپوینت آموزش بهداشت

پاورپوینت آموزش بهداشت

نوع فایل: power point
 
قابل ویرایش38 اسلاید
 
قسمتی از اسلایدها:
تعریف
هیچ تعریف واحدی از آموزش بهداشت وجود ندارد
مفاهیم آموزش بهداشت بعنوان روند یا فعالیت در جهت تغییر رفتار در تعاریف گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است .
آموزش بهداشت الگوهای رفتاری مطلوب افراد یا جامعه است که توسط فرآیند های آموزشی به دست آمده اند.
آموزش بهداشت فرآیندی است که در طی آن افراد یا گروههای مردمی می آموزند تا بطریقی رفتار کنند که سلامتشان ارتقاء یابد ، باقی…

پاورپوینت اموزش و تربیت

پاورپوینت اموزش و تربیت

پاورپوینت اموزش و تربیت

نوع فایل:power point
تعداد اسلاید 34 قابل ویرایش
 
قسمتی از اسلاید:
هدف هاي تربيتي
آموزگار در جزوه فلسفه آموزش و پرورش درباره اهداف تربيتي چنين بيان مي نمايد:
الف- رشد قوه بيان و درک مفاهيم
ب- رشد تفکر انتقادي، ميل به يادگيري و تلاش به کسب علم و معرفت
پ- رشد استعداد کنجکاوي و خلاقيت براي نوآوري (ابداع و ابتکار)
ت- ايجاد احساس قدر شناسي از مواريث تمدني، ميهن دوستي و حفظ ميراث و نقل آن
و….
 
فهرست مطالب:
 

هدف هاي تربيتي
ويژگي هاي هدف…