پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 19
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس

آگاهی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری هویت انسان
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر…

پاورپوینت کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کیمیاگر تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 13
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک نقش خواسته ها در جهتدهی مسیر زندگی
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه…

پاورپوینت پرواز کن پرواز تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت پرواز کن پرواز تفکر و پژوهش پایه ششم

پاورپوینت پرواز کن پرواز تفکر و پژوهش پایه ششم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پرواز کن پرواز تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 14
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک تاثیر هویت در عملکرد
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه…

پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس 15فارسی پایه هفتم

پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس 15فارسی پایه هفتم

پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس 15فارسی پایه هفتم

  
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ادبیات بومی 2 درس پانزدهم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 18

 

 
قسمتی از متن:
اهداف درس
هدف این است که دانش آموز نویسنده تربیت شود.

معرفی زبان ،فرهنگ و ادبیات مناطق به دلیل ظرفیت اندک کتاب فارسی که تاکنون مطرح نشده است.

شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی،

توجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلی،

پرورش توانایی تفکر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث…

پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس شانزدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس شانزدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس شانزدهم فارسی پایه هفتم

  
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آدم آهنی و شاپرک درس شانزدهم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 25

 

 
قسمتی از متن:

اهداف درس
آشنایی با یک نمونه از ادبیات جهان وآشنایی بیشتر با آرایه تشخیص

تقویت حس باطنی و تخیل دانش آموزان
آشنایی با داستان های نمادین یا رمزی

درس در یک نگاه
در این درس از آرایه ی تشخیص استفاده شده است . شاپرک حرف می زند و احساسات خود را بیان می کند .
آدم آهنی در ابتدا افکار خود را…

پاورپوینت ما می توانیم درس هفدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت ما می توانیم درس هفدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت ما می توانیم درس هفدهم فارسی پایه هفتم

  
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ما می توانیم درس هفدهم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 22

 

 
قسمتی از متن:
درس در یک نگاه
(دونا) معلم مدرسه ی کوچکی بود و دو سال تا بازنشستگی فرصت داشت. من هم به عنوان بازرس در کلاس ها شرکت می کردم و سعی داشتم در امر آموزش تسهیلاتی را فراهم آورم.
آن روز به کلاس (دونا) رفتم و روی نیمکت ته کلاس نشستم. شاگردان، سخت مشغول پر کردن اوراقی بودند. به شاگرد کنار دستم نگاه کردم و دیدم…

پاورپوینت علم زندگانی درس هفتم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت علم زندگانی درس هفتم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت علم زندگانی درس هفتم فارسی پایه هفتم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت علم زندگانی درس هفتم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 19

 

 
قسمتی از متن:
درس در یک نگاه
1 کبوتر بچه ای با شوق پرواز *** به جرات کرد روزی بال و پر باز
واژه های قافیه: پرواز/باز
روزی جوجه کبوتری با اشتیاق پرواز، با شهامت، بال و پرش را گشود.
 
2 پرید از شاخکی بر شاخساری *** گذشت از بامکی بر جو کناری
از شاخه کوچکی بر شاخه دیگر پرید و از بام کوچکی به کنار جویباری پرواز کرد.

پاورپوینت زندگی همین لحظه هاست درس هشتم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت زندگی همین لحظه هاست درس هشتم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت زندگی همین لحظه هاست درس هشتم فارسی پایه هفتم

  
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت زندگی همین لحظه هاست درس هشتم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 20

 

 
قسمتی از متن:
درس در یک نگاه
نثر درس،ساده،روان و دارای انسجام متن است و از ترکیب های متنوع کنایی بهره گرفته است
مفهوم درس بر استفاده از فرصت ها و به بیهودگی نگذراندن عُمر،تأکید می کند و نویسنده با بیان جمله های گوناگون از افراد مختلف و نقل حکایت،این موضوع را به خوبی شرح داده است.

پاورپوینت نصیحت امام و شوق خواندن درس نهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت نصیحت امام و شوق خواندن درس نهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت نصیحت امام و شوق خواندن درس نهم فارسی پایه هفتم

  
 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت نصیحت امام و شوق خواندن درس نهم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 17

 

 
قسمتی از متن:
درس در یک نگاه
دانش آموزان یک مدرسه ی دخترانه برای امام خمینی (ره) نامه می نویسند. آنها در نامه شان به کتاب درسی خود اشاره می کنند که در آن نوشته شده است امام محمد تقی، علیه السلام، نامه ای نصیحت آمیز به یکی از یاران خود نوشته است دانش آموزان می نویسند….
و…

 

 
پاورپوینت…

پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس یازدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس یازدهم فارسی پایه هفتم

پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس یازدهم فارسی پایه هفتم

 
 
 
 
 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت درس یازدهم فارسی پایه هفتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 19

 

 
قسمتی از متن:
درس در یک نگاه
شهید رجایی، معلمی متواضع و صمیمی و در کارش بسیار دقیق و منظم و جدی بود.
دانش آموزان دوستش داشتند؛ همان گونه که وقتی رئیس جمهور هم شد مردم او را دوست داشتند.
او زنگ تفریح میان دانش آموزان می رفت و با آنان گفت و گو می کرد. رفتار او با دانش…