Skip to main content
دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )

دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )

دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )

دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )

دانلود پاورپوینت حقوق ( جرم و تخلفات )
ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود»رژیم حقوقی حاکم بر اشتغال بازنشستگان بر اساس…

اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه  عقود در عقد  صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۳
اهداف تحقیق.. ۴
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. ۵
الف)کتب… ۶
ب) مقالات… ۷
پرسش ها۸
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۸
روش تحقیق.. ۹
فصل اول: جایگاه عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. ۱۱
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. ۱۲
بند ۱) تعریف عقد صلح.. ۱۲
۱-۱- صلح در لغت… ۱۲
۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. ۱۴
بند۲) اوصاف عقد صلح.. ۱۸
۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح.. ۱۹
۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح.. ۲۰
۲-۱-۲- رضایی بودن عقد…

كارآموزي در اداره ثبت اسناد و املاک

کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک
در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۷ صفحه
اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن ۲۱ زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز…

موضوع كارآموزي با عنوان خواسته مطالبه مهريه در دادگاه عمومي

موضوع کارآموزی با عنوان خواسته مطالبه مهریه در دادگاه عمومی

موضوع کارآموزی با عنوان خواسته مطالبه مهریه در دادگاه عمومی

موضوع کارآموزی با عنوان خواسته مطالبه مهریه در دادگاه عمومی

موضوع کارآموزی با عنوان خواسته مطالبه مهریه در دادگاه عمومی
در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۱۷ صفحه
بهترین نمونه در فضای مجازی
خلاصه فایل
 
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است…

دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست از سال ها ۸۷ تا ۹۸ به صورت کامل

دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست از سال ها ۸۷ تا ۹۸ به صورت کامل

دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست از سال ها ۸۷ تا ۹۸ به صورت کامل

دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست از سال ها ۸۷ تا ۹۸ به صورت کامل

دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست از سال ها ۸۷ تا ۹۸ به صورت کامل

 
 

 
دانلود جزوه و نمونه سوالات حقوق محیط زیست

 
 

 
دانلود نمونه سوالات حقوق محیط زیست
سوالات درس حقوق محیط زیست بین الملل رشته حقوق
چند مورد از نمونه سوالات حقوق محیط زیست
میزان منابع مورد استفاده هر فرد از محیط زیست و سهم او در آلودگی زیستی را چه می نامند؟
۱-سهم زیستی ۲-زندگی زیستی ۳-ردپای زیستی ۴-محیط…