دانلود بیش از 300 نمونه سوال امتحان نهایی از سراسر کشور اکثرا دارای جواب هستند

دانلود بیش از 300 نمونه سوال امتحان نهایی از سراسر کشور اکثرا دارای جواب هستند

دانلود بیش از 300 نمونه سوال امتحان نهایی از سراسر کشور اکثرا دارای جواب هستند

آزمون نهایی خرداد 98
ازمون نهایی خرداد 97
ازمون نهایی خرداد 96
شهر های 
آزمون نهایی خرداد تهران
آزمون نهایی خرداد اصفهان
آزمون نهایی خرداد البرز
آزمون نهایی خرداد قم
آزمون نهایی خرداد کاشان
آزمون نهایی خرداد مشهد
آزمون نهایی خرداد کرمان
آزمون نهایی خرداد بوشهر
آزمون نهایی خرداد خوزستان
آزمون نهایی خرداد کاشمر
آزمون نهایی خرداد…

پاورپوینت با عنوان نظافت و بهداشت در اسلام درس 4 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان نظافت و بهداشت در اسلام درس 4 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان نظافت و بهداشت در اسلام درس 4 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت نظافت و بهداشت در اسلام درس 4 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 25

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

پاورپوینت با عنوان واژه شناسی فقهی درس 3 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان  واژه شناسی فقهی درس 3 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان واژه شناسی فقهی درس 3 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت واژه شناسی فقهی درس 3 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 27

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

پاورپوینت با عنوان اجتهاد و تقلید درس 2 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان اجتهاد و تقلید درس 2 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان اجتهاد و تقلید درس 2 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت اجتهاد و تقلید درس 2 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 24

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…

پاورپوینت با عنوان جایگاه احکام در اسلام درس 1 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان جایگاه احکام در اسلام درس 1 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان جایگاه احکام در اسلام درس 1 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جایگاه احکام در اسلام درس 1 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر…

پاورپوینت با عنوان گناهان کبیره، رابطه احكام و اخلاق درس 14 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان گناهان کبیره، رابطه احكام و اخلاق درس 14 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان گناهان کبیره، رابطه احكام و اخلاق درس 14 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گناهان کبیره، رابطه احكام و اخلاق درس 14 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 25

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت با عنوان خوردنی ها و آشاميدنی ها در اسلام درس 13 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان خوردنی ها و آشاميدنی ها در اسلام درس 13 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان خوردنی ها و آشاميدنی ها در اسلام درس 13 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت خوردنی ها و آشاميدنی ها در اسلام درس 13 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 25

 

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت با عنوان حج خانه خدا درس 12 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان حج خانه خدا درس 12 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان حج خانه خدا درس 12 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت حج خانه خدا درس 12 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 20

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت حج…

پاورپوینت با عنوان روزه درس 11 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان روزه درس 11 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

پاورپوینت با عنوان روزه درس 11 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامی

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت روزه درس 11 احکام (1) دهم علوم و معارف اسلامیفرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 23

 

پوشش کامل مباحث درس
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه…