دانلود پروژه ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) مخصوص مساجد همراه با اوقات شرعی، تاریخ و روز شمار (ساعت حرم) در AVR

بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۱۱۷۰ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
ساخت ساعت آنالوگ
ساعت حرم
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
فایل hex
برنامه AVRتحت کامپایلر (BascomAVR)

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ مخصوص مساجد در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) مخصوص مساجد همراه با اوقات شرعی، تاریخ و روز شمار (ساعت حرم) در AVR

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۱۱۷۰ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
ساخت ساعت آنالوگ
ساعت حرم
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
فایل hex
برنامه AVRتحت کامپایلر (BascomAVR)

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ مخصوص مساجد در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه طراحی و ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۳۱۸ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
پروژه رشته برق
ساخت ساعت آنالوگ
ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
فایل hex

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه طراحی و ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR

بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۳۱۸ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
پروژه رشته برق
ساخت ساعت آنالوگ
ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
فایل hex

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه آموزش ساخت سخت افزار فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت (فلشر پیشرفته)

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۵۵۳ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
پروژه رشته برق
ساخت فلشر
ساخت فلشر ۸ کانال
یاخت فلشر پیشرفته
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
برنامه AVRتحت کامپایلر کدویژن(c)
فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با نحوه ساخت فلشر(پیشرفته) ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت وکنترل سرعت افکت ها آشنا کنیم. این بسته شامل فایلهای:

.فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس می باشد.

دانلود فایل

دانلود پروژه آموزش ساخت سخت افزار فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۲۰۸ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه رشته برق
ساخت فلشر ساده
فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت
فایل hex
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس
برنامه AVRتحت کامپایلر کدویژن(c)

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با نحوه ساخت فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت وکنترل سرعت افکت ها آشنا کنیم. این بسته شامل فایلهای:

.آموزش کامل نحوه ساخت و سخت افزار.

فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس می باشد.

دانلود فایل

دانلود پروژه ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) مخصوص مساجد همراه با اوقات شرعی، تاریخ و روز شمار (ساعت حرم) در AVR

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۱۱۷۰ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه
ساخت ساعت آنالوگ
ساعت حرم
AVR
BascomAVR
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ مخصوص مساجد در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه طراحی و ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۳۱۸ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه رشته برق
ساعت آنالوگ
طراحی و ساخت ساعت آنالوگ
طراحی و ساخت ساعت آنالوگ (عقربه ای) در AVR
برنامه AVRتحت کامپایلر BascomAVR

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با روش ساخت ساعت های آنالوگ در محیط AVR به ویژه کامپایلر Bascom-AVR  آشنا کنیم.

دانلود فایل

دانلود پروژه آموزش ساخت سخت افزار فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت (فلشر پیشرفته)

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۵۵۳ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه رشته برق
فلشر
ساخت فلشر پیشرفته
ساخت سخت افزار فلشر ۸ کانال پیشرفته
برنامه شبیه سازی شده پروتئوس

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با نحوه ساخت فلشر(پیشرفته) ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت وکنترل سرعت افکت ها آشنا کنیم. این بسته شامل فایلهای:

.فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس می باشد.

دانلود فایل

دانلود پروژه آموزش ساخت سخت افزار فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: ۲۰۸ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱

پروژه رشته برق
ساخت فلشر
ساخت فلشر ساده
ساخت فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت و تنظیم سرعت
برنامه AVRتحت کامپایلر کدویژن

در این بسته آموزشی سعی داریم تا شما را با نحوه ساخت فلشر ۸ کانال با قابلیت تغییر افکت وکنترل سرعت افکت ها آشنا کنیم. این بسته شامل فایلهای:

.آموزش کامل نحوه ساخت و سخت افزار.

فایل pcb طراحی شده تحت پروتئوس می باشد.

دانلود فایل