پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس 5 قرآن دوم

پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس 5 قرآن دوم

پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس 5 قرآن دوم

 
 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره فلق، تنوین ها درس 5 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 18

قسمتی از متن:
تنوین
تنوین عبارت است از یکی از حرکات کوتاه به اضافه نون ساکن به عبارت دیگر تنوین نون ساکنی است که در برخی از کلمات می آید، خوانده می شود در حالی که نوشته نمی شود.
و…

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات…

پاورپوینت سوره ناس درس 4 قرآن دوم

پاورپوینت سوره ناس درس 4 قرآن دوم

پاورپوینت سوره ناس درس 4 قرآن دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ناس درس 4 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 16

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
 

با…

پاورپوینت سوره حمد درس 3 قرآن پایه دوم

پاورپوینت سوره حمد درس 3 قرآن پایه دوم

پاورپوینت سوره حمد درس 3 قرآن پایه دوم

 
 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حمد درس 3 قرآن پایه دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 17
 

پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت تشدید اتصالات درس 2 قرآن پایه دوم

پاورپوینت تشدید اتصالات درس 2 قرآن پایه دوم

پاورپوینت تشدید اتصالات درس 2 قرآن پایه دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تشدید اتصالات درس 2 قرآن پایه دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 17

قسمتی از متن:
آموزش تشدید:
تشدید علامتی است که هر گاه با حرفی همراه شود آن حرف با شدت ومکث بیشتری خوانده می شود. مثل: نجّار بنّا
و…

 
پوشش کامل درس
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا…

پاورپوینت الف کوچک سکون درس 1 قرآن دوم

پاورپوینت الف کوچک سکون درس 1 قرآن دوم

پاورپوینت الف کوچک سکون درس 1 قرآن دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت الف کوچک سکون درس 1 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 17

قسمتی از متن:
الف کوچک : الف کوچک همان ( ا) است که کوتاه شده ولی صدایش عوض نشده است و در بالای حرف ها می آید.
و…

 
پوشش کامل درس
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی…

پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس 7 قرآن دوم

پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس 7 قرآن دوم

پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس 7 قرآن دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نصر، فتح مکه درس 7 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 18

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره توحید درس 6 قرآن دوم

پاورپوینت سوره توحید درس 6 قرآن دوم

پاورپوینت سوره توحید درس 6 قرآن دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره توحید درس 6 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 17

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره قدر، باغی ميان آتش درس 14 قرآن دوم

پاورپوینت سوره قدر، باغی ميان آتش درس 14 قرآن دوم

پاورپوینت سوره قدر، باغی ميان آتش درس 14 قرآن دوم

 
 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره قدر، باغی ميان آتش درس 14 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 20

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره تين، قهرمان بت شكن درس 13 قرآن دوم

پاورپوینت سوره تين، قهرمان بت شكن درس 13 قرآن دوم

پاورپوینت سوره تين، قهرمان بت شكن درس 13 قرآن دوم

 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره تين، قهرمان بت شكن درس 13 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 19

 
پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره انشراح درس 12 قرآن دوم

پاورپوینت سوره انشراح درس 12 قرآن دوم

پاورپوینت سوره انشراح درس 12 قرآن دوم

 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انشراح درس 12 قرآن دوم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 18

پوشش کامل درس به همراه صوت آیات و ترجمه آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
 

با…