Skip to main content

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی

*مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی*

تاریخچه :

نخستین توصیف از بیماری لوکوزگاوی در متون پزشکی آلمان در سال ۱۸۷۱ آمده است .

بیماریهای ناشی از رتروویروسها از سال های دور در دامپزشکی اهمیت داشته اند . در سال ۱۹۰۸ دو دامپزشک به نامهای الرمن و بانگ در دانمارک و در سال ۱۹۱۱ یک پزشک پاتولوژیست بنام رو در ایالات متحده امریکا نشان دادند که لوکوز و سارکوم طیور را میتوان با تلقیح پالیده عاری از سلول بافتهای توموری طیور بیمار به انواع سالم منتقل کرد .

اشاعه شدید بیمای حاکی از اتیولوژی ویروسی آن بود ، اما تا سال ۱۹۶۹ موفق نشدند که ویروس آنرا جدا کنند .

این بیماری تاکنون در بسیاری از کشورها از جمله دانمارک ، نروژ ، آلمان ، انگلیس و ایالات متحده گزارش شده است . در ایران نیز این بیماری وجود دارد و در سال ۱۹۶۵(۱۳۴۴) در گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی تهران تشخیص داده شد .

۱-۲-اتیولوژی بیماری :

۱-۲-۱-مقدمه :

تلاش برای تشخیص علت عفونت لوکوز گاوی برای سالها با شکست مواجه شد . در سال ۱۹۶۹ ، زمانیکه گزارش داده شد که گلبولهای سفید تعداد از گاوها بعد از آنکه به مدت ۲ تا ۳ روز مورد کشت قرار گرفتند ، اجزاء ویروسی تولید کردند ، به صورت چشمگیری مانع از سر راه آن برداشته شد . این اجزاء ویروسی مشابه اجزایی بودند که از سلولهای سایر گونه‌های مبتلا به لوسمی بدست آمده بود .

ویروس فقط از گاوهای مبتلا به لنفوسارکوم بالغین و از گاوهای مبتلا به لنفوسیتوز پایدار جدا شد ، اما از گوساله های مبتلا به اشکال گوساله‌ای یا نوجوان ، تیموسی و پوستی لوکوز جدا نشد . توانایی انتقال عامل بیماری پس از تلقیح کشت های سلولی حاوی ویروس ، به گوساله‌ها که موجب بیماری و ایجاد لنفوسیتوز پایدار در آنها شد ، مورد تأیید قرار گرفت .

مطالعات وسیع توأم سرم شناسی و همه گیری شناسی در جمعیت گاوی ، با استفاده از آزمون های سرمی صورت پذیرفت . نتایج تمامی این مطالعات اولیه ، دلیل کافی جهت معرفی معیار ویروسی و سرو اپیدمیولوژیک این بیماری را که برای بنیان نهادن رابطه علت و معلولی بین ویروس لوسمی گاو و لوسمی همه گیر گاو لازم بود ، حاصل کرد .

۱-۲-۲-عامل بیماری :

عامل بیماری ازخانواده رترو ویریده بنام ویروس لوسمی گاو یا BLV می باشد . در خانواده Re Retroviridae مخفف Reverse به معنی معکوس و tr مخفف trans criptase می باشد که به لحاظ وجود آنزیم ترانسکریپتاز معکوس در ویریون اعضای این خانواده ، چنین نامی برای این خانواده ویروس انتخاب شده است .

۱-۲-۳-طبقه بندی ویروس:

خانواده رترو ویریده شامل ۷ جنس می باشد :

۱-آلفا رترو ویروس Alpharetrovirus

2-بتارترو ویروس Betaretrovirus

3-گامارترو ویروس Gamaretrovirus

4-دلتا رترو ویروس Deltaretrovirus

5-اپیسیلون رترو ویروس Epsilonretrovirus

6-لنتی ویروس Lentivirus

7-اسپوما ویروس Spumavirus

ویروس لوکوز گاوی درتقسیم بندی جدید ، در کنار ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی ، ویروس لنفوتروپیک سلول T پریماتها و ویروس لنفوتروپیک سلول T سیمین، گونه متعلق به جنس دلتا رترو ویروس می باشد .

اولین تقسیم بندی رترو ویروسها بر اساس گونه حیوانات میزبان آنها و مورفولوژی ویریون پایه گذاری شده بود . ۴ نوع ذره ویروسی به نامهای A ، B ، C ، D شناخته شدند و ویروسها بر طبق آنها طبقه بندی گشتند که ویروس لوکوز گاوی جزء رترو ویروسهای نوع C قرار می گرفت .

ارکان این تقسیم بندی هنوز به طریقی که در مورد ویروسهای گوناگون توضیح داده شد ، یافت می شوند ، برای مثال ، مورفوژنز رترو ویروس تیپ C مستلزم تشکیل شدن در دیواره سلولی نوکلئوکپسیدهای جدید هلالی شکل می باشد (از این رو به آن رتروویروس تیپ C گفته می شود) .

به تازگی خصوصیات ویریون RNA در تقسیم بندی این دسته از ویروسها بکار رفته است ، ویرویون RNA رترو ویروس های سرطان زای متفاوت که متعلق به یک گونه حیوانی می باشند ، تشابه زیادی راب ا یکدیگر از خود نشان می دهند . در حالیکه آنهاییکه متعلق به گونه های حیوانی متفاوت می باشند (برای مثال : مرغ، گاو ، گربه و موش) تقریباً هیچ شباهت هویتی از خود نشان نمی دهند .

قرابت پادگنی در بین رتروویروسهای مختلف بسیار پیچیده می باشند ، اپیتوپ های متفاوت گلیکو پروتئین غشائی مختص به تیپ هستند درحالیکه سایر آنها مختص به سویه می باشند . پادتن های ضد گلیکوپروتئین غشائی ، بیماریزایی ویروس را خنثی می سازند .

اپی توپ های پروتئین بخش مرکزی که مختص ژن gag هستند در بین رتروویروسهای مربوط به گونه های خاص حیوانات مشترک می باشند ، یعنی اینها مختص به گروه هستند .

تعدادی از اپی توپ ها (برای مثال ، آنها که به ترانسکریتپاز معکوس تعلق دارند) در بین ویروسهایی که چندین گونه حیوانی را مبتلا می سازند ، مشترک هستند (آنتی ژنهای بین گونه‌ای) ، اما رترو ویروسهای ماکیان با رتروویروسهای تیپ C پستانداران کاملاً فرق دارند .

رترو ویریده خانواده بزرگ از ویروسهای دارای پوشش خارجی به قطر ۱۰۰-۸۰ نانومتر است . این ویروسها ساختمانی پیچیده و آنزیم غیرعادی ترانس کریپتاز معکوس دارند . ژنوم آنها بر خلاف سایر ویروسها دیپلوئید است و از یک مولکول RNA یک رشته ای با مفهوم مثبت تشکیل شده است .

طول آن ۱۸۰۰۰-۷۰۰۰ نوکلئوتید است . از ژنوم این ویروسها ، ترانس کریپتاز معکوس به صورت DNA نسخه برداری می کند .

این DNA که پروویروس نامیده می شود با DNA سلول میزبان ادغام می شود . این عمل برای همانندسازی ویروس لازم است . DNA ویروس را توأم با DNA سلول حیوانات مختلف یافته اند و ممکن است در بعضی شرایط ، ویروس تولید کند . ویروسهایی که بدین نحو ایجاد می شوند ، ویروسهای آندوژن نامیده می شوند .

۱-۳-اپیدمیولوژی بیماری :

این بیماری در سطح جهان به وقوع می پیوندد ، شیوع عفونت در بین کشورها متفاوت می باشد . این ویروس در ارتباط با سلول بوده و ژنوم آن وارد ژنوم سلولهای لنفوسیت و مونوسیت میزبان می شود .

آلودگی پایدار ، شایعترین حالت بوده که با لنفوسیتوز پایدار در ۳۰% از حیوانات دنبال می شود و کمتر از ۵% حیوانات آلوده دچار لنفوسارکوم می گردند .

بیماری درمانگاهی در حیوانات بالغ بیشترین میزان شیوع را دارد . حیوان آلوده تنها منبع ویروس می باشد که به صورت افقی توسط لنفوسیتهای آلوده از راه خونریزی هنگام زایمان ، وسایل جراحی آلوده ، معاینه رکتال و حشرات خونخوار انتقال پیدا می‌کند . عفونت مادرزادی در ۴% تا ۸% از گوساله های تولد یافته از گاوهای آلوده رخ می دهد .

دریافت فایل

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی – فروشگاه محصولات حسابداری – سل یو

hesabdari.sellu.ir/product-63615-مقاله-درمورد-بيماري-لوکوزگاو…

Diese Seite übersetzen

*مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی*. تاریخچه : نخستین توصیف از بیماری لوكوزگاوی در متون پزشكی آلمان در سال 1871 آمده است . بیماریهای ناشی از رتروویروسها از سال های …

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی – فروشگاه مقالات دانشگاهی

unifile.ir/مقاله-درمورد-بیماری-لوکوزگاوی/

Diese Seite übersetzen

24.07.2018 – *مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی*. تاریخچه : نخستین توصیف از بیماری لوکوزگاوی در متون پزشکی آلمان در سال ۱۸۷۱ آمده است . بیماریهای ناشی از …

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی – داناکده

danakadeh.ir › حقوق

Diese Seite übersetzen

02.07.2018 – مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی. فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : ۶۳بیماری لوکوزگاوی تاریخچه : نخستین توصیف از …

تحقیق مقاله بیماری لوکوزگاوی

www.aranpaper.ir/دانلود/14028/تحقیق-مقاله-بیماری-لوکوزگاویDiese Seite übersetzen

تحقیق مقاله بیماری لوکوزگاوی تاریخچه : نخستین توصیف از بیماری لوکوزگاوی … ارکان این تقسیم بندی هنوز به طریقی که در مورد ویروسهای گوناگون توضیح داده شد …

مقاله بیماری لوکوزگاوی

clear.shopiran021.ir/clear/23987/html

Diese Seite übersetzen

29.05.2018 – مقاله بیماری لوکوزگاوی: If you need information about مقاله بیماری لوکوزگاوی, please refer to our Telegram Channel. مقالات مشابه مقاله بیماری …

مقاله بیماری های معده و دئودنوم

download5.shopiran021.ir/download5/7884/html

Diese Seite übersetzen

26.05.2018 – مقاله بیماری های معده و دئودنوم: Buy, use and enjoy the file مقاله بیماری … [2017-09-23]: دانلود مقاله بیماری لوکوزگاوی تعداد صفحات: 28 صفحه … [2017-10-22]: دانلود مقاله روشهای تولید دارو برای بیماری ایدز با افزایش اطلاعات در مورد …

تحقیق در مورد بیماری لوکوزگاوی – رایان فایل

rayanfile.blogsky.com/1396/04/01/post-9633/

Diese Seite übersetzen

تحقیق درمورد بیماری لوکوزگاوی مرجع مقالات فارسی دانلود بیماری لوکوزگاوی,تحقیق بیماری لوکوزگاوی در آنها شد ، مورد تحقیق درمورد بیماری لوکوزگاوی نخستین …

تحقیق درمورد بيماري لوكوزگاوي|یکی دیگر از مجموعه فایل ها با عنوان …

faradanesh.saheltak.ir/prod-s-b-943758-html

Diese Seite übersetzen

دانلود بهترین فایل دانلود بیماری لوکوزگاوی,تحقیق بیماری لوکوزگاوی,مقاله بیماری لوکوزگاوی,بیماری لوکوزگاوی.

تحقیق بیماری لوکوزگاوی – dl10

dl10.2sdownload.ir/dl10/16370/html

Diese Seite übersetzen

18.03.2018 – تحقیق بیماری لوکوزگاوی: Download the best files with the title تحقیق … [2017-09-23]: دانلودتحقیق درمورد بیماری لوکوزگاوی لینک دانلود و خرید …

دانلود مقاله بيماري لوكوزگاوي – فروشگاه کلوب آموزش

www.shop.learncloob.ir/…/دانلود-مقاله-بيماري-لوكوزگاوي-2/Diese Seite übersetzen

مقاله بیماری لوکوزگاوی موجود ، به صورت فایل ورد با قابلیت ویرایش می باشد که دارای ۶۳ … بلافاصله بعد از پرداخت هزینه این مقاله از سری مقالات پزشکی و سلامتی می … ارکان این تقسیم بندی هنوز به طریقی که در مورد ویروسهای گوناگون توضیح داده شد …

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *