پاورپوینت انتخاب پروانه درس 13 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت انتخاب پروانه درس 13 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت انتخاب پروانه درس 13 هدیه های آسمان سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انتخاب پروانه درس 13 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 20

 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت انتخاب پروانه درس 13 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران…

پاورپوینت همسفر ناشناس درس 15 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت همسفر ناشناس درس 15 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت همسفر ناشناس درس 15 هدیه های آسمان سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت همسفر ناشناس درس 15 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت همسفر ناشناس درس 15 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت ام ابیها درس 14 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت ام ابیها درس 14 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت ام ابیها درس 14 هدیه های آسمان سوم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ام ابیها درس 14 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت ام ابیها درس 14 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی…

پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمان سوم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 20
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما…

پاورپوینت گندم از گندم بروید درس 19 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت گندم از گندم بروید درس 19 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت گندم از گندم بروید درس 19 هدیه های آسمان سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گندم از گندم بروید درس 19 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 20
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت گندم از گندم بروید درس 19 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد…

پاورپوینت آینه سخنگو درس 18 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت آینه سخنگو درس 18 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت آینه سخنگو درس 18 هدیه های آسمان سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آینه سخنگو درس 18 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آینه سخنگو درس 18 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت خواب شیرین درس 17 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت خواب شیرین درس 17 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت خواب شیرین درس 17 هدیه های آسمان سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت خواب شیرین درس 17 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت خواب شیرین درس 17 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمان سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی…

پاورپوینت سخن آسمانی درس 12 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت سخن آسمانی درس 12 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت سخن آسمانی درس 12 هدیه های آسمان سوم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سخن آسمانی درس 12 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 21

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سخن آسمانی درس 12 هدیه های آسمان پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران…

پاورپوینت ماه مهمانی خدا درس 10 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت ماه مهمانی خدا درس 10 هدیه های آسمان سوم

پاورپوینت ماه مهمانی خدا درس 10 هدیه های آسمان سوم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ماه مهمانی خدا درس 10 هدیه های آسمان پایه سوم دبستانفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 25

 
قسمتی از متن:
اهدف درس

آشنایی با مفهوم روزه و برخی از مراسم و احکام آن
اشتیاق به گرفتن روزه
تلاش برای گرفتن روزه ماه رمضان

تمرین برای روزه گرفتن در ماه رمضان

و…

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها،…