دانلود باندل پک دختر کوچولو-کد 1627

دانلود باندل پک دختر کوچولو-کد 1627

دانلود باندل پک دختر کوچولو-کد 1627

مشخصات فایل
نام فایل:باندل پک دختر کوچولو
پسوند فایل اصلی:JPEG،PNG
تعداد فایل:131 کلیپ آرت،78 بک گراند
ابعاد فایل:1800*1800-3600*3600 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:64 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک با طرح سپید برفی-کد 1629

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک با طرح سپید برفی-کد 1629

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک با طرح سپید برفی-کد 1629

مشخصات فایل
نام فایل:آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک سپیدبرفی
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:13
ابعاد فایل:3800*7000 PIX
ابعاد چاپ:32.17*59.27 CM
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:234 MB

توضیحات فایل:این فایل شامل 10 برگ آلبوم و 2 برگ کاور پشت و روی جلد آلبوم میباشد.این آلبوم قابل ویرایش نیست.
نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده…

دانلود آلبوم چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1630

دانلود آلبوم چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1630

دانلود آلبوم چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1630

مشخصات فایل
نام فایل:آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک پوه و دوستان
پسوند فایل اصلی:PSD
تعداد فایل:9
ابعاد فایل:3602*5398 PIX
ابعاد چاپ:30*45 سانتیمتر
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:379 MB

توضیحات فایل:این فایل قابلیت ویرایش ندارد.
نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از…

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1631

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1631

دانلود آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1631

مشخصات فایل
نام فایل:آلبوم دیجیتال چینش عکس کودک پوه و دوستان-کد 1631
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:11
ابعاد فایل:3602*7205 PIX
ابعاد چاپ:61*30.5 سانتیمتر
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:198 MB
 
نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود کاغذ دیواری دیجیتال صورتی و خاکستری درخشان-کد 1632

دانلود کاغذ دیواری دیجیتال صورتی و خاکستری درخشان-کد 1632

دانلود کاغذ دیواری دیجیتال صورتی و خاکستری درخشان-کد 1632

مشخصات فایل
نام فایل:کاغذ دیواری دیجیتال صورتی و خاکستری درخشان
پسوند فایل اصلی:JPEG
تعداد فایل:16
ابعاد فایل:3600*3600 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:50 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود بسته طراحی دیجیتال و کاغذ کادوی عروسی پرنسس-کد 1633

دانلود بسته طراحی دیجیتال و کاغذ کادوی عروسی پرنسس-کد 1633

دانلود بسته طراحی دیجیتال و کاغذ کادوی عروسی پرنسس-کد 1633

مشخصات فایل
نام فایل:بسته طراحی دیجیتال و کاغذ کادوی عروسی پرنسس
پسوند فایل اصلی:JPEG،PNG
تعداد فایل:48
ابعاد فایل:1800*1800 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:62 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود بک گراند دیجیتال تک شاخ و گل رز-کد 1634

دانلود بک گراند دیجیتال تک شاخ و گل رز-کد 1634

دانلود بک گراند دیجیتال تک شاخ و گل رز-کد 1634

مشخصات فایل
نام فایل:بک گراند دیجیتال تک شاخ و گل رز
پسوند فایل اصلی:JPEG
تعداد فایل:12
ابعاد فایل:3600*3600 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:102 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود بسته طراحی و کاغذ دیجیتال طرح کاکتوس-کد 1635

دانلود بسته طراحی و کاغذ دیجیتال طرح کاکتوس-کد 1635

دانلود بسته طراحی و کاغذ دیجیتال طرح کاکتوس-کد 1635

مشخصات فایل
نام فایل:بسته طراحی و کاغذ دیجیتال طرح کاکتوس
پسوند فایل اصلی:JPEG،PNG
تعداد فایل:47
ابعاد فایل:1800*1800 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:61 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….