پاورپوینت پیشگیری از حوادث خانگی درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت پیشگیری از حوادث خانگی درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت پیشگیری از حوادث خانگی درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پیشگیری از حوادث خانگی درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 28
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت پیشگیری از حوادث خانگی درس 14 سلامت و…

پاورپوینت بهداشت ازدواج و باروری درس 9 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت بهداشت ازدواج و باروری درس 9 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت بهداشت ازدواج و باروری درس 9 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بهداشت ازدواج و باروری درس 9 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 25
 

پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت بهداشت روان درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت بهداشت روان درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت بهداشت روان درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت بهداشت روان درس 10 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت بهداشت روان درس 10 سلامت و…

پاورپوینت مصرف دخانیات و الکل درس 11 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت مصرف دخانیات و الکل درس 11 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت مصرف دخانیات و الکل درس 11 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مصرف دخانیات و الکل درس 11 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27

پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن درس 12 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن درس 12 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن درس 12 سلامت و بهداشت دوازدهم

 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدّر و عوارض آن درس 12 سلامت و بهداشت دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 28

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر و…

پاورپوینت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت پیشگیری از اختلالات…

پاورپوینت سلامت چیست درس 1 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت سلامت چیست درس 1 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت سلامت چیست درس 1 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سلامت چیست درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 34
 
 
پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت سبک زندگی درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت سبک زندگی درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت سبک زندگی درس 2 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سبک زندگی درس 2 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 26
 

پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت…

پاورپوینت برنامه غذایی سالم درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت برنامه غذایی سالم درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت برنامه غذایی سالم درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت برنامه غذایی سالم درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 34
 
پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت…

پاورپوینت کنترل وزن و تناسب اندام درس 4 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت کنترل وزن و تناسب اندام درس 4 سلامت و بهداشت دوازدهم

پاورپوینت کنترل وزن و تناسب اندام درس 4 سلامت و بهداشت دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کنترل وزن و تناسب اندام درس 4 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم
 
فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 24

پوشش کامل درس به همراه پاسخ فعالیت ها
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه…