Skip to main content

تحقیق درباره تبخیر

دانلود تحقیق درباره تبخیر و عوامل موثر بر تبخیر

*تحقیق درباره تبخیر*

مقدمه

تبخیر جریانی است که بوسیله آن آب یا یخ تبدیل به گازمی شود. در فیزیک فرایند تبدیل یخ به بخار را تصعید می نامند.

با توسعه جوامع بشری یکی از مسائل مهم در پیشرفت هرجامعه ، دسترسی به آب با کیفیت مناسب در محل و زمان مورد نظر می باشد ، به طوریکه یکی از مهمترین عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی ، می تواند کمبود آب و یا کیفیت نامناسب آن می باشد.

موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص ، کشور ما را در رده مناطق کم باران کره زمین قرار داده است . زیرا صرف نظر از صفحات شمالی البرز و بخشی قسمت های غربی زاگرس قسمت اعظم کشور ما از نزولات جوی کافی بی بهره می باشد.

از آنجایی که تبخیر می تواند از سطوح مختلف از جمله : رطوبت موجود درپوشش گیاهی ، سطح خاک وسطوح آزاد آب مثل اقیانوس ها ، دریاها ، نهرها و حتی سفره‌های آب زیرزمینی و … صورت می گیرد. پس این امر باعث می شود که مقدار بسیار زیادی از آب از دسترسی ما خارج شود پس درنظر گرفتن نقش تبخیر برای برنامه ریزی و مدیریت میزان آب مصرفی در کشاورزی و طرح‌های عمرانی مانند مهندسی ساختمان ، ایجاد سدهای مختلف ، بیلان جرم دریاچه‌ها ‌، حوضچه های تبخیری مورد استفاده در دفع فاضلاب های آلوده کننده بسیار مهم است. البته بایداین نکته را در نظر داشت که در بین پدیده های مختلف هواشناسی ، اندازه‌گیری میزان تبخیر واقعی مشکل‌ترین کارهاست.

پس به طور خلاصه می توان گفت که اهداف این تحقیق و پژوهش عبارتند از :

– شناسایی عوامل مؤثر بر تبخیر سطحی

– آشنایی با روشهای اندازه گیری تبخیر

– نقش تبخیر در برنامه ریزی و احداث پروژه های سد و مخازن آب

– استفاده بهینه در مصرف آب و برآورد نیاز آبی گیاهان

– استفاده بهینه از زمینهای قابل کشت کشاورزی و حاصلخیزی زمینهای زراعتی

– شناسایی عوامل تبخیر در کمیت و کیفیت محصولات غذایی و کشاورزی

تبخیر

عمل تبخیر یک فرایند کاملا فیزیکی بوده که در آن انرژی حرارتی باعث تغییر حالت آب از مایع به گاز می گردد.

در هواشناسی به فرایندی تبخیر می گویندکه نتیجه آن آزاد شدن مولکولهای آب و وارد شدن آنها در اتمسفر می باشد. به عبارت دیگر تبخیر در طبیعت همان انتشار بخار آب از یک سطح مرطوب ، سطح آزاد آب و اعم از حالت مایع یا جامد را در درجه حرارتی پایین تر از نقطه جوش آب می توان تعریف کردکه به آن تبخیر سطحی اطلاق می شود.

لذا تبخیر نقش مهمی در میزان آب قابل دسترس در یک منطقه دارد . بااهمیت‌ترین شکل تبخیر ، تبخیری است که از روی اقیانوس هاو دریاهای آزاد انجام می پذیرد و از آنجایی که این آبها از منابع اصلی مجموعه‌ی آب در سطح زمین می باشد ، عامل اصلی انتقال آب و بخار آن در حجم بالا بین اقیانوس ها و خشکی ها محسوب می شود.

از دیگر شکل های بااهمیت تبخیر ، تبخیر از رطوبت موجود در پوشش گیاهی ، سطح خاک و سطوح آزاد کوچک آب مثل دریاچه‌ها ، رودخانه ها و نهرهاست . ریشه‌ی گیاهان رطوبت موجود در خاک را جذب و بخشی از آن را توسط اندام‌های خود ترجیحا برگها به اتمسفر زمین وارد می کند ، به این فرم از تبخیر ، تعرق می گویند . چون تعرق گیاهان را نمی توان از تبخیر سطح خاک مجزا کرد ، کل پدیده را تبخیر و تعرق نامند که غالباً آب مصرفی گیاه گفته می شود. لذا برآورد میزان آبی که در اثر آبیاری به مصرف تعرق زراعت و درختان می‌رسد ، بر اساس تبخیر و تعرق است . ابعاد و اندازه‌ی شبکه های آبیاری نیز تابع مستقیمی از مقدار و زمان آب مصرفی است که به صورت تبخیر و تعرق وارد جو می شود . مسلماً تبخیرو تعرق جزء اصلی چرخه‌ی هیدرولوژی برای تشکیل صددرصد بارش در مناطق کویری ، ۷۵ درصد در مناطق مرطوب و صددرصد در مجموع کره‌ی زمین محسوب می‌شود.

در فعالیت‌های عمرانی تبخیر از دو نظر حائز اهمیت است :اولاً تبخیر مستقیم از سطح رودخانه‌ها دریاچه ها و مخازن سدها باعث تلفات آب می شود . ثانیاً تبخیر و تعرق از سطح پوشش گیاهی داخل حوضه های آبریز نیز جزء تلفات به حساب می آید.

تلفات آب بر اثر تبخیر در آب و هوای معتدل مرطوب سالانه در حدود ۶۰۰ میلی‌متر از سطح آزاد آب و در حدود ۴۵۰ میلی متر از سطح زمین می باشد . حال آنکه در یک آب و هوای خشک این ارقام می تواند به ترتیب ۲۰۰۰ و ۱۰۰ میلی متر باشد .

ملاحظه می شود که تبخیر از سطح آزاد آب افزایش و تبخیر واقعی کاهش می یابد . پایین بودن رقم تبخیر از سطح خشکی به دلیل عدم وجود بارندگی و موجودیت آب برای تبخیر است . بنابراین در اقلیم های خشک و نیمه خشک تبخیر از اهمیت زیادی برخوردار است . تخمین آن در طرح‌های عمرانی نیز به همان ترتیب حایز اهمیت است.

شکل زیر توزیع جغرافیایی میانگین تبخیر سالانه از اقیانوس ها و خشکی ها را مورد بررسی قرار می دهد.

به طوریکه در شکل مشاهده می کنید از نظر جغرافیایی حداکثر میانگین تبخیر و تعرق در اطراف خط استوا است که مقدار آن در نزدیک قطبین به صفر می رسد . توزیع جغرافیایی تبخیر و تعرق همچنین تحت تاثیر توزیع جغرافیایی خشکی ها ، اقیانوس ها و بارش بر روی خشکی ها می‌باشد . همانطور که در شکل مشاهده می شود از عرض های جغرافیایی پایین تا متوسط تبخیر بیشتری در اقیانوس‌ها نسبت به خشکی هاست. همچنین افت جزئی را که میزان تبخیر از اقیانوس ها نسبت به خشکی‌ها در استوا در شکل دارد میتوان ناشی از پایین بودن میزان باد و فراوانی میزان رطوبت در سطح همجوار اقیانوس ها دانست.

همچنین که اوج‌های جزئی تبخیر در عرض‌های متوسط زمین منعکس کننده تسلط بادهای غربی و بارفتن دسترسی به آب است و کاهش جزئی در نزدیک عرض ۳۰ درجه در اثر کمبود آب در نوار‌های بیابانی است . در اقیانوس ها الگوی اساسی توزیع تبخیر به طور وسیعی تحت تاثیرجریانهای سطحی آن قرار می گیرد.

جریان تبخیر

مولکولهای آب در شرایط معمولی ، چه در دریاچه های بزرگ و چه به صورت لایه های نازک که ذرات خاک را در بر گرفته اند و چند میلی متر بیشتر آب ندارند دارای جرم مشخصی بوده و در یک حرکت ثابت می باشند اضافه شدن گرما به آب سبب افزایش انرژی مولکول های آب و حرکت سریع آنها می شود ، نتیجه اش افزایش فاصله همراه با کاهش نیروی چسبندگی بین مولکول ها را به دنبال خواهد داشت . در درجه حرارت‌های بالا مولکول‌های بیشتری در سطح آب تمایل به آزاد شدن و وارد شدن به لایه های هوای همجوار سطح آب دارند . همزمان مولکول های بخار آب تمایل به‌ آزاد شدن و وارد شدن به لایه های همجوار سطح آب دارند . مولکولهای لخار در این لایه در یک حرکت مداوم به سرمی برند و بعضی از آنها به سطح آب زیرین خود نفوذ می کنند. بنابراین میزان تبخیر در یک زمان معین بستگی به اختلاف تعداد مولکول هایی که از سطح آب خارج می‌شود و تعداد مولکول هایی که بر می گردند ، دارد.

دریافت فایل

تحقیق درباره تبخیر – فروشگاه پاسل فایل – سل یو

pasell.sellu.ir/product-62441-تحقيق-درباره-تبخير.aspx

Diese Seite übersetzen

*تحقیق درباره تبخیر*. مقدمه. تبخیر جریانی است كه بوسیله آن آب یا یخ تبدیل به گازمی شود. در فیزیك فرایند تبدیل یخ به بخار را تصعید می نامند. با توسعه جوامع …

تبخیر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/تبخیر

Diese Seite übersetzen

تبخیر-تعرق در داخل حوضه‌های آبریز یکی از اجزای چرخه آب شمرده می‌شود و برآورد میزان آبی که در طرح‌های آبیاری به مصرف کشاورزی می‌رسد نیز بر اساس تبخیر-تعرق …

Es fehlt: تحقیق

Andere suchten auch nach

بخار آب – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/بخار_آب

Diese Seite übersetzen

تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوس‌ها و آب‌های سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا و ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴–۳ درصد …

Andere suchten auch nach

تعریف ذوب ، انجماد ، تبخیر ، جوشیدن ، میعان. (سوم دبستان) :: «وبلاگ …

teacher-arasteh.blog.ir/…/تعریف-ذوب-،-انجماد-،-تبخیر-،-جوشید…

Diese Seite übersetzen

ذوب : تبدیل شدن ماده ، از حالت جامد به مایع در اثر گرما را ذوب می گوئیم. وقتی قالب یخ را از یخچال در می آوریم دراثر گرماآب می شود . در زمستان آبی که در طول شب در اثر …

Andere suchten auch nach

تحقیق در مورد تبخیر کننده ها – دانلود مقاله

magirans.com/تحقیق-در-مورد-تبخیر-کننده-ها.htm

Diese Seite übersetzen

تبخیر کننده ها. اهميت تبخيركننده ها در صنايع گوناگون براي كساني كه با آنها سروكار دارند پوشيده نيست، مخصوصا در پالايشگاه هاي نفت و گاز براي استفاده از آب هاي …

Andere suchten auch nach

علم روز – ذوب-انجماد-تبخیر-جوشیدن-میعان-تصعید و چگالش

ذوب : اگر یک جسم جامد را در ظرفی گرم کنیم جنبش مولکول های آن تندتر می شود، در نتیجه مولکول ها با یکدیگر شدیدتر برخورد می کنند و از هم فاصله ی بیشتری پیدا می …

Andere suchten auch nach

علوم پایه ی سوم ابتدایی ( آشنایی با عمل ذوب ، انجماد ، تبخیر ، جوشیدن …

ذوب ، انجماد ، تبخیر ، جوشیدن ، میعان ….. 1- ذوب : تبدیل شدن ماده ، از حالت جامد به مایع در اثر گرما را. ذوب می گوئیم .وقتی قالب یخ را از یخچال در می آوریم در اثر.

Andere suchten auch nach

تبخیر سطحی در فضای ازاد – دانشنامه رشد

daneshnameh.roshd.ir/…/mavara-view_forum_threads2.php?…

Diese Seite übersetzen

11.07.2007 – 1 Post

با سلام خدمت بازدید کنندگان محترم اینجانب برای تکمیل تحقیقات خود به اطلاعاتی درباره تبخیر سطحی نیازمندم. عوامل موثر بر سرعت تبخیر …

Andere suchten auch nach

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ

www.ensani.ir/storage/Files/20120329124932-2153-82.pdf

Diese Seite übersetzen

von طالبی – ‎2010

ﺷﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑـﺮ روي ﺗﺒﺨﻴـﺮ و ﺗﻌـﺮق ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ …

Andere suchten auch nach

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *