پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش ششم

 
 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 16
 

 

قسمتی از متن:
اهداف درس
پرورش توانایی تصمیم گیری با درنظر گرفتن پیامدهای اندیشه و عمل برای خود و دیگران

ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک…

پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 17

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه…

پاورپوینت روش گرد آوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت روش گرد آوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت روش گرد آوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت روش گرد آوری اطلاعات تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 14
 

 

قسمتی از متن:
اهداف درس
پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطلاعات برای هر پرسش
 
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه…

پاورپوینت طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 16
 

 

قسمتی از متن:

 
اهداف درس
پرورش توانایی طرح سؤال پژوهش
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای…

پاورپوینت مردم پسندها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت مردم پسندها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت مردم پسندها تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مردم پسندها تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 12
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس
پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژه پژوهشی با روش نظرسنجی
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این…

پاورپوینت زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زیر ذره بین تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید…

پاورپوینت ارائه یافته های پژوهش تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت ارائه یافته های پژوهش تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت ارائه یافته های پژوهش تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ارائه یافته های پژوهش تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 13
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس
پرورش توانایی ارائه گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی
و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت…

پاورپوینت لی لی حوضک تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت لی لی حوضک تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت لی لی حوضک تفکر و پژوهش ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت لی لی حوضک تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس
پرورش توانایی تحلیل رفتارها بر اساس معیارهای معتبر
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به…

پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس
درک ویژگی تدریجی بودن تغییر در سیستم ها
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی
پرورش نگرش سیستمی درباره رابطه انسان و محیط

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تامل در خود

 
 
 
در دو قرن گذشته، انسان به دلیل پیشرفت دانش و فنّاوری بیش از اندازه از طبیعت بهره برداری…

پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش ششم

پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش ششم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آخر خط تفکر و پژوهش پایه ششم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 11
 

 

قسمتی از متن:

اهداف درس
پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک علت وقوع وقایع
ارتقای فضایل فکری و توسعه آداب گفت و گوهای جمعی

و…

 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور…