پروژه کارآفرینی برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰٫۰۰۰ قطعه در شهرستان ورامین

پروژه کارآفرینی برآورد احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در شهرستان ورامین در ۲۰ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در ۱۸ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت ۲۰۰ رأس» در استان اردبیل

پروژه کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت ۲۰۰ رأس» در استان اردبیل در ۱۵ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش ۱۰۰ راس گوسفند

طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش ۱۰۰ راس گوسفند در ۳۲ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید

پروژه کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در ورامین

پروژه کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در ورامین در ۱۹ صفحه ورد قابل ویرایش
بیشتر بخوانید