Skip to main content
رسم نمودار با استفاده از تابع Rept

رسم نمودار با استفاده از تابع Rept

رسم نمودار با استفاده از تابع Rept

رسم نمودار با استفاده از تابع Rept

تابع Rept مخفف کلمه Repeat به معنای تکرار می‌باشد و برای تکرار یک یا چند حرف به تعداد مشخص به کار می‌رود.
ورودیهای تابع REPT
این تابع دو ورودی به شرح ذیل دریافت میکند:

عبارت مدنظر که می‌خواهیم به تعداد مشخص تکرار شود یا آدرس سلولی که آن عبارت داخل آن ثبت‌شده است.
تعداد دفعاتی که می‌خواهیم ورودی اول تکرار شود.

کد : EF2
 فایل اکسل : ۱۱شیت
 ماکرو : ندارد
 توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.
  نمایی از نمودارهای…