وکتور کارتونی دو پاندای تاب سوار-کد 402

وکتور کارتونی دو پاندای تاب سوار-کد 402

وکتور کارتونی دو پاندای تاب سوار-کد 402

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کارتونی دو پاندای تاب سوار-کد 402
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…

وکتور کارتونی دوستان پاندا-کد 403

وکتور کارتونی دوستان پاندا-کد 403

وکتور کارتونی دوستان پاندا-کد 403

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کارتونی دوستان پاندا-کد 403
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم افزار…

پاورپوینت گاز کروماتوگرافی

پاورپوینت گاز کروماتوگرافی

پاورپوینت گاز کروماتوگرافی

پاورپوینت گاز کروماتوگرافی
تعداد صفحات: 23 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
کروماتوگرافی گازی یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی بسیاری از ترکیبات شیمیایی از داخل یک محلول کاربرد داشته این ترکیبات در مقابل درجه حرارت و بایستی مقاوم باشد. دستگاه گاز کروماتوگرافی بطور عموم جهت حداسازی هیدروکربنهای فرار مورد استفاده قرار گرفته ولی بسیاری از ترکیبات نیمه فرار و غیر فرار که قابل حل شدن در محلولهای شیمیایی…

پاورپوینت فلسفه 12 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل

پاورپوینت فلسفه 12 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل

پاورپوینت فلسفه 12 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل

پاورپوینت فلسفه 12 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته فلسفه برای پایه های 12 و علوم انسانی می باشد این پاورپوینت در 49 اسلاید و قابل ویرایش می باشد قسمت هایی از متن:
بررسی هستی وچیستی
 بررسی امور واقعی وغیر واقعی
 وجود وماهیت دومفهوم هستند نه دو واقعیت
 تقسیم مفاهیم برحسب وجود یا ماهیت یاهردو یا هیچکدام
 این وآن با مفاهیم چه می کنند…

وکتور کودکانه دختر و تک شاخ-کد 410

وکتور کودکانه دختر و تک شاخ-کد 410

وکتور کودکانه دختر و تک شاخ-کد 410

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر و تک شاخ-کد 410
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم افزار…

وکتور کودکانه دختر و فیل حلقه زن-کد 411

وکتور کودکانه دختر و فیل حلقه زن-کد 411

وکتور کودکانه دختر و فیل حلقه زن-کد 411

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر و فیل حلقه زن-کد 411
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…

وکتور کودکانه دختر با سبد توت فرنگی-کد 412

وکتور کودکانه دختر با سبد توت فرنگی-کد 412

وکتور کودکانه دختر با سبد توت فرنگی-کد 412

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر با سبد توت فرنگی-کد 412
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…

وکتور کودکانه دختر دوچرخه سوار-کد 413

وکتور کودکانه دختر دوچرخه سوار-کد 413

وکتور کودکانه دختر دوچرخه سوار-کد 413

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر دوچرخه سوار-کد 413
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…

وکتور کودکانه دختر و خرگوش روی کیک-کد 414

وکتور کودکانه دختر و خرگوش روی کیک-کد 414

وکتور کودکانه دختر و خرگوش روی کیک-کد 414

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر و خرگوش روی کیک-کد 414
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…

وکتور کودکانه دختر و خرس قایق سوار-کد 415

وکتور کودکانه دختر و خرس قایق سوار-کد 415

وکتور کودکانه دختر و خرس قایق سوار-کد 415

مشخصات فایل
نام فایل:وکتور کودکانه دختر و خرس قایق سوار-کد 415
نوع فایل:وکتور ، vector
ابعاد فایل: بزرگنمایی تا 6400%
پسوند فایل اصلی: EPS
پسوند فایل فشرده: ZIP
نرم افزار های مورد نیاز: Adobe Illustrator و نرم افزارهای مشابه
توضیحات
فایل های وکتور تصاویر برداری لایه بازی هستند که با کیفیت بسیار بالا طراحی شده اند و کاملا لایه باز و قابل ویرایش میباشند.این تصاویر تا 6400 درصد در نرم افزار Adobe Illustrator قابلیت بزرگنمایی و چاپ دارند.برای مشاهده این تصاویر از نرم…