آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خوشنویسی با خودکار

 
 
 
آموزش خوشنویسی با خودکار (تمام حروف الفبای فارسی)
 
صفر تا صد (خوشنویسی با خودکار) را آموزش دادیم که بدون نیاز به آموزشگاه حضوری، در خانه (خوشنویسی) کنید 
 
آموزش از صفر تا صد، برای افراد مبتدی تهیه شده است  رفع اشکال مربی و گروه پرسش و پاسخ هم هست. فرض ما این است که برای اولین بار خوشنویسی میکنید!
 
آموزش (خوشنویسی) چقدر طول میکشد؟ بستگی به خودتان دارد (محدودیت زمانی ندارد)
هر زمان فرصت داشتید فیلم ها را نگاه کنید و…

خط تحریری نستعلیق

خط تحریری نستعلیق

خط تحریری نستعلیق

دوره آموزشی خط تحریری نستعلیق به زبانی ساده شامل:
13 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده
آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند)
جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده
یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و… پاسخ داده شده)
شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط…

خط تحریری شکسته نستعلیق

خط تحریری شکسته نستعلیق

خط تحریری شکسته نستعلیق

دوره آموزشی خط تحریری شکسته نستعلیق به زبانی ساده شامل:
11 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده
آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند)
جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده
یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و… پاسخ داده شده)
شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط…

خط تحریری نسخ

خط تحریری نسخ

خط تحریری نسخ

دوره آموزشی خط تحریری نسخ به زبانی ساده شامل:
10 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده
آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند)
جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده
یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و… پاسخ داده شده)
شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط استاد دوره…

انواع خط

انواع خط

انواع خط

انواع خط

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار………………………………………………………………………………..۳
نگاهی به خطوط ششگانه (اقلام ستّه ) …………………………………………………………………………………………۴
اختراع نوشتن …………………………………………………………………………………………۶
تاریخچه پیدایش خط و الفبا -۳ …………………………………………………………………………………………۹
سلطانعلی مشهدی……………………………………………………………………………………….۱۵
یاقوت مستعصمی…