دانلود پاورپوینت زمین شناسی – زلزله

دانلود  پاورپوینت زمین شناسی - زلزله

دانلود پاورپوینت زمین شناسی – زلزله

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی – زلزله در 50 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- زلزله چیست ؟
2- تکان های زمین
3- براي وقوع يك زمين لرزه چند دليل مي توان ذكر كرد:

4- دلایل وقوع زمین لرزه
5- امواج زمين لرزه
6- شناسايي كانون زلزله
7- درجه بندي دامنه و شدت زلزله

8- مقابله با زمين لرزه
9- زلزله های مهم در ایران

10- قبل از وقوع زلزله موارد زیرشایان توجه است :
11- منابع

دانلود پاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسی

دانلود  پاورپوینت زمین شناسی - منظومه شمسی

دانلود پاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسی

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی – منظومه شمسی در 42 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- تعریف منظومه شمسی
2- پیدایش
3- طراحی هنری از یک سحابی
4- کشف

5- موقعیت در فضا
6- همسایه‌ها
7- خورشید
8- نمایی از خورشید و جو آن

9- مقایسۀ اندازۀ خورشید و سیارات منظومۀ شمسی
10- محیط میان‌سیاره‌ای
11- منظومهٔ شمسی درونی
12- سیارات درونی

13- تیر
14- ناهید
15- زمین
16- بهرام

17- نمایی از سطح خشک و بیابانی مریخ
18-…

پاورپوینت هوازدگی

پاورپوینت هوازدگی

پاورپوینت هوازدگی

مجموعه فرآیندهایی که موجب خردشدن فیزیکی وتجزیه شیمیایی سنگ ها وکانیها درسطح یانزدیک سطح زمین می شوند بدون آنکه موادحاصله ازمحل خودجابجا شوند درحالی که فرسایش همواره مستلزم حمل یا تغییرمحل است
 …

پاورپوینت بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی وهاله های هیدرو ژئوشیمیایی

پاورپوینت بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی وهاله های هیدرو ژئوشیمیایی

پاورپوینت بررسی هاله های لیتوژئوشیمیایی وهاله های هیدرو ژئوشیمیایی

نمونه برداری از توده کانساری وسنگهای درونگیر آنها در سطح وعمق برداشته می شود. نمونه برداری از مقطع های عرضی يا پروفيل هايی كه معمولاً عمود بر روند سنگ درونگير و كانسنگ می باشند ، بررسی می گردند . هر ناهنجاری ژئوشيميايی حداقل بایدبوسيله دو پروفيل قطع گردد.
نمونه برداری از سنگها به علت توزیع ناهمگن عناصر در سراسر آن وپیدایش ناهمگن بعضی کانیهاوتغییرات نوع بافت سنگها معمولا مشکل تر از رسوبات وخاک هاست.در این موارد(سنگ دانه درشت وتوزیع بی…

روش های ژئوفیزیکی اکتشاف طلا

روش های ژئوفیزیکی اکتشاف طلا

روش های ژئوفیزیکی اکتشاف طلا

 
 طلا در طبقه بندی عناصر طبیعی در گروه مس قرار می گیرد .
 در سیستم کوبیک متبلور می شود.
 اغلب به صورت رشته ای و شاخه شاخه از شکل افتاده است .
 بلور های مکعبی طلا نادرند .
 درجه سختی 2/5 تا 3
 بسیار چکش خوار ومفتول شدنی است .
 در اثر آلیاژ شدن با مس و دیگر فلزات سخت می شود….

زمین ساخت

زمین ساخت

زمین ساخت

— زمين ساخت
درباره منشا و تكامل پوسته زمين و چگونگي تشكيل و زمان شكل گيري پوسته قاره‌اي بحث مي كند
 
و به طور كلي به نيروهاي داخلي زمين كه موجب تغيير و تكامل قاره‌ها، اقيانوسها، كوهها و زمين لرزه ها مي‌شود، را بحث مي‌كند….