Skip to main content
پاورپوینت   آموزش جدول ضرب

پاورپوینت آموزش جدول ضرب

پاورپوینت   آموزش جدول ضرب

پاورپوینت آموزش جدول ضرب

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید : ۱۸ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
برای یادگیری این ضرب همگی این شعر رامی خوانیم :
چهار شیش تا بیست و چار است عرب شتر سوار است
همه با هم بگین :
به ساعتت نگاه کن دوازده رو پیدا کن
حاصل چار در سه است روی ساعت حاضر است
برای یادگیری این ضرب ، همه با هم شعر زیر را می خوانیم
هشت چارتا ، سی و دو تاست دندانهای تو زیباست
 
 
 …

پاورپوینت  هم نهشتی

پاورپوینت هم نهشتی

پاورپوینت  هم نهشتی

پاورپوینت هم نهشتی

فرمت فایل:پاورپوینت
با قابلیت ویرایش وآماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۶ اسلاید
بعضی اسلاید:
 
عکس قضیه مثلث متساوی الساقین نیز برقرار است:یعنی اگر مثلثی دارای دو زاویه برابر باشد آن گاه متساوی الساقین است
هم نهشتی در مثلث قائم الزاویه :علاوه بر حالت های هم نهشتی قبلی دو حالت هم نهشتی مخصوص به مثلث قائم الزاویه وجود دارد
۱-برابری وتر و یک زاویه حاده
۲- برابری وتر و یک زاویه قائمه
نتیجه در هر مثلث قائم الزاویه زاویه بین ارتفاع و میانه وارد بر…

پاورپوینت  هندسه 2 زاویه بین دو وتر

پاورپوینت هندسه ۲ زاویه بین دو وتر

پاورپوینت  هندسه 2 زاویه بین دو وتر

پاورپوینت هندسه ۲ زاویه بین دو وتر

فرمت فایل:پاورپوینت
با قابلیت ویرایش وآماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۵ اسلاید
بعضی اسلاید:
قضیه : هرگاه دو وتر AB و CD از دایره همدیگر را درون دایره در نقطه M قطع کنند:
( زاویه حاصل بین دو وتر برابر است با نصف مجموع کمان های روبرو به آن با کمان های محصور بین دو وتر )
مثال ۲- دو وتر عمود برهم بر دایره چهار کمان پدید می آورند اگر اندازه ی دو کمان فربور ۳۰ و ۸۰ باشند اندازه تفاضل دو کمان دیگر بر حسب درجه کدام است ؟
پس دو کمان ۳۰ و ۸۰ دو زاویه ی رو بروی هم…

پاورپوینت همگرایی دنباله ها و توان حقیقی

پاورپوینت همگرایی دنباله ها و توان حقیقی

پاورپوینت همگرایی دنباله ها و توان حقیقی

پاورپوینت همگرایی دنباله ها و توان حقیقی

فرمت فایل:پاورپوینت
با قابلیت ویرایش وآماده پرینت
تعداد اسلاید: ۲۳ اسلاید
بعضی اسلاید:
اگر عددی فرد باشد آن گاه هر عدد ححقیقی مانند دقیقا یک ریشه ی ام دارد که آن را با
نشان می دهیم اگر عددی فرد باشد ریشه ام هر عدد مثبت عددی مثبت و ریشه ام هر عدد منفی عددی منفی است.
اگر عدد زوج باشد آن گاه عدد منفی ریشه ام ندارد.
توان:
تعریف: فرض کنید یک عدد حقیقی مثبت و یک عدد گویا باشد که عددی صحیح و
عددی طبیعی است را برابر ریشه ی ام عدد تعریف می…