تاريخ تحول حقوق بين الملل

تاريخ تحول حقوق بين الملل

لیست مطالب :

تاریخچه

قسمت اول دوران باستان

بند اول مشرق زمین
بند دوم یونان
بند سوم روم

قسمت دوم قرون وسطی

بند اول دوران پیروزی مسیحیت
بند دوم ظهور اسلام و تحول حقوق بین الملل
بند سوم جنگهای صلیبی
بند چهارم نتیجه گیری

قسمت سوم عصر جدید
قسمت چهارم: گفتاری پیرامون اسلام و حقوق بین الملل
قسمت پنچم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام

بند اول: مفهوم واژه سیر در اسلام
بند دوم: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی اسلام

قسمت ششم:…

دانلود pdf شیمی دوازدهم تست خیلی سبز

دانلود pdf شیمی دوازدهم تست خیلی سبز

دانلود pdf شیمی دوازدهم تست خیلی سبز

دانلود pdf شیمی دوازدهم تست خیلی سبز
دانلود pdf شیمی دوازدهم تست خیلی سبز
دانلود کتاب خیلی سبز شیمی دوازدهم pdf ( کامل و دقیق)
 
توضیحات محصول
کتاب تست شیمی دوازدهم انتشارات خیلی سبز
پاسخنامه کتاب خیلی سبز شیمی دوازدهم.
 
قیمت کتاب با تخفیف کمتر از 185 هزار تومن نیست در کل سایت های وب.ولی داداش سینا تون ، به قیمت استثنایی فقط 17200 تومن…

دانلود نمونه شکواییه تصرف عدوانی

دانلود نمونه شکواییه تصرف عدوانی

این پست حاوی فایل نمونه شکایت (شکواییه) کیفری با موضوع رفع تصرف عدوانی ملک میباشد که شما با مراجعه به انتهای همین مطلب میتوانید پس از پرداخت آنلاین قیمت فایل اقدام به خرید این فایل کاربردی بنمایید….

مقاله در مورد مسئولیت مدنی

مقاله در مورد مسئولیت مدنی

مقاله در مورد مسئولیت مدنی

بخشی از متن مقاله:
 
حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي…

مقاله در مورد توقيف اموال

مقاله در مورد توقيف اموال

مقاله در مورد توقيف اموال

بخشی از متن مقاله:
 
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه…

مقاله توارث مسلمان و كافر

مقاله توارث مسلمان و كافر

مقاله توارث مسلمان و كافر

بخشی از متن مقاله:
 
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است. مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث…

مقاله تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقاله تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقاله تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

بخشی از متن مقاله:
 
با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد. از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول…

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

مقاله تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد

بخشی از متن مقاله:
 
بي گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگوني است، عصر پيشرفت و تكنولوژي است، عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امروز جوامع بشري چهره اي تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوي ديگر، تحولات و پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبستگي بيين ملتها را يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را «عصر ارتباطات » يا به تعبير دقيق تر «عصر انفجار…

مقاله در مورد تعـدد جــرم

مقاله در مورد تعـدد جــرم

مقاله در مورد تعـدد جــرم

بخشی از متن مقاله:
 
هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد. تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.در تكرار جرم چنانچه مرتكب…

مقاله در مورد ترور و تر وريسم

مقاله در مورد ترور و تر وريسم

مقاله در مورد ترور و تر وريسم

بخشی از متن مقاله:
 
ايجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت هاي بي دليل و نامرئي تهديد و ارعاب از طريق گوناگون ترور ناميده مي شود. و به طور كلي ترور ماركي است براي بسيج افكار عمومي عليه هر فرد ياگروه و نظام و مكتبي كه در برابر آمريكا و امپرياليسم غرب به كار مي رود. و ترور روشي نيست كه هميشه به تنهايي مورد استفاده ماركيست ها قرار مي گيرد بلكه به طور كشورهاي سرمايه داري و گروه هاي راست گرا از همان روش و وسايل اقدام به ترور و ايجاد وحشت مي نمايد و…