پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم کتابخانه

پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم کتابخانه در ۱۷ صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی طرح تآسیس سیستم کتابخانه در ۱۷ صفحه ورد قابل ویرایش

سیستم کتابخانه:

کتابخانه فوق در سال۱۳۶۵ تاسیس گردید و تا چندی پیش حوزه فعالیت آن محدود بود اما در ماه اخیر به دلیل تغییر مدیریت و تمایل به افزایش فعالیت مشکلات زیادی به دلیل همین گسترش فعالیت بوجود آمد و از طرفی چون سیستم دستی بوده زمان زیادی صرف فعالیتهای عادی کارکنان شده است و از طرفی نیاز به استخدام یک کارمند دیگر هست لذا رئیس کتابخانه بر آن شد تا بامکانیزه کردن سیستم نیاز به استخدام کارمند جدید و سایر مشکلات را برطرف سازد.

کتابخانه فوق دارای ۴ بخش که عبارتند از:

۱- بخش ثبت نام عضو

۲- بخش ثبت کتابهای جدید

۳- بخش امانات

۴- بخش نگهداری کتب

می باشد و یک مدیر بر کار هر ۵ بخش نظارت دارد و هر بخش متشکل از کارمندان بخش می باشد.

علت مکانیزه کردن سیستم از حالت دستی به کامپیوتری:

۱- نیاز به استخدام نیرو جدید را برطرف سازد.

۲- از خطاهای کارمندان جلوگیری شود چون این امر باعث از دست دادن زمان ومفقود شدن کتب و نارضایتی عضوها می‌شود.

۳- هزینه های مالی وروحی ناشی از این خطاها افزایش یافته

۴- به علت گسترش سیستم فعالیت کتابخانه کارمندان افزایش یافته که این امر باعث افزایش هزینه ها اضافه کاری شده

۵- زمان خدمات رسانی به مشترکین (که از حالا بجای عضو آن را به کار خواهیم برد) افزایش یافته

از یک تحلیل گر درخواست می شود با بررسی های لازم امکان انتقال سیستم فوق را به یک سیستم مکانیزه بررسی نماید.

تعریف مسئله:

رئیس کتابخانه از تحلیل گر پیاده سازی یک سیستم مکانیزه را نخواسته بلکه درمرحله اول از وی خواسته بررسی کند که آیا این امر شدنی هست یا خیر؟ برای مدیریت مهم است که آیا با مکانیزه شدن سیستم تاچه حدودی هزینه ها کاهش خواهد یافت ؟

رئیس کتابخانه با پیشنهاد اینک کل کار کتابخانه را کامپیوتر کنیم مواجه می شود مدیریت این موضوع را با تحلیل گر در میان می گذارد نه بعنوان راه حل بلکه یک بصورت یک پیشنهاد منطقی

با سپری شدن مراحل فوق سوال جدیدی برای مدیریت پیش می آید آیا با سرمایه گذاری دراین سیستم امکان خدمات دهی بهتر وسریعتر به مشترکین وجود خواهد داشت ومضافا بازگشت سرمایه اولیه وجود خواهد داشت یا خیر؟

پس تاکنون تحلیل گر با چند سوال اصلی و مهم مواجه شده که برای ادامه کار نیاز به پاسخگویی آنها می باشد.

تحلیل گردر پاسخ به سوال او به طور قاطع تاکید می کند که مکانیزه کردن سیستم وجود دارد در پاسخ به سوال دوم تحلیل گر می ‌گویید تولید سیستم مکانیزه تا حد زیادی باعث کاهش هزینه های جاری و افزایش خدمات دهی به مشترکین خواهد شد اما اگر باعث کاهش هزینه نگردد از استخدام نیرو جدید و از بین بردن زمان خدمات دهی قطعا جلوگیری خواهد کرد اگر این امر تحقق یابد کاهش هزینه را بدنبال دارد چون اگر متوسط حقوق را برای استخدام یک نیروی جدید در ماه چیزی حدود ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگیری.

۲۴۰۰۰۰۰۰=۳۰*۱۸۰۰۰۰۰

درپایان ۳۰ سال خدمت نیرو جدید

تومان ۱۸۰۰۰۰۰ =۱۲*۱۵۰۰۰۰

در ماه

هزینه های فوق بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش حقوق می‌باشد که اگر

موارد ذکر شده را به آن بیفزایم رقم ما تقریبا ۳ برابر خواهد شد که این امر خود مهم است.

امکان سنجی :

روشن کردن اهداف محدوده پروژه:

۱- باید یک مجموعه کامل از مصاحبه با کارمندان گردآوری شود.

۲- چون کاربران سیستم کارمندان جزء خواهند بود یک نظر سنجی باید انجام شود لذا به منظور ارائه نظریه های خوب به بهترین نظریه مبلغ ۵۰ تومان پاداش از طرف رئیس پرداخت خواهد شد (این هزینه مربوطه به هزینه امکان سنجی که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است نیست )

۳- کارمندان بخشها یک تصویر واقعی از انچه هست را به تحلیل گر نشان می‌دهند.

هر کدام از بخشها مشکلات و نگرانیهای و فعالیتهای اداری که در طول روز انجام می دهند را به تحلیل گر ارائه می‌دهند.

(به دلیل شباهت بخش امانات وثبت نام عضوجدید این دورا با هم در نظر می گیریم وشباهت بخش ثبت کتب جدید ونگهداری کتب این دو را هم با هم در نظر می گیریم)

۱-۱: مشکلات و نگرانی بخش امانات وثبت نام عضو:

این بخش اظهار می‌دارد به دلیل سنگینی کار و اشتباهات شخصی ثبت درخواست مشتریان به درستی انجام نگرفته و از طرفی برگشت کتبی که در امانت بوده اند به درستی صورت نمی گیرد وهمچین بعضی از اعضا همیشه کتب خود را با تاخیر برگشت میدهند که با سیستم دستی نمی توان آنها را به طور کامل مشخص کرد که این امر باعث کاهش مراجعین گردیده است وثبت نام مشترکین جدید با تاخیر انجام می شود که این امر با کاهش مراجعین به کتابخانه شده است . وچون در لحظه امانت سالم وناسالم بودن صحافی کتاب ثبت نمی شود که این امر باعث به وجود آمدن هزینه معادل:

۱۴۴۰۰۰ =۱۲*۱۲۰۰۰

به تومان

پس تاکنون مشکلات بخش امانت وثبت نام عضو مشخص شدند.

۲-۱: مشکلات و نگرانی بخش ثبت کتاب جدیدوبخش نگهداری کتب:

بعلات ورود مجلات و کتب بسیار ثبت آنها در سیستم بسیار طولانی و وقت گیر می شود در نتیجه این موارد دیرتر در اختیار مشترکین قرار می گیردو از طرفی ثبت دستی آنها بسیار وقت گیر بوده ونیاز به اضافه کاری کارمندان آن بخش می باشد.

لذا تحلیل گر حتما باید مسئله فوق را حل نماید.

۴- مشخص کردن افرادی که با سیستم هر روز کار می کند. (کارمندان هر بخش که بدلیل اینک پروژه هر چه سریعتر به اتمام برسد از هر بخش ۱کارمندان معرفی می کند که این یک کارمندان به طور کامل بر جزئیات کار اشراف دارند پس از مصاحبه ها تحلیل گر با این دو مشخص خواهد شد.

پس از اتمام فعالیتهای انجام شده طی یک جلسه با رئیس کتابخانه بر میزان این که هزینه پروژه ۴ میلیون تومان است بحث می شود.

و سرانجام دیگر وقت آن رسید که تحلیل سیستم مذکور تا حدی آشنا گردد برای این امور نیاز به انجام دادن مقداری تکلیف خانگی و مقداری کارکردن در داخل بخشها می باشد تکلیف خانگی تحلیل گر آشنایی مختصری با بخش امانات وثبت کتب است که جهت آشنایی با آنها می‌تواند از نشریات و منابع اینترنتی و مصاحبه با کارمندان استفاده نماید.

مطالعه سیستم موجود :

اولین قدم مصاحبه با افراد کلیدی کتابخانه است.

مصاحبه‌های اولیه با ۲ کارمندان جزء از هر بخش می باشد

الف) بخش امانات و ثبت نام عضو جدید:

صرفه جویی حاصل:

۱- کاهش اضافه کاری کارمندان

طراحی شبکه و طراحی نرم افزارهای آن حدودا ۲ ماه به زمان اصلی پروژه خواهد افزود.

با ارائه لیست هزینه‌ها و افزایش زمانبندی پروژه گزارش به مدیریت ارسال گردید که مدیریت با توجه به صرفه جویی و بازگشت سرمایه با آن موافقت نموده است.

توصیه تحلیل گر:

استفاده از سایت اینترنتی برای دسترسی آسان مشترکین همراه با طراحی نرم افزار

از این قسمت فقط باید یک کامپیوتر دیگر خریداری شود+ هزینه طراحی سایت+ هزینه های سرویس دهی اینترنتی اما چون این کار را می‌توان پس از پایان پروژه اصلی انجام داد هیچگونه خلالی به زمان بندی پروژه دارد نخواهد کردعملا در این بخش صرفه جویی رخ نخواهد داد اما چون باعث سرعت در امر خدمات رسانی خواهد شد این مبلغ با توجه به استراتژی سوم و اضافه کردن آن به قسمت سوم بازگشت سرمایه را به مدت ۶ ماه به تعویق می اندازد.

با ارائه این پیشنهاد به مدیریت بخاطر وجهه اجتماعی و اقتصادی کتابخانه آن را قبول و هزینه لازم را تامین کرده است.

در تاریخ ۱۳/۹/۸۳ گزارش از تمام سندات و هزینه ها و صرفه جوییها به همراه پیشنهادات که در یک گزارش ۱۰ صفحه بود به مدیریت ارسال شد در این زمان رئیس با اعلام و صحت به کار تحلیل گر دبه بررسی گزارش پرداخت که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۳ به اعلام رضایت از کار تحلیل گر به حسابداری کتابخانه دستور داد که از با توجه به قیمت ها که تحلیل گر انجام داده با ارائه فاکتور از جانب وی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.

با توجه به طراحی کامل DFD توضیح سایر قسمت ها (طراحی برنامه ، طراحی تفضیلی،‌تجزیه وظیفه ای و طراحی فایل) در داخل DFD لحاظ شده است.

دریافت فایل

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.