پیشینه و مبانی نظری رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر

پیشینه و مبانی نظری رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۶۳مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق ۱-۲ مقدمه ۲-۲- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا ۱-۲-۲ ایالات متحده آمریکا ۱-۱-۲-۲ موارد عدول از GAAP 2-1-2-2 دام های مادر تولید مثلی که در خود واحد پرورش داده شده اند: ۳-۱-۲-۲ مالیاتهای معوق ۴-۱-۲-۲ حسابداری…

پیشینه و مبانی نظری روان شناسی نوجوانی

پیشینه و مبانی نظری روان شناسی نوجوانی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۰۸مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان شناسی نوجوانی فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق) تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی ۱۰ تعاریف نوجوانی ۱۲ دنیای تازه افکار نوجوانی ۱۵ بزهکاری ۲۲ تعریف بزهکاری ۲۵ طبقه بندی بزه ۲۶ دیدگاه کلاسیک ۲۷ نظریه یادگیری اجتماعی ۲۸ نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر ۲۸ تفاوت بزهکاری و مجرم ۳۰ عوامل خانوادگی ۳۲ عوامل موجود در مدرسه ۳۹ عدالت…

پیشینه و مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی

پیشینه و مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۵۳مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان شناختی مزاح وشوخ طبعی فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح ۱۱ نظریه اهانت ۱۱ نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی ۱۱ نظریه ناهماهنگی و تباین ۱۲ واکنشهای مزاح ۱۳ مزاح و سیستم ایمنی بدن ۱۵ مزاح و عملکرد تحصیلی ۱۶ نقش درمانی مزاح ۱۶ تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس ۱۷ مدل…

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۴۱روان درمانی روان درمانی چیست؟ روان درمانی به شیوه هایی گفته می شود که در آن مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با او درمان می گردد. روان درمانگر به شناخت شما از خود و بهتر شدن توانایی مقابله تان کمک می کند (پروچاسکا و جان نورکراس ، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳). سابقه فرهنگی – تاریخی روان درمانی بقراط روان درمانی علمی-…

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی معنوی

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی معنوی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۶معنویت چیست معنویت کلمه ای مانند عشق است که برای بسیاری از مردم اهمیت بسیاری دارد ولی مشخص کردن مفهوم آن بسیار دشوار است و بسیاری معتقدند که آن فراتر از کلمه است. در حقیقت چنین به نظر می رسد که کلمات قادر به تشریح معنویت نیستند و کلام از سخن گفتن درباره آن قاصر است. اما درمانگران نیاز دارند این واقعیت را درک کرده و اهمیت آن را در کار خود…

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی حمایتی گروهی

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی حمایتی گروهی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۴۲روان درمانی حمایتی گروهی روان درمانی چیست؟ روان درمانی به شیوه هایی گفته می شود که در آن مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با او درمان می گردد. روان درمانگر به شناخت شما از خود و بهتر شدن توانایی مقابله تان کمک می کند (پروچاسکا و جان نورکراس ، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳). سابقه فرهنگی – تاریخی روان درمانی بقراط روان…

پیشینه و مبانی نظری روش های سنجش رضایت مشتری

پیشینه و مبانی نظری روش های سنجش رضایت مشتری

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۳۳روش های سنجش رضایت مشتری ۲-۱۳-۱ روش های غیر قابل کامپیوتری شدن (روش های حادثه مدار) ۲-۱۳-۱-۱ نقشه کلی و شناسایی تماس های مشتری ۲-۱۳-۱-۲ مشاهده ۲-۱۳-۱-۳ روش حوادث ترتیبی ۲-۱۳-۱-۴ فن حادثه مهم ۲-۱۳-۱-۵ تجزیه و تحلیل شکایات ۲-۱۳-۱-۶ تجزیه و تحلیل ارتباط بین فراوانی مشکلات و مسائل تجزیه و تحلیل شده با فراوانی شکایات ۲-۱۳-۲ روش های قابل کامپیوتری شدن (روش های ویژگی مدار)…

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی تفکرات غیر منطقی و اضطراب

پیشینه و مبانی نظری روان درمانی تفکرات غیر منطقی و اضطراب

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۵۰مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی تفکرات غیر منطقی و اضطراب مقدمه در این بخش زمینه ای بر روان درمانی و تئوری ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با مسئله تحقیق (ارتباط تفکرات غیر منطقی با بروز حالات اضطراب) مورد بحث قرار می‌گیرد. بشر در ابتدا امراض روانی را پدیده ای ماورا الطبیعه می دانست و از طریق جن گیری به درمان امراض می پرداخت. مثلا…

پیشینه و مبانی نظری روش های حسابداری موجودی کالا

پیشینه و مبانی نظری روش های حسابداری موجودی کالا

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۵۶مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای حسابداری موجودی کالا فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق ۱-۲ مقدمه ۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا ۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا ۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا ۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده ۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره…

پیشینه و مبانی نظری روابط بین نسلی

پیشینه و مبانی نظری روابط بین نسلی

فرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق – ,  
( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۴۹۲-۱ مقدمه ۲-۲ خانواده و روابط بین نسلی ۲-۲-۱ نقش خانواده در روابط بین نسلی ۲-۲-۲ نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده ۲-۳ روند های جمعیتی و روابط بین نسلی ۲-۴ نظریه های مربوط به روابط بین نسلی ۲-۴-۱ نظریه دلبستگی ۲-۴-۲ نظریه نوع دوستی ۲-۴-۳ نظریه مبادله ۲-۴-۴ نظریه ارزش ها ۲-۴-۵ تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی ۲-۴-۶ تئوری انسجام ۲-۴-۶-۱بعد کارکردی ۲-۴-۶-۲ فرصت های ساختاری…