درمان تب روز

درمان تب روز

تب روز همان است که از نشستن در آفتاب یا راه رفتن در ایام تابستان یا از خوراک های حاره یا از خشم سخت یا رنج یا ثعب بسیار پدید آید و نیز این تب از فکر کردن بسیار و بی خوابی در شب یا خشم و حرکت مفرط یا درد و رنج حاصل می شود زیرا همه ی این ها موجب تب روز می شود بهترین روش درمان را و موثرترین و کوتاه ترین در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…