دانلود پاورپوینت در مورد جانورشناسی

دانلود پاورپوینت در مورد جانورشناسی

دانلود پاورپوینت در مورد جانورشناسی

عنوان فایل:دانلود پاورپوینت در مورد جانورشناسی
نوع فایل: پاورپوینت
حجم فایل: 5.43مگ
تعدادصفحات : 50 ص
زبان : فارسی
شرح مختصر:
پاورپوینت در مورد جانورشناسی
امروزه جانور شناسان 34 شاخه از جانوران را می شناسند که هر شاخه بوسیله الگوی بدن مشخص و خصوصیات بیولوژیکی توصیف می شود
 
 
که آن را از سایر شاخه ها مجزا می کند.
محتوی فایل:
پاورپوینت در مورد جانورشناسی در 50ص
فهرست مطالب در مورد جانورشناسی :
مقدمه
Architectural Pattern of an…

دانلود پاورپوینت در مورد آتشفشان شناسی

دانلود پاورپوینت در مورد آتشفشان شناسی

دانلود پاورپوینت در مورد آتشفشان شناسی

عنوان فایل : دانلود پاورپوینت در مورد آتشفشان شناسی
نوع فایل : پاورپوینت
حجم فایل : 5000 کیلوبایت
تعداد صفحات : 223ص
 
محتوی فایل :
پاورپوینت 223 ض در مورد آتشفشان شناسی
 
شرح مختصر :
پاورپوینت در مورد آتشفشان شناسی
شناسایی کلی آتشفشان و آشنایی با نمونه های بارز و مهم جهانی
فراگیری منشا مواد آتشفشانی، رده بندی وویژگیهای شیمیایی آن
آموختن رده بندی فعالیتهای آتشفشانی و ویژگیهای هریک
آشنایی با حالات مختلف مواد آتشفشانی و اثرات آنها…

پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش نهم

پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش نهم

پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم درس 1 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 22

 

قسمتی از متن:
رعايت چهارچوب بخش های اصلی نوشته، سبب نظم ذهني و انسجام نوشتة مي شود.
 
روش های موثر بر نظم ذهني و انسجام نوشته
طبقه بندي و كوچكتر كردن موضوع
توجّه به ساختار بند
استفاده از طرح پرسش براي شكل بخشيدن به متن نوشته
و…
 
همراه با جواب فعالیت های نگارشی، درست نویسی و تصویر نویسی…

پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوشته را ويرايش كنيم درس 8 نگارش نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 27

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

تأکید بر پرهیز از از ویرایش کردن نوشته در مرحلهٔ آزادنویسی.
تأکید بر اهمیت ویرایش کردن نوشته، در مرحله پیراسته نویسی.
آشنایی با مراحل و گام های نوشتن از جمله خوشه سازی موضوع، آزادنویسی، بلند خوانی، ویرایش و پاک نویسی.
آشنایی با شیوه عملی ویرایشکردن با ارائه یک متن ویرایش شده.
و…

پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش نهم

پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش نهم

پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت وسعت و عمق نوشته را بيشتر كنيم درس 7 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 20

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

ایجاد نگرش مثبت نسبت به مطالعه و خواندن کتاب، به عنوان یکی از مناسب ترین راهکارها، برای رشد و تقویت تفکّر و افزودن بر وسعت و عمق نوشته.

توجّه به اهمیت تأثیر مطالعهٔ هدفمند آثار موفق در عمق بخشیدن به نوشته.

آشنایی با بهره گیری از آیه، حدیث، سخنان حکیمانه، ضرب المثل،…

پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش نهم

پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش نهم

پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت قالبی برای نوشتن برگزينيم درس 6 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 27

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

شناخت قالب های مناسب و مختلف نوشته مانند داستان، گزارش، زندگی نامه، سفرنامه، خاطره و نامه و
آشنایی با چند نمونه برجسته از نوشته با هدف شناخت برخی از قالب های نوشتن.

کسب توانایی نوشتن در قالب های گوناگون

توسعه آموزش نکته های نگارشی از طریق درست نویسی.

و…

 
 
همراه…

پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش نهم

پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوشته را خوش آغاز كنيم زيبا به پايان ببريم و نيكو نام گذاری كنيم درس 5 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 29

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

تقویت و ایجاد نگرش مثبت نسبت اهمّیت آغاز مناسب برای نوشته با ارائهٔ نمونه.

آشنایی با روش های مناسب برای آغاز موفّق یک نوشته.

تقویت و ایجاد نگرش مثبت نسبت اهمّیت پایان مناسب برای نوشته.

آشنایی با روش های مناسب برای پایان موفّق یک…

پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش نهم

پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش نهم

پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت فضا و رنگ نوشته را تغيير دهيم درس 4 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 28

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

آشنایی با بافت زبانی و محتوایی نوشته های طنز آمیز و غیرطنز آمیز از طریق مقایسه نمونه متن ها

آشنایی با شش شیوه و شگرد برای خلق فضای طنز در نوشته

کمک به تقویت و تثبیت یادگیری فضاهای طنز آمیز

تقویت و توسعه آموزش نکته های نگارشی از طریق درست نویسی

و…

 
 
همراه با…

پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش نهم

پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش نهم

پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوع زبان نوشته را انتخاب كنيم درس 3 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 23

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

آشنایی با بافت زبانیِ نوشته های عادی و شناخت ویژگی های زبان عادی

آشنایی با بافت زبانیِ نوشته های ادبی و شناخت ویژگی های زبان ادبی

آموزش نکته های نگارشی از طریق درست نویسی

فراگیری مهارت بازآفرینی مثل

و…

 
 
همراه با جواب فعالیت های نگارشی، درست نویسی و مثل…

پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش نهم

پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش نهم

پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت واژه ها را بشناسيم گزينش كنيم و به كار بگيريم درس 2 نگارش پایه نهم

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 26

 

قسمتی از متن:
اهداف درس

تقویت توانایی تشخیص ارتباط بین نقشه ساختمان و طرح نوشته

آشنایی با نقش کاربردی واژگان در شکل دهی ساختمان نوشته

آشنایی با یک متن برجسته، به منطور شناخت کاربرد واژگان در نوشته

تقویت توانایی در به کارگیری کلمات متّضاد، کلمات مترادف برای تنوّع بخشیدن به…