Skip to main content
چه کسی پنیر مرا برداشت اثر اسپنسر جانسون

چه کسی پنیر مرا برداشت اثر اسپنسر جانسون

چه کسی پنیر مرا برداشت اثر اسپنسر جانسون

چه کسی پنیر مرا برداشت اثر اسپنسر جانسون

کتاب چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد داستانی نوشتهٔ اسپنسر جانسون و کن بلانچارد است که با نام‌های دیگری مانند چه کسی پنیر مرا دزدید نیز شناخته می‌شود. این داستان راه تغییر کردن در زندگی و ایجاد تنوع در زندگی را به شیوه‌ای زیبا آموزش می‌دهد….

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)
 
پرسشنامه های روانشناسی : تقریبا از اواسط قرن هجدهم و با ظهور روانشناسانی همچون فروید علم روانشناسی دچار تحول شد و وارد مرحله ی جدیدی میشد قبل از آن برای روان انسان ها اهمیت چندانی قائل نمی شد .
رفته رفته و با تکامل علم روانشناسی برای شناسایی و درمان مراجعه کننده از یک سری تست و پاسخنامه های روانشناسی استفاده میشد .
ما در سایت فیکت به ادرس اینترنتی FIKET.IR همه ی پرسش نامه ها و تست ها و ازمون…

دانلود کتاب تئوری انتخاب

دانلود کتاب تئوری انتخاب

دانلود کتاب تئوری انتخاب

دانلود کتاب تئوری انتخاب

دانلود کتاب تئوری انتخاب (خلاصه کتاب)(برداشت آزاد از کتاب)
دانلود کتاب تئوری انتخاب
۵۵صفحه
با فرمت pdf
به فرض شما می توانستید از مردم سراسر دنیا، از آن هایی که بیمار، گرسنه و فقیر نیستند و ظاهرا از امکانات بسیاری برای زندگی کردن برخوردارند، بخواهید صادقانه به این سوال پاسخ دهند: حالتان چطور است؟ میلیون ها نفر خواهند گفت: بدبخت و بیچاره‌ام. و اگر بپرسید: چرا؟ اغلب آن ها دیگران را برای بدبختی خود سرزنش می کنند مثل زن، شوهر، معلم، فرزند،…

پاورپوینت روانشناسی ( تحقیق در مورد تکنیکهای خلاقیت )(۸۷ص قابل ویرایش)(سامان امامی،بهروز نیرومند،کاوه همام)

پاورپوینت روانشناسی ( تحقیق در مورد تکنیکهای خلاقیت )(۸۷ص قابل ویرایش)(سامان امامی،بهروز نیرومند،کاوه همام)

پاورپوینت روانشناسی ( تحقیق در مورد تکنیکهای خلاقیت )(۸۷ص قابل ویرایش)(سامان امامی،بهروز نیرومند،کاوه همام)

پاورپوینت روانشناسی ( تحقیق در مورد تکنیکهای خلاقیت )(۸۷ص قابل ویرایش)(سامان امامی،بهروز نیرومند،کاوه همام)

پاورپوینت روانشناسی ( تحقیق در مورد تکنیکهای خلاقیت )(۸۷ص قابل ویرایش)(سامان امامی،بهروز نیرومند،کاوه همام)
۱-مدل منطقی و فوری در هر مورد.۲- نیاز به همیشه حق داشتن و مقبول بودن.۳-ترجیح کاربرد نقادانه هوش به کاربرد سازنده آن.۴- سرعت انتقال بالا بنابراین زود به نتیجه میرسندو جزییات را از دست می دهند. ۵-ترجیح زیرکی به حکمت.۶-بزرگترین گناه با هوشها : خودبینی و به حساب نیاوردن دیگران مبدع آن چارلز، اس ، وایتینگبر قراری ارتباط بین موضوعات کاملا…

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال[۱] (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱) ساخته شده است.
ناهاپیتوگوشال (۱۹۹۶) با رویکردسازمانیجنبههایمختلفسرمایهاجتماعیرا درسه بعد جایمیدهند:
۱٫ ساختاری:بارت(۱۹۹۲)…

سوالات خود کارآمدی

سوالات خود کارآمدی

سوالات خود کارآمدی

سوالات خود کارآمدی

دستورالعمل: هر عبارت داخل جدول احتمالاً بیانگر وضعیت سلامت عمومی شما است. لطفاً هر سوال را به دقت بخوانید و از میان گزینه های موجود پاسخی را که بیشتر از همه با وضعیت سلامت عمومی شما مطابقت دارد، لطفاً توجه داشته باشید که عدد ۱ برابر با کمی ، ۲ برابر با زیاد و ۳ برابر با خیلی زیاد است….

پرسشنامه  ارزیابی میزان برخی شاخصه ها در تثبیت زندگی در زوجین

پرسشنامه ارزیابی میزان برخی شاخصه ها در تثبیت زندگی در زوجین

پرسشنامه  ارزیابی میزان برخی شاخصه ها در تثبیت زندگی در زوجین

پرسشنامه ارزیابی میزان برخی شاخصه ها در تثبیت زندگی در زوجین

این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است . لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است . بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود ، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت ، پاسخ دهید ….