Skip to main content

مقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایمان

مقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایمان

*مقاله درمورد بیهوشی و بی حسی در زایمان*

۱- شکل درد زایمانی

در طی فاز مخفی مرحله اول زایمان درد به شکل درد خفیف یا کرامپ متوسط محدود به درماتومهای ۱۱‎T و ­122‎T می‎باشد. با پیشرفت زایمان در فاز فعال مرحله اول زمانی که انقباضات رحم شدت می‎یابد،‌ احساس و درک درد در درماتومهای ‎11­‎T و ۱۲‎T شدت یافته به شکل تیزوکرامپی با انتشار به دو درماتوم مجاور یعنی ۱۰‎T و ۱‎L توصیف می‎گردد.

در اواخر ملحه اول و در مرحله دوم زایمان، درد بطور شدیدتری در پرینه، قسمت تحتانی ساکروم، مقعد و غالباً رانها احساس می‎شود.

۲- اثرات درد زایمان در تنفس مادر

درد زایمان محرک قوی تنفسی است، سبب افزایش قابل توجه در حجم جاری و حجم دقیقه‎ای و افزایش بیشتر در ونتیلاسیون آلوئولی می‏شود. این هیپرونتیلاسیون منجر به کاهش ‎Paco از میزان نرمال حاملگی یعنی از ‎mmHg32 به حدود ‎mmHg30-16 می‎گردد و حتی گاهی به ۱۵-۱۰ میلی‎متر جیوه می‎رسد.

کاهش ‎2‎Paco با افزایش همزمان در ‎PH تا حدود ۶/۷-۵۵/۷ همراه است. با خاتمه هر انقباض و کاهش درد، تنفس دیگر توسط درد تحریک نمی‎شود و هیپوکاپنی موجود سبب هیپوونتیلاسیون در فاصله‌ انقباضات می‎شود که این هیپوونتیلاسیون باعث ۵۰-۱۰ درصد کاهش در فشار اکسیژن شریانی (با میانگین ۳۰-۲۵ درصد) می‎شود. دریافت اپیوئید اثرات دپرسانت تنفسی آلکالوز را تشدید می‎کند. اگر ۲‎Pao مادر به کمتر از ۷۰ میلی‎متر جیوه برسد، اثرات زیانباری چون هیپوکسمی و کاهش ریت قلب در جنین مشاهده می‎شود.

۳- اثرات نوروآندوکرین درد زایمان

درد و اضطراب در فاز فعال زایمان سبب افزایش در آزاد شدن اپی نفرین به میزان ۶۰۰-۳۰۰ درصد، نوراپی نفرین به میزان ۴۰۰-۲۰۰ درصد و افزایش تولید کوروتیزول به میزان ۳۰۰-۲۰۰ درصد می‎شود. میزان ‎ACTH و کورتیکواستروئیدها نیز افزایش می‎یابد. کاتکولامین‎ها برای تطابق نوزاد با محیط خارج رحمی، از جمله برای تولید و رهایی سورفاکتانت، جذب مایع ریه‎ها، هوموستازگلوکز، تغییرات قلبی ‎- عروقی و متابولیسم آب ضروری هستند. لکن تحریک سمپاتیک ناشی از درد منجر به افزایش فشارخون و تاکیکاردی می‎شود که در بیماران هیپرتانسیو و بیماران قلبی می‎تواند خطرناک باشد.

۴- اثرات قلبی عروقی درد زایمان

برون ده قلبی در طی زایمان افزایش می‎یابد که قسمتی به عنوان افزایش فعالیت سمپاتیک توأم با درد ناشی از هر انقباض، اضطراب و درک زایمان و فعالیت فیزیکی زایمان بوده و قسمتی (حدود ۳۰-۲۰ درصد) به علت خروج ۳۰۰-۲۵۰ میلی‎لیتر خون از رحم و نیز افزایش بازگشت وریدی از لگن و اندام تحتانی به گردش خون مادری می‎باشد.

هر انقباض توأم با ‎mmHg30-20 افزایش در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک است. تمامی اینها در بیماران هیپرتانسیو و قلبی بالقوه مضر و خطرناک می‎باشند.

۵- اثرات درد زایمان در جنین

در طی فاز زایمانی کاهش متناوب در جریان خون جفتی ناشی از انقباضات شدید، منجر به کاهش موقت در تبادل گازی جفت می‎شود. این اختلال با هیپرونتلاسیون ناشی از درد تشدید می‎شود. هیپرونتیلاسیون منجر به آلکالوز تنفسی و عوارض زیر می‎شود:

۱- شیفت منحنی تجزی اکسی هموگلوبین مادر به چپ سبب میل بیشتر اکسیژن برای چسبندگی به هموگلوبین[۱] شده و براحتی از آن آزاد نمی‎گردد بنابراین انتقال اکسیژن از مادر به جنین کاهش می‎یابد.

۲- کاهش جریان خون رحم ناشی از آزاد شدن نور اپی نفرین و کورتیزول که این نیز سبب می‎شود اکسیژن کمتری در اختیار جنین قرار گیرد.

۳- هیپوکسمی مادر در فواصل انقباضات به علت هیپوونتیلاسیون ناشی از آلکالوز، تغییرات فوق در فازهای هیپرونتیلاسیون و هیپرونتیلاسیون مادر منجر به تغییرات ریت قلبی جنین در این فواصل می‎شود. مطالعات نشان داده‎اند که در مادرانی که اضطراب و درد دارند شیوع اشکال غیرطبیعی ریت قلب جنین بالاتر بوده و نوزادان متولد شده، نمره آپگار دقیقه اول و پنجم کمتری دارند. تحت شرایط نرمال زایمان و در جنین‎های نرمال این تغییرات موقت بخوبی تحمل می‎شود اما در نوزادانی که در معرض ریسک قرار دارند (مثلاً در پره اکلامپسی، بیماری قلبی یا دیابت) کاهش انتقال اکسیژن و دی‎اکسید کربن ناشی از درد بسیار مهم بودهو می‎تواند عوارض پری ناتال ایجاد کرده و حتی منجر به مرگ جنین شود.

با توجه به مسائل فوق‎الذکر صرفنظر از دلایل انسانی تسکین درد، اثرات زیانبار درد شدید زایمانی بر روی مادر و جنین بویژه در مادران مسئله‎دار و جنین‎های در معرض خطر، ایجاد بیدردی در زایمان را ایجاب می‎کند. در واقع در چنین مواردی زایمان بیدرد منافع واضح برای مادر و جنین دارد.

۶- هوشبرهای استنشاقی

نیتروس اکساید (‎O2N)، از جفت به سهولت عبور می‎کند. دوز مناسب آن در مادر اثر سویی نداردت اما گفته می‎شود که هر قدر طول مدت بیهوشی با ‎O2‎N بیشتر باشد. نوزاد متولد شده بیشتر تحت تأثیر دارو واقع شده، بیهوش خواهد بود. لذا باید مدت بیهوشی تا خروج جنین تا حد امکان کوتاه باشد. به این منظور باید اینداکشن بیهوشی زمانی انجام شود که بیمار و جراح کاملاً آماده باشند.

هوشبرهای تبخیری که در عمل جراحی سزارین کاربرد دارند هالوتان، انفلوران و ایزوفلوران می‎باشند که با غلظت کم بکار می‎روند. عبور این هوشبرها از جفت وابسته به دوز و زمان می‎باشد بنابراین اگر زمان اینداکشن بیهوشی تا تولد بچه طولانی نشود و دوز مناسب تجویز شود، بعید به نظر می‎رسد که این داروها اثرات شدید یا طولانی مدت روی جنین داشته باشند. با کاربرد این داروها بیاد آوردن[۲] و بیداری[۳] مادر در حین عمل کاهش یافته، نیاز به ‎O2N را کاهش داده، لذا غلظت بالاتری از اکسیژن می‎توان به مادر داد. عیب این هوشبرها ایجاد شلی وابسته به دوز در تون عضله رحم و امکان خونریزی بعد از عمل در مادر است که البته در دوزهای پایین یعنی با غلظت هالوتان ۵/۰ درصد، انفلوران ۱-۵/۰ درصد و ایزوفلوران ۷۵/۰ درصد این خونریزی ایجاد نشدهو در این دوزهای کم رحم در دوره بلافاصله بعد از عمل به اثرات تحریکی اکسی توسین حساس بوده و به خوبی پاسخ می‎دهد.


[۱] – affinity

[2] – Recall

[3] – awareness

دریافت فایل

بی‌حسی نخاعی یا اسپاینال برای زایمان بدون درد | مادرشو

https://madarsho.com/…/بی‌حسی-نخاعی-یا-اسپاینال-برای-زایمان-…

Diese Seite übersetzen

در این مقاله مطالعه می‌کنید: … برای انجام بی‌حسی اسپاینال، متخصص بیهوشی با مشخص کردن محل دقیق تزریق در ستون فقرات، سوزنی را وارد بدن می‌کند. … ممکن است در فرایند زایمان طبیعی با وجود بی‌حسی اسپاینال، انقباضات خود را احساس کنید و …

Andere suchten auch nach

زایمان با بی حسی یا بیهوشی؟ – نمناک

namnak.com/زایمان-با-بی-حسی-یا-بیهوشی.p11782

Diese Seite übersetzen

Bewertung: 4,7 – ‎356 Abstimmungsergebnisse

زایمان با بی حسی یا بیهوشی و عوارض سزارین با بی حسی نخاعی و معایب زایمان … جمع آوری اطلاعات طرحی در قالب مزایا و معایب زایمان با بی حسی و بیهوشی تحقیق می …

Andere suchten auch nach

مقايسه بي حسي اسپاينال با پتيدين و اپي دورال با بوپي واکائين در …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222992

Diese Seite übersetzen

von فروزش فرد محمد – ‎Ähnliche Artikel

عنوان مقاله: مقايسه بي حسي اسپاينال با پتيدين و اپي دورال با بوپي واکائين در … بيهوشي ناحيه اي که در زايمان واژينال قابل استفاده است، ضروري به نظر مي رسد.

[PDF]اصل مقاله

ijogi.mums.ac.ir/article_540_d6801b132502652ef321d63753ec…

Diese Seite übersetzen

von فروزش فرد – ‎2013 – ‎Ähnliche Artikel

عموماً بی حسی نخاعی است که استفاده از آن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است …. جزء الینفک زایمان سزارین می. باشد. (1) …. خاصی در مورد روش بیهوشی نداشتند.

مقایسه شدت درد پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و اسپینال …

journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=91&slc_lang=fa

Diese Seite übersetzen

von مدینه – ‎2005

یک گروه تحت بیهوشی عمومی و گروه دیگر تحت بی حسی نخاعی قرار گرفتند. … این تحقیق، استفاده از روش بی حسی نخاعی بیشتر از روش بی هوشی عمومی از درد پس از …

Andere suchten auch nach

مقاله درمورد بيهوشي و بي حسي در زايمان – اینتیجر مقاله

intarticle.ir/مقاله-درمورد-بيهوشي-و-بي‎حسي-در-زايما/

Diese Seite übersetzen

سزارین با بیهوشی یا سزارین با بی حسی؟ … صفحه اصلی · مقالات; زایمان سزارین : بیحسی بهتر است یا بیهوشی ؟ …. متاسفانه در عامه مردم تصورات غلطی در مورد …

[PDF]مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده با …

feyz.kaums.ac.ir/article-1-229-fa.pdf

Diese Seite übersetzen

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ. : ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ. ﺑﻲ. ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺁﭘﮕﺎﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺍﺧﺘﻼﻑ. ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ … ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻭﻱ. ١٧٤. ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ. ٨٤. ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ. ٩٠. ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ. ﺑﻲ. ﺣﺴﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ … ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

در زایمان سزارین بیحسی بهتر است یا بیهوشی ؟ – ماماسایت

https://mamasite.ir › مقالات

Diese Seite übersetzen

15.11.2015 – سزارین با بیهوشی یا سزارین با بی حسی؟ معایب بیهوشی … صفحه اصلی · مقالات; زایمان سزارین : بیحسی بهتر است یا بیهوشی ؟ … پس از آماده شدن در بلوک زایمان ، به اتاق عمل انتقال داده می شوید. …. متاسفانه در عامه مردم تصورات غلطی در مورد بیهوشی وجود دارد و شاید متاسفانه بعضی از همکاران پزشک هم به آن دامن می زنند.

Andere suchten auch nach

[PDF]تاثیر بیدردی اپیدورال و اسپاینال بر پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان

nmj.umsha.ac.ir/article-1-1627-fa.pdf

Diese Seite übersetzen

مقاله پژوهشی. مقدمه. لیبر دردناک …. انتخاب. متخصص. بیهوشی،. در. گروههای. زایمان. بی. درد. ) اسپاینال. و. اپیدورال. (. قرار. گرفتند …. حس. ی. به فضای اپیدورال تزریق. یم. شود . در بیدردی اسپاینال تزریق ماده ب. ی. حس. ی. به فضای … بیهوشی. قرار گرفتند. چون متخصص بیهوشی در مورد نوع بی دردی. مناسب جهت بیمار تصمیم م. ی. گرفت.

دانلود مقاله بيهوشي و بي حسي در زايمان – اطلس فایل همکاری در فروش فایل …

atlasfile.ir/product/3161

Diese Seite übersetzen

اطلس فایل یک سیستم همکاری در فروش فایل رایگان است برای خرید و فروش فایل،دانلود پروژه،دانلود تحقیق رایگان،دانلود مقاله،ایجاد فروشگاه فایل،محصولات دانلودی و …

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *