Skip to main content
پاورپوینت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت )

پاورپوینت درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت )

پاورپوینت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت )

پاورپوینت درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • امویان (بنی امیه)، از خاندان قدرتمند و پُر نفوذ قبیله قریش در عصر جاهلیت به شمار می رفتند . این خاندان از طریق تجارت و اداره برخی از مناصب کعبه، ثروت فراوانی اندوخته بود. پس از بعثت پیامبر، بنی امیه با سرسختی تمام در برابر دعوت به اسلام، ایستادگی کردند و رئیس آنان، ابوسفیان، رهبری ……

پاورپوینت درس 5 تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین )

پاورپوینت درس 5 تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان v جامعه و حکومتی که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، در فاصلۀ سال های ۱۱ تا ۴۱ ق به دست پنج نفر از جانشینان ایشان با عنوان ((خلیفه)) اداره شد. این دورۀ ۳۰ ساله از تاریخ اسلام را عصر خلفای نخستین یا راشدین می گویند. جامعۀ اسلامی در این دوره با مسائل متعددی رو به رو شد که مه مترین آنها موضوع جانشینی پ ……

پاورپوینت درس 4 تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه )

پاورپوینت درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه )

پاورپوینت درس 4 تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه )

پاورپوینت درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان
oمدینه یا مدینه النبی پیش از هجرت پیامبر به آن شهر، یثرب نام داشت. هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به یثرب یکی از رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ اسلام به شمار م یرود. در نتیجه این رویداد، زمینه و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت اسلامی فراهم آمد. مهم ترین پرسش هایی که در باره این رویداد مهم به ذهن یک مورّخ یا محقق می رسد، عبارت اند از:
oچرا یثرب…

پاورپوینت درس 3 تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه )

پاورپوینت درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه )

پاورپوینت درس 3 تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه )

پاورپوینت درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان
•در ۱۷ یا به روایت دیگر، در ۱۲ ربی عالاول عا مالفیل، در مکه نوزادی در خاندانِ بنی هاشم از قبیلۀ قریش زاده شد که او را محمد نام نهادند. این مولود ستوده، پیش از ولادت، پدر خود عبدالله و در شش سالگی مادر خود، آمنه را از دست داد و نخست تحت سرپرستجدّش عبدالمطلب و سپس عمویش ابوطالب قرار گرفت و رشد کرد. محمد در چهل سالگی به پیامبری مبعوث و پیا مآور…

پاورپوینت درس 2 تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک )

پاورپوینت درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک )

پاورپوینت درس 2 تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک )

پاورپوینت درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان
vیکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت کننده خود مستقیما شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است. بدیهی است ارزش و اعتبار خبری که راوی آن، خود، به طور مستقیم شاهد رویداد بوده به مراتب از خبری که روایت کننده آن را از دیگران نقل کرده بیشتر است.
vدر گذشته،…

پاورپوینت درس 1 تاریخ یازدهم انسانی ( منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی )

پاورپوینت درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی ( منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی )

پاورپوینت درس 1 تاریخ یازدهم انسانی ( منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی )

پاورپوینت درس ۱ تاریخ یازدهم انسانی ( منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۲ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • آثار و بناهای تاریخی مانند میدان نقش جهان، مسجد گوهرشاد و به طور کلی آثار ساختمانی و معماری نظیر کاخ ها ، کاروان سراها، قلعه ها و برج ها ، زیارتگاه ها ، مقبره ها ، پل ها و جاده ها ، آب انبارها، مساجد و کلیساها ، معابد و خانقاه ها ، بنادر و اسکله ها و روستاها و شهرهای قدیم ……

پاورپوینت درس 7 تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی )

پاورپوینت درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی )

پاورپوینت درس 7 تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی )

پاورپوینت درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان
oپس از امویان، یکی دیگر از خاندا نهای قریش به نام بنی عباس، خلافت را به دست گرفت( ۱۳۲ ق). حکومت عباسیان، تا هنگام یورش مغولان به بغداد و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی دوام آورد(۶۵۶ ق). در این مدت، تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مهمی به وقوع پیوست که سرنوشت جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد. یکی از این تحولات شکل گیری خلافت فاطمیان در شمال آفریقا…

پاورپوینت درس 12 تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس 12 تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان § در عصر تیموریان نیز علوم مختلف رونق داشتند و به ویژه معارف دینی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. مراکز علمی و کتابخانه های شهرهای هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند و طالبان علم را از سراسر ایران و جهان اسلام به خود جذب می کردند. وجود شمار قابل توجه دانشمندانی که ……

پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید

پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید

پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید

پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید

پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید
نام فایل: پاورپوینت دستگاه تزریق پلاستیک درس روش تولید!
فرمت فایل: PPTX!
تعداد صفحه: ۶۵!

ساختار دستگاه تزریق پلاستیک
دستگاه تزریق
روش کار دستگاه تزریق مواد
تحقیق طرز کار دستگاه تزریق مواد
پروژه مراحل کار دستگاه تزریق پلاستیک
پاورپویت دستگاه تزریق

پاورپوینت درس 11 تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس 11 تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان پس از آنکه مغولان جذب اسلام و فرهنگ ایرانی شدند و دیوان سالاران ایرانی نقش فعالی در اداره امور حکومت به عهده گرفتند، وضعیت کشاورزی و کشاورزان بهبود یافت. بخش عمده ای از اصلاحات غازان خان، از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و اصلاح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق ……