دانلود تحقیق در موردتصفیه فاضلاب صنعتی

دانلود تحقیق در موردتصفیه فاضلاب صنعتی

دانلود تحقیق در موردتصفیه فاضلاب صنعتی

دانلود تحقیق در موردتصفیه فاضلاب صنعتی

نام فایل : تصفیه فاضلاب صنعتی
فرمت : .pptx
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۲ مگابایت
بنام خدا۱۲تصفیه فاضلاب صنعتی تعریف فاضلابعبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد. ۳ترکیب فاضلاب۹۹/۹درصد آب۰/۱ درصد مواد جامد مواد جامد شامل: مواد آلی مواد معدنی جامد (محلول- معلق )۴اهدف تصفیه فاضلاب :گرفتن مواد معلق…

دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله

دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله

دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله

دانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسأله

نام فایل : تصمیم گیری و حل مسأله
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداتصمیم گیری و حل مسألهفعالیت های مربوط به تشخیص وجود مسائل و تعیین میزان اهمیت آن هافعالیت های مربوط به شناسایی، تعریف و تشخیص ماهیت مسائلفعالیت های مربوط به ساختن و یافتن راه حل های بدیلفعالیت های مربوط به ارزیابی بدیل ها و انتخاب یکی از آن هافعالیت های مربوط به اجرای راه حل انتخاب شدهمسأله یابیتصمیم گیریانتخاباجراحل مسألهفراگرد مساله یابی:۱)مساله…

دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمايشگاه  هماتولوژی

دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژی

دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمایشگاه  هماتولوژی

دانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژی

نام فایل : تضمین کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۳
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداتضمین کیفیت در آزمایشگاه هماتولوژیClinical utilityformulae of Galen and Gambinosensitivity = TPs/(TPs + FNs); specificity = TNs/(TNs + FPs); reliability = (TPs + TNs)/total number of tests;positive predictive value = TPs/(TPs + FPs);negative predictive value = TNs/(TNs + FNs)*کنترل کیفی در هماتولوژیروش‌های‌ ارزیابی‌ عملکرد آنالیزرهای‌ هماتولوژی‌جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد این‌ دستگاهها می‌توان‌ از نمونه‌های‌ خون‌…

دانلود تحقیق در موردتعارض منافع در طب

دانلود تحقیق در موردتعارض منافع در طب

دانلود تحقیق در موردتعارض منافع در طب

دانلود تحقیق در موردتعارض منافع در طب

نام فایل : تعارض منافع در طب
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۳
حجم : ۲ مگابایت
تعارض منافع در طب ۱ . تعریف تعارض منافع نظریه تامسون: تصمیم حرفه ای در مورد یک هدف اولیه تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد.۱ .تعریف تعارض منافعهدف اولیه: در مسائل بالینی: تعهد به بیمار در فعالیت های پژوهشی: کسب اطلاعات علمیمنفعت ثانویه:مالی اعتبار فردی، شهرتارتقاء دانشگاهیقوانین تعارض منافع عمدتاً به کسب منافع مالی معطوف می شوند.۳٫تعریف تعارض منافع در قانوندادگاه…

دانلود تحقیق در موردتعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

دانلود تحقیق در موردتعالی سازمانی با تمرکز برمدیریت منابع انسانی

دانلود تحقیق در موردتعالی سازمانی با تمرکز برمدیریت منابع انسانی

دانلود تحقیق در موردتعالی سازمانی با تمرکز برمدیریت منابع انسانی

نام فایل : تعالی سازمانی با تمرکز برمدیریت منابع انسانی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۷۶
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداتعالی سازمانی با تمرکز برمدیریت منابع انسانیضرورت انسان سازی از نظر کنفیسیوساهمیت کارکنان (منابع انسانی)EFQM Bookletدارایی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستند. (مدیرعامل کرایسلر. رابرت ایتون)امروزه کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن محسوب می گردند و باور بر این است که هیچ سازمانی قادر نیست تا رضایت مشتریان…

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور

نام فایل : تعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشور
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۲
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداپی نوشت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( به شماره نامه ۱۵۳۶۸ مورخ ۹۴/۳/۱۹ ) آقای رحیمی، دیوان محاسبات باتوجه به تفسیر شورای محترم نگهبان، دلیل ورود شما به شهرداری ها، محدودیت پیدا می کند، پاسخ دهید. پی نوشت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( به شماره نامه ۳۰۶۵۵ مورخ ۹۴/۵/۱۷ ) آقای رحیمی، دیوان محاسبات بررسی و پاسخ دهید. پایان موضوعات مرتبط با نحوه تعامل…

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

دانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نام فایل : تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
بنام…

دانلود تحقیق در موردتعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبه

دانلود تحقیق در موردتعریف و اپیدمیولوژی حوادث غیر مترقبه

دانلود تحقیق در موردتعریف و اپیدمیولوژی حوادث غیر مترقبه

دانلود تحقیق در موردتعریف و اپیدمیولوژی حوادث غیر مترقبه

نام فایل : تعریف و اپیدمیولوژی حوادث غیر مترقبه
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸
حجم : ۲ مگابایت
تعریف و اپیدمیولوژی حوادث غیر مترقبه مقدمه : زندگی بشر همواره باحوادث غیر مترقبه همراه بوده است . حوادث غیر مترقبه منجر به : – خسارات مالی ونابسامانی اقتصادی – کاهش سطح خدمات بهداشتی – صدمات جسمی ، معلولیتها و بیماریهای روحی وروانی – از هم پاشیدن شیرازه زندگی – مرگ ومیر (تهدید حیات وزندگی انسان ) طی ۲۰ سال گذشته درجهان تنها به علت بلایای طبیعی :سه…

دانلود تحقیق در موردتعریف مستند سازي

دانلود تحقیق در موردتعریف مستند سازی

دانلود تحقیق در موردتعریف مستند سازی

دانلود تحقیق در موردتعریف مستند سازی

نام فایل : تعریف مستند سازی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۴
حجم : ۲ مگابایت
تعریف مستند سازی مستندسازی یا پرونده نویسی فرآیند ثبت کامل اطلاعات مربوط به مراقبت و درمان بیمار است . مستند سازی دقیق و جزئی وسعت وکیفیت مراقبت،درمان فراهم شده برای بیمار ونتیجه مراقبت و درمان مورد نیاز بیمار را نشان می دهد. مستندسازی یک ابزار حیاتی برای ایجاد ارتباط بین اعضاءکادر درمانی است . سند مدرک مدونی است که دارای پیام(داده) می باشد و با تایید یا امضا وتاریخ…

دانلود تحقیق در موردتعریف گریس

دانلود تحقیق در موردتعریف گریس

دانلود تحقیق در موردتعریف گریس

دانلود تحقیق در موردتعریف گریس

نام فایل : تعریف گریس
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۲ مگابایت
بنام خداGREASE LUBRICANTتعریف گریسگریس (GREASE) از کلمه یونانی Crassus به معنی چربی (FAT) می‌باشد.گریس از روغن پایه و غلیظ کننده( صابون) تولید می‌گردد و با مواد زیر نباید اشتباه شود:واکس: از مشتقات و فرآورده های جانبی لوب کات هستند(حاوی روغن نیستند)وازلین: از مخلوط واکس و روغن بدست می‌آید.پوششهای محافظتی: از مخلوط پلیمر و ته مانده برج تقطیر و روغن بدست می آید.مزایا و معایب استفاده از…