Skip to main content

مقاله در مورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

مقاله درمورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

*مقاله درمورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ*

مقدمه

خلاصه فارسی

مروری بر منابع

مواد زیست سازگار

آندوسکوپی

Vur در سگ

مواد و روش کار

نتایج

دانشگاه تهران

دانشکده دامپزشکی

شماره ثبت سال تحصیلی ۸۲-۸۱

رساله

برای دریافت درجه دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

موضوع

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

نگارش

دکتر مهدی مرجانی

به راهنمایی استاد ارجمند

جناب آقای دکتر جلال بختیاری

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان ۵/۱۸- ۵/۰ درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر ۵۰-۲۴% گزارش شده است.(۱)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن ۴-۳ ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(۱۰)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(۱)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال ۸۵-۷۵% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود ۳۰-۲۵ % می باشد.(۱)

بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(۲)

برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography maximum disrention voiding cystogrphy compression cystoure thrography cystourethrography می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(۷)

در انسان برای تشخیص vur علاوه بر موارد ذکر شده فوق، در اطفال کشت ادرار، آزمایش ادرار،(voiding cystoureterography = vcug) ، سونوگرافی از کلیه ها و اسکن کلیه ها نیز توصیه می گردد. درمان vur در انسان با روش های دارویی(medical) یا جراحی(surgical) میباشد.

در روش درمان با دارو از تجویز آنتی بیوتیک ها با دوز پیشگیری از آموکسی سیلین و آمپی سیلین در هفته اول زندگی و پس از گذشت ۶ هفته کوتریماکسازول و از دو ماهگی نیتروفورانتوئین استفاده می گردد.

پس از گذشت یک سه و هر ۱۲ ماه یکبار انجام روش کشت ادرار انجام می شود و پس از تایید وضعیت نرمالvcug و سونوگرافی از کلیه و مثانه آنتی بیوتیک تراپی قطع می گردد.(۱)

درمان با روش جراحی که در این پایان نامه بیشتر مورد نظر است در موارد زیر انجام می شود:

۱ـ غیر قابل اعتماد بودن درمان بیمار از نظر مصرف دارو و عدم توالی آن، حوالی بلوغ، تاخیر در رشد فیزیکی اطفال و بیماران

دریافت فایل

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-رفلاکس-ادراری-و-درمان-آندوسکوپ…

Diese Seite übersetzen

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ … ذكر اين نكته لازم است كه در مورد توله ها و سگ هاي با سن كم اگر UTI وجود نداشته …

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط …

www.mehrthesis.ir/…/پایان-نامه-رفلاکس-ادراری-و-درمان-آندوسکو…

Diese Seite übersetzen

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در … آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه رفلاکس …

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط …

cafeproje.com/product/پایان-نامه-رفلاکس-ادراری-و-درمان-آندوس/

Diese Seite übersetzen

… پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ … برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان … درمان با روش جراحی که در این پایان نامه بیشتر مورد نظر است در موارد زیر انجام می شود:

مقاله در مورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط …

unifile.ir/مقاله-در-مورد-رفلاکس-ادراری-و-درمان-آند/

Diese Seite übersetzen

*مقاله درمورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ*. مقدمه. خلاصه فارسی. مروری بر منابع. مواد زیست سازگار. آندوسکوپی. Vur در …

[PDF]PDF: پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست مح

no4312.artcover.ir/SaveAsPDF=4312.pdf

Diese Seite übersetzen

11.07.2018 – ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﻓﻼﮐﺲ ادراری و درﻣﺎن آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ آن ﺑﺎ ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر در ﺳﮓ ﺻﻔﺤﻪ 1: … ﭘﺮوژه رﻓﻼﮐﺲ ادراری و درﻣﺎن آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ، درﻣﺎن آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ، ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد رﻓﻼﮐﺲ … داﻧﻠﻮد ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ، داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ q.

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در …

community2.khakafraazma.ir/community2/14725/html

Diese Seite übersetzen

13.03.2018 – رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ … و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع … می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه … اصل مقاله | WORD پاورپوینت اکوتوریسم و تاثیرات آن بر روی محیط زیست …

تحقیق درباره رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست …

download365.ir/file/120553/

Diese Seite übersetzen

11.06.2018 – رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ. نگارش. دکتر مهدی مرجانی. به راهنمایی استاد ارجمند. جناب آقای دکتر جلال …

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در …

payannamestore.sellfile.ir/prod-504627-رفلاکس+ادراری+و+درمان…

Diese Seite übersetzen

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ. … اراِئه ی انواع پایان نامه و مقالات دانشجویی … درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان …

دانلود دانلود مقاله رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست …

arafille.atlasfile.ir/…/دانلود+دانلود+مقاله+رفلاكس+ادراري+و+درمان…

Diese Seite übersetzen

نتیجه جستجو برای: دانلود دانلود مقاله رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ (نتایج: 2 مورد). آیا این جستجو مفید نبود؟

پایان نامه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط …

besty4.rf.gd/product/261334

Diese Seite übersetzen

دانلود رایگان پایان نامه رفلاکس ادراری درمان آندوسکوپیک vur در سگ ساختار … حيوانات پس از معاينات دقيق باليني و آزمايشگاهي مورد بررسي راديولوژي و سيستوگرافي با …. مقاله رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در …

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *