نکات مهم و کلیدی در پرورش مرغ گوشتی

نکات مهم و کلیدی در پرورش مرغ گوشتی

نکات مهم و کلیدی در پرورش مرغ گوشتی

نکات مهم و حیاتی در پرورش مرغ گوشتی
امروزه پرورش طیور مختلف به یکی از مهم ترین کسب و کار ها تبدیل شده است.
مرغ با کاربردی که در سفره ما ایرانی ها دارد به یکی از مهم ترین خوراک های ما تبدیل شده.
اما افرادی که کار پرورش مرغ گوشتی را آغاز میکنند باید نکاتی را برای پرورش بهتر این پرنده در ذهن داشته باشند.
میزان سود حاصله از پرورش مرغ گوشتی تا حدود زیادی بستگی به وزن و میزان گوشت پرنده دارد.
از این رو تغذیه یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مقدار…