آلکالوئیدها

آلکالوئیدها

آلکالوئیدها

فهرست
پیشگفتار( آلکالوئیدها)
آلکالوئیدهای گروه پیریدین و پی پریدین
آلکالوئید های گروه تروپان
آلکالوئیدهای گروه لینولین
آلکالوئیدهای گروه ایزوکینولین
آلکالوئیدهای گروه اندول
گروه استروئید آلکالوئید ها
آلکالوئیدهای گروه لوپی نان
آلکالوئید های گروه آلگامین( آلکالوئید های آمین)
آلکالوئیدهای گروه پورین
برخی گیاهان آلکالوئید دارو و خواص آنها
پیشگفتار
از نظر بیولوژیکی و شیمیایی ترکیبات همگنی نیستند ازت دار هستند و اکثراً در…

درمان تب دق نشانش

درمان تب دق نشانش

بهترین تب دق نشانش :وقتی فرورفتگی چشم و رقت صورت و انرژیتون رو از دست میدید بهترین و کوتاه ترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان تب صفراوی

درمان تب صفراوی

بهترین درمان تب صفراوی که خرج از عروق است با روشی کوتاه در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان تب صفراوی

درمان تب صفراوی

درمان تب صفراوی که در داخل عروق است با کوتاه ترین و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان تب مطبقه

درمان تب مطبقه

درمان تب مطبقه که از بیمار جدا نمی‌شود علتش از عفونت خونه بهترین و کوتاه ترین روش درمان در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان تب بلغمی

درمان تب بلغمی

بهترین روش درمان تب بلغمی که داخل عروق با روشی کوتاه در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان تب سوداوی

درمان تب سوداوی

تب سوداوی دو نوع است اگه داخل عروق اتفاق بیفتد بهترین روش و کوتاه ترین آن اینجاست ر صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…

درمان سرما خوردگی

درمان سرما خوردگی

درمان سرما خوردگی با کوتاه ترین و بهترین روش در صورت تمایل به خرید با کامپیوتر یا لپ تاپ انجام بدید…