دانلود ۴ تا از بهترین جزوه های PDF آموزش برنامه نویسی پایتون

بازدید: ۷۰ بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۲۱۹۵۷ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۸۴۳

مجموعه ۴ تایی بی نقص و کامل برای یادگیری سریع برنامه نویسی پایتون گلچین شده و این مجموعه کامل برای شروع از صفر و برای همه سطوح مناسب می باشد

فهرست
تاریخچه ی پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
ویژگی ها و امکانات Python …………………………………………………………………………………………………………. 11
نصب محیط محلی برنامه نویسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
دریافت Python ………………………………………………………………………………………………………………………… 14
نصب python ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
تنظیم مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
تنظیم مسیر در محیط Unix/Linux …………………………………………………………………………………………………… 16
تنظیم مسیردر سیستم عامل ویندوز …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
متغیرهای محیطی پایتون ) environment variable ) …………………………………………………………………………….. 17
راه اندازی پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
اولین برنامه ی پایتون …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
برنامه نویسی با فراخوانی مفسر ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
فراخوانی مفسر با یک اسکریپت به عنوان پارامتر …………………………………………………………………………………… ۲۰
شناسه ها در پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
کلمات رزرو شده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
خطوط فاصله و تورفتگی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
دستورهای چندخطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون ………………………………………………………………………………………………… ۲۴
Comment )توضیحات( در پایتون …………………………………………………………………………………………………… ۲۴
استفاده از خطوط تهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
منتظر کاربر بودن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
چندین دستور در یک خط ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
suite یا مجموعه دستورات در پایتون …………………………………………………………………………………………………. ۲۶
آرگومان های خط فرمان ) command-line arguments ) ……………………………………………………………………….. 26
تخصیص مقادیر به متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
چندین تخصیص به صورت یکجا ………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
نوع داده های رایج ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
اعداد یا نوع عددی در پایتون …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
رشته ها در پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
نوع داده ای List در پایتون

و …

.

دانلود فایل

دانلود ۴ تا از بهترین جزوه های PDF آموزش برنامه نویسی پایتون

بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۲۱۹۵۷ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۸۴۳

مجموعه ۴ تایی بی نقص و کامل برای یادگیری سریع برنامه نویسی پایتون گلچین شده و این مجموعه کامل برای شروع از صفر و برای همه سطوح مناسب می باشد

فهرست
تاریخچه ی پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
ویژگی ها و امکانات Python …………………………………………………………………………………………………………. 11
نصب محیط محلی برنامه نویسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
دریافت Python ………………………………………………………………………………………………………………………… 14
نصب python ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
تنظیم مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
تنظیم مسیر در محیط Unix/Linux …………………………………………………………………………………………………… 16
تنظیم مسیردر سیستم عامل ویندوز …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
متغیرهای محیطی پایتون ) environment variable ) …………………………………………………………………………….. 17
راه اندازی پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
اولین برنامه ی پایتون …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
برنامه نویسی با فراخوانی مفسر ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
فراخوانی مفسر با یک اسکریپت به عنوان پارامتر …………………………………………………………………………………… ۲۰
شناسه ها در پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
کلمات رزرو شده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
خطوط فاصله و تورفتگی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
دستورهای چندخطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون ………………………………………………………………………………………………… ۲۴
Comment )توضیحات( در پایتون …………………………………………………………………………………………………… ۲۴
استفاده از خطوط تهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
منتظر کاربر بودن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
چندین دستور در یک خط ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
suite یا مجموعه دستورات در پایتون …………………………………………………………………………………………………. ۲۶
آرگومان های خط فرمان ) command-line arguments ) ……………………………………………………………………….. 26
تخصیص مقادیر به متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
چندین تخصیص به صورت یکجا ………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
نوع داده های رایج ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
اعداد یا نوع عددی در پایتون …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
رشته ها در پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
نوع داده ای List در پایتون

و …

.

دانلود فایل

دانلود ۴ تا از بهترین جزوه های PDF آموزش برنامه نویسی پایتون

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۲۱۹۵۷ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۸۴۳

مجموعه ۴ تایی بی نقص و کامل برای یادگیری سریع برنامه نویسی پایتون گلچین شده و این مجموعه کامل برای شروع از صفر و برای همه سطوح مناسب می باشد

فهرست
تاریخچه ی پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
ویژگی ها و امکانات Python …………………………………………………………………………………………………………. 11
نصب محیط محلی برنامه نویسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
دریافت Python ………………………………………………………………………………………………………………………… 14
نصب python ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
تنظیم مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
تنظیم مسیر در محیط Unix/Linux …………………………………………………………………………………………………… 16
تنظیم مسیردر سیستم عامل ویندوز …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
متغیرهای محیطی پایتون ) environment variable ) …………………………………………………………………………….. 17
راه اندازی پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
اولین برنامه ی پایتون …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
برنامه نویسی با فراخوانی مفسر ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
فراخوانی مفسر با یک اسکریپت به عنوان پارامتر …………………………………………………………………………………… ۲۰
شناسه ها در پایتون ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
کلمات رزرو شده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
خطوط فاصله و تورفتگی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
دستورهای چندخطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
علامت نقل و قول یا کوتیشن در پایتون ………………………………………………………………………………………………… ۲۴
Comment )توضیحات( در پایتون …………………………………………………………………………………………………… ۲۴
استفاده از خطوط تهی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
منتظر کاربر بودن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
چندین دستور در یک خط ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
suite یا مجموعه دستورات در پایتون …………………………………………………………………………………………………. ۲۶
آرگومان های خط فرمان ) command-line arguments ) ……………………………………………………………………….. 26
تخصیص مقادیر به متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
چندین تخصیص به صورت یکجا ………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
نوع داده های رایج ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
اعداد یا نوع عددی در پایتون …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
رشته ها در پایتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
نوع داده ای List در پایتون

و …

.

دانلود فایل

مبانی نظری تحقیق تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری تحقیق تبلیغات دهان به دهان

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

توضیحات :

مبانی نظری تحقیق تبلیغات دهان به دهان در ۳۹ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تبلیغات دهان به دهان

امروزه بازاریابی دهان به دهان[۱] در حال رشد بسیار سریعی است. یکی از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثربخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد که به صورت های زیر تعریف می شود: (محمد نیا ،۱۳۸۹)

جدول۲-۱)تعاریف تبلیغات دهان به دهان

فعالیتی که در آن مصرف کننده اطلاعات بازاریابی مربوط به محصولات و خدمات را به مصرف کننده دیگری منتقل می کند” و یا ”تلاش سازمان در جهت تشویق، تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در میان مصرف کنندگان“.

بازاریابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی می کند.

بازاریابی دهان به دهان ارایه انگیزه و دلیلی به افراد جامعه برای اینکه در مورد خدمات و کالا های شرکت با هم به صحبت بپردازند.

بازار یابی دهان به دهان ایجاد فعالیت ها و مشوق هایی است که باعث گسترش تبلیغات دهان به دهان تولیدات در بین افراد جامعه می گردد.

این فرآیند بعد غیررسمی داشته و به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی انسانی، کمی پیچیده می باشد. لذا برای موفقیت در این راستا لازم است شرایط زیر مهیا گردد:

۱) برای هر مشکل، راه حلی ارائه شده و در شبکه ارتباطات مشتریان قرار گیرد.

۲) جواب برای سؤالاتی که در ذهن مشتریان بوجود می آید، وجود داشته و در اختیار آنها قرارگیرد تا انتقال آن آسان شود.

۳) مشتری احساس خوبی در تسهیم و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با مصرف کنندگان دیگر داشته باشد.

این نوع بازاریابی از طریق مشتریان وفادار صورت می پذیرد، لذا تلاش سازمان را در جهت وفادار ساختن مشتریان می طلبد. بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازار یابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازار یابی سازمان به دیگران برمی انگیزاند. این موضوع پدید ای تازه نیست و از قبل هم وجود داشته است و بازاریابان امروزی فقط یاد می گیرند که چگونه از این تکنیک استفاده کنند، آن را وسعت ببخشند و در بهبود آن بکوشند(زند حسامی، ۱۳۸۹).

تنها نوع بازار یابی که بر پایه تفکر واقعی مشتری نسبت به برند شرکت می باشد بازاریابی دهان به دهان است، این بازاریابی صادقانه تر و شریف تر از انواع دیگر بازار یابی است، در حقیقت تلاش برای راضی کردن مردم از طریق برآوردن نیازهایشان به منظور اینکه تجربه هایشان را با خانواده، دوستان و جامعه در میان بگذارند فلسفه وجودی این نوع بازار یابی است. شرکت ها باید درجهت خشنود ساختن مردم تلاش کنند تا افراد تجربه ی خشنودی خود را با دیگران در میان بگذارند. سازمان می تواند به صحبت مشتریان گوش کند و موقعیتی را برای آنان به وجود آورد تا با دوستان، آشنایان و خانواده خود در مورد کیفیت کالا ها و خدمات به گفتگو بپردازند. بازاریابی دهان به دهان تنفیذ قدرت به مردم است تا آنهادرمورد کالای شرکت به قضاوت بپردازند و دیگران را در تجربیاتشان شریک کنند. این نوع از بازار یابی تنها برای کالاهایی مناسب است که تولید کنندگان نسبت به تولیداتشان اطمینان کامل دارند. در ویکی پدیا آمده است که کلمه ی بازار یابی دهان به دهان را برای اولین بار شرکت ام ال ام واقع در استرالیا در سال ۱۹۸۰ به کار برده است، احتمالاً مبدع این اصطلاح بوده است. این شرکت که تولید کننده محصولات لبنی بود توانست با استفاده ازاین روش یعنی به شکلی که نام محصولش را بر سر زبان ها اندازد، میزان تولید خود را افزایش دهد(هانس، ۲۰۰۴).

۲-۶-۱٫بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته

دنیای امروز عصر ارتباطات است و انسانها در دریایی از اطلاعات غرق شده اند و زمان لازم برای رسیدگی و سنجش تمام اطلاعات وجود ندارد. امروزه تمام دانشمندان بزرگ تنها در یک رشته تخصص پیدا می کنند و این گواهی این مدعی است(موسی خانی،۱۳۸۵).

تبلیغات به روش سنتی کاهش یافته است، شبکه های تلویزیونی بینندگان خود را از دست داده اند، وضعیت مجله ها و هزینه چاپ و انتشار آنها خیلی بیشتر از نتیجه ضعیفی است که به دنبال دارند. با این تفاسیر می توان به این نتیجه رسید که شاید امروزه دهان به دهان گشتن اطلاعات نیاز ضروری وجود دارد، زیرا از این طریق تسهیلاتی برای افراد ایجاد می شود تا بتوانند خیلی راحت تر اطلاعات زاید را کنار بریزند. مابقی را تجزیه و تحلیل کنند و بعد از آن تجربیات مفید خود را در اختیار بگذارند. در نتیجه وابستگی به داده های بدست آمده از جریانی از گفتگو ها که دربین افراد بوده است، بیشتر می شود. امروزه ایمیل ها، گروه های همکاری اینترنتی، چت روم ها، وب سایت ها، کنفرانس ها، اگرچه ما را تهدید به غرق کردن در خودشان می کنند اما برای ما نتایجی را که از دهان به دهان گشتن اطلاعت به دست آمده است به ارمغان می آورند که در صرفه جویی در زمان بسیار مفید هستند. می توان ادعا کرد که بازاریابی دهان به دهان یکی از قدرتمندترین و بهترین انواع بازاریابی های مدرن است؛ بعضی از دلایل برتری بازاریابی دهان به دهان را نسبت به انواع بازاریابی عبارتند از:(هانت و همکاران، ۲۰۰۴)


[۱] Word-of-mouth Marketing(wom)

فهرست مطالب :

تبلیغات دهان به دهان

۲-۶-۱٫بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته

۲-۶-۲٫بازاریابی دهان به دهان قدرتمند ترین منبع در بازار

۲-۶-۳٫بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان و هزینه

۲-۶-۴٫سطوح بازاریابی دهان به دهان

الف)سطوح مثبت

۲-۶-۵٫روش های اجرایی بازاریابی دهان به دهان

۲-۶-۵-۱٫ ۵T بازار یابی دهان به دهان

ج)ابزارها

۲-۶-۶٫اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان

۲-۶-۶-۱٫ عوامل فردی

۲-۶-۶-۲٫ عوامل بین فردی

۲-۶-۶-۳٫عوامل موقعیتی

۲-۶-۶-۴٫خصوصیات مربوط به پیام

۲-۶-۷٫نتایج تبلیغات دهان به دهان

۲-۷٫رفتار مصرف کننده

۲-۷-۱٫انتخاب یا ترجیح یک برند

۲-۷-۲٫وفاداری به یک نام تجاری

الف)رفتار مصرف کننده با انگیزه است؛

ب) رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می‌شود؛

ج) رفتار مصرف کننده یک فرآیند است؛

د) رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان صرف وقت و پیچیدگی متفاوت است؛

ه)رفتار مصرف کننده نقشهای مختلفی را شامل می‌شود؛

ی)رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد؛

ز)رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف فرق می‌کند؛

۲-۷-۳٫تصمیم گیری درباره خرید

۲-۷-۳-۱٫آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی

۲-۷-۳-۲٫آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری

۲-۷-۴٫درگیری در خرید

پیشینه تحقیق

منابع فارسی

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
مبانی نظری تحقیق تبلیغات دهان به دهان , دانلود رایگان مبانی نظری تبلیغات دهان به دهان

دانلود فایل

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد ۹۶ صفحه

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد 96 صفحه

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

توضیحات :

تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا در قالب ورد ۹۶ صفحه

بخشی از متن :

پیشگفتار:

در این مقاله ما به نقش ترویجی کارشناسان ترویج در اشاعه و گسترش تعاونی های تولید اشاره خواهیم کرد و در کنار فعالیتهای چشمگیر این تعاونی ها آن فعالیتهایی را مدنظر قرار می دهیم که مربوط به ارتقاء سطح معشیتی زارعین خرده پا باشد.

در فصل اول این مقاله، چکیده ای از کل مطالب و اهداف خود و روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم که خود از سه بخش تشکیل شده توضیحی در زمینه شناسایی زارعین خرده پا و اهمیت رسیدگی به آنان و ویژگی آنان و همچنین تعریف و تاریخچه ای از شرکتهای تعاونی تولید و نقش و اهداف آنها را بیان خواهیم کرد. در بخش سوم این فصل، فلسفه و نقش ترویجی و راهکارهای ترویجی در زمینه تعاونی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در پایان مقاله نتیجه گیری مباحث و همچنین چند پیشنهاد در زمینه هر چه کارآمد کردن تعاونی های تولید به نفع زارعین خرده پا ارایه خواهیم داد.

چکیده:

فقر شدید روستایی به منزله هتک حرمت روستاییان است. اگر مردم با واقعیت فقر مواجه شوند تعداد کمی از آنها با این عبارت مخالفت می کنند. این بی حرمتی تنها در رابطه با محرومیت غیر قابل اجتناب نیست بلکه رنج و مرگ غیر قابل تحمل را نیز شامل می شود و همه این مصایب به وفور در کنار هم دیده می شود. روستاییانی که در این جهان زندگی می کنند و برای پیدا کردن نان بخور و غیر در تلاش اند، در مقابل بیماری بی دفاع اند و انتظار دارند که تعدادی از کودکانشان از دست برود.

یکی از کارهایی که عاملان ترویج و مصلحان روستایی برای از بین بردن فقر در جوامع روستایی می توانند انجام دهند تشکیل و گسترش تعاونی های تولید می باشد. این تعاونی ها روستاییان را در مراحل مختلف تولید و عرضه محصول و بازاریابی کمک می نماید در واقع تعاونی های تولید می توانند یکی از الگوهای مناسب در جهت اقتصادی کردن زندگی کشاورزان خرده پا باشند. در این تحقیق اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است و نتایجی از قبیل پایین بودن روحیه ی همدلی و مشارکت، عدم قبول نو آوری و مهاجرت زارعین خرده پا و نقش تعاونی های تولید در از بین بردن فقر و نقش ترویج در پایداری تعاونی ها و همچنین افزایش روحیه ی مشارکت بدست آمده است.

مقدمه:

تعاونی های تولید شرکتهایی هستند که زارعین را در تمام مراحل تولید محصول از قبیل نهاده یابی، نهاده رسانی، تهیه ماشین آلات کشاورزی و بازاریابی و بازار رسانی محصولات کمک می کنند و در بین کشاورزان زارعینی هستند که بیش از سایر کشاورزان بر این کمکها احتیاج دارند و در خرده فرهنگ را جرز، به عنوان زارعین خرده پا شناخته شده اند. زارعینی که از حداقل سطح معشیتی برخوردارند و حدود ۳۶ درصد کشاورزان جزء این گروه هستند که در فقر به سر می برند و اصولاً بهبود زندگی آنان باید هدف اسالی و اصلی برنامه های توسعه باشد. زیرا میزان درصد بالای زارعین خرده پا نشان دهنده این مهم است که برای رسیدن به توسعه در همه ابعاد باید ابتدا به این گروه کثیر العده توجه مبذول گردد. عاملان ترویج می توانند از طریق آگاهی دادن و آموزش صحیح زارعین خرده پا از نحوه کار تعاونی های تولید و بیان اهداف این تعاونی ها برای آنان، راهی برای پیشرفت کشاورزی در کشور باشد. بر این اساس هدف از این مبحث توصیف اهمیت و ضرورت رسیدگی به زارعین خرده پا و بیان نقش و اهمیت تعاونی های تولید برای ارتقاء سطح معشیتی آنان از طریق عاملان ترویج می باشد و می خواهیم ببینیم آیا رابطه و همبستگی بین فعالیتهای تعاونی های تولید و ارتقاء سطح زندگی زارعین خرده پا وجود دارد یا خیر و آیا رابطه مثبتی بین زندگی زارعین خرده پا و فعالیت کارشناسان ترویج وجود دارد یا خیر؟

فصل دوم:

بخش اول: در این بخش انواع مالکیت ارضی، تعریف کشاورزان خرده پا، ویژگی های آنان و اهمیت توحه به زارعین خرده پا بررسی شده است.

انواع مالکیت ارضی در ایران

الف- بهره برداری مستقل خانوادگی (خرده مالکی):

این نوع بهره برداری به دهقانانی مربوط می شود که مالکیت آنها در مجموع از یک دانگ کمتر بوده است و به همین علت آنها را خرده مالک می گفتند. دو وجه متفاوت از این نوع بهره برداری را می توان به صورت زیر مشخص کرد:

الف. خرده مالک شخصاً و به کمک افراد خانواده ی خود کار کشاورزی را انجام می دهد.

ب. خرده مالک علاوه بر افراد خانواده به علت وسعت کشتزارهایش، از برزگر یا کارگر کشاورزی موقت استفاده می کند. منشاء خرده مالکی را عمدتاً باید در تصمیم مالکیتهای بزرگ بر اساس قانون ارشاد اسلامی جستجو نمود، زیرا مالکان بزرگ در بسیاری از روستاها، بر اساس قوانین اسلامی می بایستی زمینهای وسیع خود را بین فرزندانشان تقسیم کنند. به علاوه در مناطقی که اراضی کمتر بارور بوده است و در نتیجه مالکان بزرگ برای ضبط آنها حریص نبوده اند بهره برداری مستقل خانوادگی رونق گرفته است. (۱، ص ۱۲۸)[۱]

غالباً خرده مالکان فقیر به دلیل فقدان سرمایه موفق به نگهداری استقلال اقتصادی خود نبوده اند و در نهایتف تحت سلطه ی مالکان بزرگ قرار گرفته و این امر خود باعث افزایش نفوذ و قدرت مالکان بزرگ شده است. گاهی نیز وضع خرده مالکان به مراتب امفتاکتر زارعین سهم بر اربابان بزرگ بوده است. زیرا سهم بران در مواقع خشکسالی و بحرانهای کشاورزی امید کمکی از جانب مالک را داشته اند، در حالی که خرده مالکان، در مقابل حوادث به زانو در می آمدند. (۱، ص ۱۲۸).

ب. اجاره داری

این سیستم بهره برداری نسبت به انواع دیگر در ایران کمتر رواج داشته و تنها در نقاطی متداول بوده که آب و هوایی معتدل داشته و برخوردار از میزان باران نسبتاً بالایی بوده است. این خصوصیات را در مناطق گیلان و مازندران و به ندرت در سایر نقاط مثل کاشان و خوزستان می توان سراغ گرفت. در غالب موارد، هم زارع اجاره دار و هم مالک هر دو از امتیاز متقابل سود می جستند. مالک از این موضوع اطمینان داشت که میزان اجاره ای ثابت دریافت می کند و بنابراین منافعش کمتر در معرض حوادث اقلیمی مثل خشکسالی قرار دارد. اجاره دار نیز در مقابل از استقلالی نسبی، هم در کار و در تنوع کشت و هم در مدیریت مزرعه برخوردار بود. دهقان خود باید وسایل تخم، بذر و کود و سرمایه لازم را فراهم نماید، مستقیماً به مقابله با خطرات بشتابند، خود برای فروش محصول اقدام کند،‌ بذر سال آینده را نگه دارد و اجاره را به مالک بپردازد. (۱، ص ۱۲۸).

ج. مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل آن را تقسیم کنند و بر اساس قانون ۵۱۹ مدنی، سهم هر یک از طرفین « باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد».

ظاهراً در نظام شبه فئودالی ایران، دهقان ایرانی، از طریق قراردادی که با ، لک منعقد می کرد، مورد حمایت قرار می گرفت، ولی در این حمایت اکثر موارد یا وجود نداشت و یا اگر در موارد هم وجود داشت ناچیز بوده و از طرف دیگر زارع هم خود آنچنان ناتوان و ناآگاه بود که حقی برای خود قائل نبود و تازه چنانچه به شرایط مزارعه طبق قوانین و عرف واقف بود، هیچ گونه ضمانت اجرایی برای از قوه به فعل در آوردن آنها برای وی وجود نداشت. در حقیقت رابطه ی موجود بین مزارعه گر و مالک رابطه معمول و عادی بین دو فرد آزاد نبود، بلکه رابطه ای بود مبتنی بر تسلط کامل یکی بر دیگری. ( ۱، ص ۱۳۱).

د. شیوه غارس و مالکی:

«غارس و مالکی» نوع دیگری از بهره برداری کشاورزی است که در مناطق خرماخیز جنوب فارس معمول بوده و بقایای آن هم هنوز مشاهده می شود. اهمیت این شیوه تنها در ارایه نوع خاصی از بهره برداری کشاورزی نبوده بلکه در ارتباط با وجود رابطه ی تولیدی خاصی است که بین مالک و زارع برقرار است ( ۱، ص ۱۳۸).


[۱] – از این به بعد تمام منابع مورد استفاده به وسیله پرانتز مانند حالت فوق نشان داده می شود. شماره اول در سمت راست داخل پرانتز مربوطه به شماره ردیف تالیف در فهرست منابع و مآخذ است. شماره بعدی که با حروف «ص» و یا حروف «صص» شروع شده مربوط به شماره صفحه همان تالیف است . در مورد منابع فارسی هردو شماره به فارسی نوشته شده است. اگر در یک پرانتز فقط یک شماره نوشته شده است مربوط به شماره منبع می باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
فصل دوم: ۴
بخش اول: ۴
انواع مالکیت ارضی در ایران ۴
کشاورزان خرده پا- small farmer 7
ویژگی های زارعین خرده پا ۱۵
اهمیت توجه به زارعان خرده پا ۲۱
بخش دوم: ۲۳
مفهوم واژه تعاون ۲۳
تعریف تعاون ۲۴
انواع همکاری ۲۵
تاریخچه‌ی تعاونی ۲۸
اصول تعاون ۳۲
نقش اصول تعاون ۳۸
تعریف شرکت تعاونی ۴۰
تاریخچه شرکتهای تعاونی تولید ۴۲
ویژگی های تعاونی های تولید ۴۴
نقش اصلی نظام بهره برداری تعاونی به معنای اخص شامل تعاونی های تولیدروستایی ۴۸
– از لحاظ عملکرد ۴۸
– از لحاظ نرم افزاری ۴۸
– از لحاظ سخت افزاری ۵۱
– از لحاظ نیروی انسانی ۵۲
– از لحاظ محیطی ۵۲
اهداف تعاونی های تولید در ایران ۵۳
اهمیت تعاونی های تولید روستایی ۵۵
اهمیت توجه به تعاونی های خاص زارعان خرده پا ۵۶
بخش سوم: ۶۱
ترویج چیست؟ ۶۱
هدف ترویج روستایی ۶۴
فلسفه ی ترویج ۶۷
کاربردهای ترویج ۶۹
راهکارهای ترویجی تعاون ۷۲
اصول ترویج تعاون ۷۴
جایگاه ترویج در توسعه تعاونی های تولید ۷۹
فصل سوم ۸۲
روش تحقیق ۸۲
فصل چهارم: ۸۲
پیشنهادها: ۸۲
نتیجه گیری: ۸۴
تعریف واژگان: ۸۶
«منابع و مآخذ» ۸۷

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
بهره برداری کشاورزی , پایداری تعاونی , تعاونی های تولید , توسعه تعاونی , توسعه کشاورزی , خرده مالک , غارس و مالکی , مزارعه , مناطق روستایی , مقاله نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

دانلود فایل

کنترل موتور DC

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

کنترل موتور DC

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

بخش۱- مدلسازی ماشین : DCدر ابتدا باید مدل ماشین  DC در محیط Simulink پیاده سازی شود. معادلات لازم به صورت زیر است:

در صورت لزوم و با توجه به توان موتور، میتوانید از پارامترهای ماشینهای preset نرم افزار متلب استفاده کنید.

تذکر۱:  هر دانشجو میتواند برای توان موتور مقدار دلخواهی را انتخاب کرده و با توجه به آن، پارامترهای مربوطه را در شبیه سازی به کار گیرد. در ضمن، هر جا صحبت از بار میشود، بار مکانیکی از نوع آسانسوری (گشتاور ثابت) در نظر گرفته میشود.
تذکر۲: به هیچ عنوان نمیتوانید از مدل آماده ماشین در Simulink استفاده نمایید.

خواسته های این بخش:

الف) اعمال ولتاژ نامی به موتور و به دست آوردن جریان آرمیچر، سرعت موتور و گشتاور تولیدی الکترومغناظیسی برای دو حالت بار نامی و بی باری
ب) منحنی گشتاور-سرعت را برای موتور تعیین کنید. نحوه کار را در این قسمت شرح دهید.
ج) برای یک بار مشخص (مثلاً بار نامی) منحنی تغییرات سرعت موتور بر حسب ولتاژ آرمیچر را تعیین کنید. نحوه کار را در این قسمت شرح دهید.

بخش ۲- شبیه سازی سیستم کنترلی و مبدل الکترونیک قدرت:
در این بخش، سرعت مرجع با سرعت واقعی مقایسه شده و خطای حاصل به یک کنترل کننده PI اعمال می شود. خروجی این کنترل کننده جریان مرجع را تولید میکند. سپس این جریان مرجع با جریان واقعی مقایسه شده و خطای حاصل به یک کنترل کننده PI اعمال شده که خروجی آن ولتاژ کنترلی است. این ولتاژ کنترلی توسط یک مبدل الکترونیک قدرت به موتور اعمال میشود.
خواسته های این بخش:
الف) با توجه به توضیح فوق، سیستم کنترلی و مبدل را در محیط Simulink شبیه سازی کنید. سعی کنید تا حد امکان از بلوک های آماده Simulink استفاده نکنید. به عنوان مثال سعی کنید حتی کنترل کننده PI را نیز خودتان بسازید. با این کار، درصورتیکه بخواهید تغییری در مدل اعمال کنید ( مثلاً اعمال اشباع برای خروجی انتگرالگیرِ کنترل کننده و مانند این) کار ساده تر خواهد بود. در کل، زمانیکه خودمان مدل را پیاده سازی کنیم، به علت تسلط به زیربخش های مدل، اعمال تغییرات بسیار ساده تر است. برای پیاده سازی مبدل میتوانید از اجزای موجود در کتابخانه powerlib استفاده کنید.
ب) برای تغییر پله های سرعت از نصف سرعت نامی به سرعت نامی، سیستم را شبیه سازی کنید. این بخش را برای دو حالت ( بار نامی و نصف بار نامی ) انجام دهید. در هر حالت با استفاده از سعی و خطا مقادیر مناسب پارامترهای کنترل کننده PI را تعیین کنید و شکل موج های سرعت، گشتاور و جریان موتور را در هر حالت و برای چند نمونه مختلف از پارامترهای کنترل کننده رسم کنید.
· سوال:
آیا میتوانید با جستجو در مراجع و نیز با استفاده از دانسته های درس کنترل خطی فرمول هایی برای محاسبه پارامترهای کنترل کننده ها بیابید؟ (امتیازی)
ج) با توجه به آن که موتور دارای دو قطب الکتریکی و مکانیکی با مقادیر متفاوت است، با استفاده از روش بیان شده در کلاس، سیستم کنترلی دکوپله شده را شبیه سازی کنید. در این حالت با رسم شکل موجهای مناسب، تفاوت های رخ داده با حالت قبل را شرح دهید.

حالت ترمزی:
سیستم را برای حالت ترمزی و نیز چرخش در جهت عکس، با دادن سرعت مرجع مناسب شبیه سازی کنید.
خواسته های این بخش:
الف) در این بخش ابتدا به جای مبدل یک Gain قرار داده و مساله را شبیه سازی کنید. اثر تغییر پارامترهای کنترل کننده بر روی شکل  موج های مختلف را تحلیل کنید.
ب) آیا مبدل به کار رفته در قسمت قبل میتواند در این قسمت به کار رود؟ در صورت منفی بودن، پاسخ مبدل مناسب را انتخاب نموده و سیستم را در حضور آن شبیه سازی کنید.

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
کنترل دور , کنترل موتور دی سی , کنترل موتور DC , کتترل سرعت موتور جریان مستقیم , کتترل سرعت موتور DC

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۳۷۲ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۲۲

تحقیق ما به بررسی میزان و کیفیت افشای سرمایه فکری (IC) توسط شرکت های چینی می پردازد، و همچنین عنوان بررسی می کند آیا روش های افشای شرکت های چینی انتظارات ذینفعان را برآومقوله می سازد

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

تحقیق ما به بررسی میزان و کیفیت افشای سرمایه فکری (IC) توسط شرکت های چینی می پردازد، و همچنین عنوان بررسی می کند آیا روش های افشای شرکت های چینی انتظارات ذینفعان را برآومقوله می سازد. یک رویکرد آمیخته، ترکیبی از عناصر کمی و کیفی، استفاده شد. شاخص های کدگذاری IC به عنوان یک ابزاری برای تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه ۱۰۰ شرکت برتر پذرفته شده در بورس سهام آ توسعه داده شد. نتایج نشان می دهد که سطح فعلی افشایICاز نظر میزان و کیفیت بسیار بالا بود و هیچ شکاف اطلاعاتی معناداری بین انتظار ذینفعان چینی و روش های افشای واقعی شرکت های چینی وجود ندارد. این تحقیق شواهد بیشتری درمورد وضعیت افشایICدر کشور چین فراهم می کند، و کمک هایی به ادبیات موجود میکند.

دانلود فایل

اکسل پیشرفته آنالیز کارکرد پرسنل

بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۶۹ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

اکسل فوق پیشرفته آنالیز کارکرد پرسنل (ورود و خروج)
محاسبه کارکرد ، اضافه کاری ، کم کاری و

  به راحتی با وارد کردن ساعت ورود و خروج افراد… کارکرد موثر، اضافه کاری، اضافه کاری روز جمعه، کم کاری و غیبت پرسنل خود را بدست آورید. و عملکردشان را با یکدیگر مقایسه کنید.

دانلود فایل

پروژه ترانس مثلث مثلث

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

پروژه ترانس مثلث مثلث

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

گزارش کار و فایل های شبیه سازی پروژه ی زیر:

پروژه: با استفاده از اطلاعات ترانسفورمر Ta در سیمولینک یک ترانس سه فاز مثلث-مثلث مدلسازی کنید که به منبع ۲۱۰ ولتی متصل بوده و سه بار تکفاز ۳۱۰ واتی را تغذیه می کند.

الف- جریان و ولتاژ فاز و خط را در اولیه و ثانویه رسم کنید. اختلاف فاز مابین جریان های فاز و خط و ولتاژهای فاز و خط را چگونه تحلیل می کنید.

ب- یکی از بارها را به ۵۴۰ وات تغییر دهید و دوباره قسمت الف را تکرار کنید. تغییرات حاصله را چگونه ارزیابی می کنید(هم برای جریان و هم ولتاژ).

ج- بار ۵۴۰ واتی را دوباره به  ۳۱۰ واتی تغییر دهید و یکی از ترانس ها را حذف کنید تا ترانس مثلث باز بدست آید. اکنون دوباره قسمت الف را تکرار کنید. میزان توان ورودی یا خروجی ترانس را در این حالت بیابید. تفاوت نسبت به اتصال مثلث کامل چگونه است.

د- اتصال ثانویه ترانس را به ستاره تبدیل کنید و یکی از فازهای ثانویه را با امپدانس ۱ اهم به زمین متصل کنید(خطای تکفاز به زمین) بارهای ترانس را همان ۳ بار تکفاز ۳۱۰ واتی بگیرید حال دامنه جریان های توالی + و – و صفر را رسم کنید و باهم مقایسه کنید.

ه- اتصال ثانویه را به ستاره زمین شده تبدیل کنید و قسمت د را انجام دهید و نتایج را باهم مقایسه کنید.

گزارش کار و فایل های شبیه سازی پروژه ی زیر:پروژه: با استفاده از اطلاعات ترانسفورمر Ta در سیمولینک یک ترانس سه فاز مثلث-مثلث مدلسازی کنید که به منبع ۲۱۰ ولتی متصل بوده و سه بار تکفاز ۳۱۰ واتی را تغذیه می کند.الف- جریان و ولتاژ فاز و خط را در اولیه و ثانویه رسم کنید. اختلاف فاز مابین جریان های فاز و خط و ولتاژهای فاز و خط را چگونه تحلیل می کنید.ب- یکی از بارها را به ۵۴۰ وات تغییر دهید و دوباره قسمت الف را تکرار کنید. تغییرات حاصله را چگونه ارزیابی می کنید(هم برای جریان و هم ولتاژ).ج- بار ۵۴۰ واتی را دوباره به  ۳۱۰ واتی تغییر دهید و یکی از ترانس ها را حذف کنید تا ترانس مثلث باز بدست آید. اکنون دوباره قسمت الف را تکرار کنید. میزان توان ورودی یا خروجی ترانس را در این حالت بیابید. تفاوت نسبت به اتصال مثلث کامل چگونه است.د- اتصال ثانویه ترانس را به ستاره تبدیل کنید و یکی از فازهای ثانویه را با امپدانس ۱ اهم به زمین متصل کنید(خطای تکفاز به زمین) بارهای ترانس را همان ۳ بار تکفاز ۳۱۰ واتی بگیرید حال دامنه جریان های توالی + و – و صفر را رسم کنید و باهم مقایسه کنید.ه- اتصال ثانویه را به ستاره زمین شده تبدیل کنید و قسمت د را انجام دهید و نتایج را باهم مقایسه کنید.

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
ترانس مثلث مثلث , ترانس مثلث باز , شبیه سازی متلب

دانلود فایل

آموزش زبان برنامه نویسی c

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۱۷۱۷ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۴۰۰

آموزش کامل و جامع سی پلاس پلاس

راحت ترین و کامل ترین روش و آسان ترین برای همه ی افراد 

دانلود فایل