Skip to main content
کتاب صوتی (( از s تا فر آگاهی ))اثر اشو

کتاب صوتی (( از s تا فر آگاهی ))اثر اشو

کتاب صوتی (( از s تا فر آگاهی ))اثر اشو

کتاب صوتی (( از s تا فر آگاهی ))اثر اشو

تا زمانی که طبیعی بودن sks با تمام قلب پذیرفته نشود،
هیچکس نمی تواند کسی را دوست بدارد.
می خواهم به شما بگویم که sks الهی است.
انرژی s انرژی الهی است، انرژی خدایی است.
برای همین است که این انرژی می تواند زندگی جدید بیافریند.
جنسیت بزرگ ترین و اسرارآمیزترین نیرو است.
تمام این ضدیت با s را دور بیندازید.
اگر می خواهید عشق در زندگیتان ببارد، ازاین ستیز با s دست بکشید.
s را با سرور بپذیرید.
قداست آن را تحسین کنید.
 
یک کتاب شهرت…

آزمون انجام شده میلون (نمونه اول)

آزمون انجام شده میلون (نمونه اول)

آزمون انجام شده میلون (نمونه اول)

آزمون انجام شده میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون – نمونه تفسیر آزمون میلون
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع…

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون – نمونه تفسیر آزمون میلون
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع…

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون – نمونه تفسیر آزمون میلون
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع…

نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه تفسیر آزمون میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون – نمونه تفسیر آزمون میلون
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع…

نمونه اجرا شده میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه اول)

نمونه اجرا شده آزمون میلون – نمونه تفسیر آزمون میلون
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات
معاینه وضعیت روانی
پاسخنامه
نیمرخ MCMI-III
تفسیر آزمون میلون:
گام اول: بررسی شاخص های روایی
گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت
گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت
گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی
گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع
گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع…

کتاب  صوتی  ثروت سریع اثر تی هارو اکر

کتاب صوتی ثروت سریع اثر تی هارو اکر

کتاب  صوتی  ثروت سریع اثر تی هارو اکر

کتاب صوتی ثروت سریع اثر تی هارو اکر

 
اگر به هر حال سخت کار خواهید کرد می توانید در عین حال ثروتمند هم بشوید و هرچه سریعتر هم بهتر
توصیه های تئوری را فراموش کنید پیام هایی که از خط مقدم دنیای واقعی می آید اکر که به عنوان آمیزه منحصر به فردی از قبل بودن به همراه عاطفه توصیف شده است یکی از سرشناس ترین مربی موفقیت کاری و شخصی در آمریکای شمالی است با سایت کلید ثروت همراه باشید او که تا پیش از ۳۰ سالگی صاحب ۱۷ کسب و کار بوده از صحبت کوبنده و سریع استفاده می‌کند تا عوامل حیاتی که…

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

آزمون انجام شده میلون – نمونه انجام شده میلون
 
تعداد صفحات: ۸
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
شرح حال روانپزشکی
اجرا و نمره گذاری
تفسیر گام به گام
۱- تعیین روایی نیمرخ
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
۳- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
۴- ارائه برداشت تشخیصی
۵- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی
 
 
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی…

نمونه اجرا شده میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده میلون (نمونه دوم)

آزمون انجام شده میلون – نمونه انجام شده میلون
 
تعداد صفحات: ۸
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
شرح حال روانپزشکی
اجرا و نمره گذاری
تفسیر گام به گام
۱- تعیین روایی نیمرخ
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
۳- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
۴- ارائه برداشت تشخیصی
۵- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی
 
 
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی…

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

آزمون انجام شده میلون – نمونه انجام شده میلون
 
تعداد صفحات: ۸
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
 
شرح حال روانپزشکی
اجرا و نمره گذاری
تفسیر گام به گام
۱- تعیین روایی نیمرخ
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
۳- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی
۴- ارائه برداشت تشخیصی
۵- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی
 
 
۲- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت
مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی…