گزارش کارآموزی خدمات پس از فروش سامسونگ

گزارش کارآموزی خدمات پس از فروش سامسونگ

گزارش کارآموزی خدمات پس از فروش سامسونگ

تلویزیون: خدمات پس از فروش سامسونگ
 
گزارش کار آموزی کاردانی
۳۸ صفحه
ارائه ۱۳۹۰
 
چکیده
در این گزارش در مورد اصول اولیه نور و تلویزیون رنگی و همچنین در مورد سیستم های مختلف رنگ،سیستم های گیرنده تلویزیون و منابع تغذیه در تلویزیون رنگی گزارش داده شده است.
پیشگفتار
گسترش و پیشرفت تکنولوژی و صنعت الکترونیک و اختراع المانهای جدید بر کیفیت تلویزیونهای امروزیافزوده و سبب بهبود، کاهش حجم و تغییر شکل ظاهری آنها شده است. رقابت شرکتهای…

آینده نگاری و آینده پژوهی تکنولوژی

آینده نگاری و آینده پژوهی تکنولوژی

آینده نگاری و آینده پژوهی تکنولوژی

آینده نگاری و آینده پژوهی تکنولوژی
پایان نامه کاردانی
۵۰ صفحه
ارائه ۱۳۹۰
تعریف تکنولوژی:
از نظر لغوی، دانش فن (تکنولوژی) را می توان شامل فنونی دانست که توصیف، تاریخ، فلسفه،فنون و چگونگی تجسم و شکل گیری، نقل مکان و تکامل فعالیت های فنی را در بر می گیرد.«دانش فن» در مقابل «فن» به معنی یک تجربه مبتنی بر قوانین غیرمستقیم، (سیستمی)قرار می گیرد که بیشتر با تفحص و تجسم بلافاصله واقعیت به دست می آید تا با یک تجربه متفکرانه.در نتیجه…

بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسمای همراه پالس

بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسمای همراه پالس

بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسمای همراه پالس

راکتورهای پلاسما
سمینار کارشناسی ارشد
۱۱۴ صفحه
ارائه ۱۳۸۶
چکیده:
راکتورهای پلاسما یک روش مناسب برای دستیابی به بازدهی و نتایج مناسبدر شرایط عملیاتی ساده و در نتیجه ارزان تر- نسبت به روشهای حرارتی مرسوممی باشند. در این میان راکتورهای کرونا پالسی با شرایط عملیاتی سهل الوصولمانند دمای اتاق و فشار اتمسفریک و بازدهی انرژی بالا(در شرایطی خاص بالاتر ازراکتورهای دیگر) و گستره ی متنوع کاربرد جایگاه ویژه ای دارند. چه در بیشتر فرایندهایموجود…

بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی

بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی

بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی

رسوب گذاری در مبدلهای حرارتی
پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳۷ صفحه
ارائه ۱۳۸۴
چکیده
بررسی عملکرد شبکه های پیش گرم کن نفت خام نشان می دهدکه پدیده رسوب گذاری در این شبکه ها سبب ایجاد مشکلات عملیاتی می گرددو هزینه های عملیاتی به میزان قابل ملاحظه ای با گذشت زمان افزایش می یابد.آمارهای ارائه شده در این زمینه اهمیت توجه به این پدیده را نشان می دهدو بکارگیری روشهای مناسبی برای کاهش این پدیده را ضروری می سازد.
هدف
هدف از این پایان نامه بررسی تأثیر…

جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی درمرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با ا ستفاده از جاذب غربال ملکولی
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳۱ صفحه
ارائه ۱۳۸۷
چکیده :
در این رساله مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی مورد استفادهدر مرکاپتان زدائی از گاز طبیعی با استفاده از جاذبه غربال ملکولی مورد بررسی قرار گرفته است.این فرآیند هم اکنون در واحد مرکاپتان زدائی پالایشگاه گاز فاز یک پارس جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این فرآیند شش بستر…

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) تصفیه پساب شهری

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) تصفیه پساب شهری

مدل سازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS) تصفیه پساب شهری

اختلاط کامل لجن فعال در تصفیه پساب شهری
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۹۳ صفحه
ارائه ۱۳۸۸
چکیده
مدل سازی تصفیه خانه های شهری و صنعتی نیاز به اصول اولیه ای داردکه بر طبق آن باید بر اساس استانداردهای جهانی به صورت یکپارچه و هماهنگ در سراسر جهان انجام شود.به همین منظور از مدل های (ACTIVATED SLUDGE MODELS(ASM می توان استفاده کرد.
در این پایان نامه از مدل شماره یک ASM برای مدل سازی تصفیه خانه شهری استفاده شده استو سعی شده الگوریتم ارایه شده در آن بتواند…

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک

پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک
 
پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۱۶ صفحه
ارائه ۱۳۸۸
چکیده:
با توسعه علم و فناوری استفاده از عملیات های تکمیلی تر بر روی منسوجات افزایش یافته است.استفاده از مرسریزاسیون به علت ایجاد خواص متفاوت بر روی کالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هنگامی که عمل مرسریزاسیون پنبه انجام می گیرد سبب تغییراتی در ساختار سلولز گردیده به طوری کهاین فرآیند شیمیایی-فیزیکی سبب تورم قطری و کوتاه شدن طول الیاف می…