فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/7/1

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/7/1

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/7/1

تهیه شده توسط ضربان.
محتوای محصول: متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف.
متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف….

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/25

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/25

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/25

تهیه شده توسط ضربان.
محتوای محصول:
متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف.
متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف…

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/18

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/18

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/18

تهیه شده توسط ضربان.
محتوای محصول:
متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف.
متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف.

 

 …

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/11

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/11

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/11

تهیه شده توسط ضربان.
محتوای محصول:
متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف.
متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف.

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/4

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/4

فایل متنی خطبه های نماز جمعه 1401/6/4

تهیه شده توسط ضربان.
محتوای محصول:
متن کامل خطبه اول در قالب وورد و پی‌دی‌اف.
متن کامل خطبه دوم در قالب وورد و پی‌دی‌اف….

دانلود جزوه خلاصه [سیستمهای اطلاعاتی حسابداری] – دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی + 100 نمونه سوال تشریحی با جواب

دانلود جزوه خلاصه [سیستمهای اطلاعاتی حسابداری] - دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی + 100 نمونه سوال تشریحی با جواب

دانلود جزوه خلاصه [سیستمهای اطلاعاتی حسابداری] – دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی + 100 نمونه سوال تشریحی با جواب

دانلود جزوه خلاصه [سیستمهای اطلاعاتی حسابداری] – دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی + 100 نمونه سوال تشریحی با جواب
خلاصه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی
فصل 1 تا 9
در قالب فایل PDF
شامل سه فایل:
جزوه خلاصه کتاب 82 صفحه ای
+ جزوه دوم در 27 صفحه
+ 100 نمونه سوال با پاسخ تشریحی…