Skip to main content

پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی دارای ۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال ۱۹۸۷ توسط ال.راکین روک و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبلا توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی بوسیله دکترای فیزیولوژی غلامرضا آذری استادیار دانشگاه و امیرحسین داودیان طلب در پژوهش هایی که مربوط به استاندارد سازی پرسشنامه ارگونومی انجام داده است به اثبات رسیده است.

روی هم رفته دارای ۴۶ سوال یاگویه میباشد و شامل۹ سوال مشخصات فردی(سوال۱ الی۹) و ۹سوال(ازسوال۱۰الی۱۸) درموردمیزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهای مختلف بدن که این امتیاز میزان درد در نواحی بدن که شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می کند و۸ سوال فردی از(سوال۱۹الی۲۶) درمورداختلالات اسکلتی به صورت بلی وخیروباز پاسخ و۱۲سوال از (سوال۲۷ الی ۳۸) که نیازهای فیزیکی شغلی و ۸ سوال از(سوال۳۹ الی۴۶) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

پایایی:

جدول ضریب آلفا برای پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای کرونباخ

ارگونومی

۴۶

۷۰۹ /۰

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارگونومی برابر با ۷۰/۰ می باشد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با ۷۹/۰ می باشد ، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.و سه پرسشنامه پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار می باشد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


L LakinrouK

دریافت فایل

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *