Skip to main content
پاورپوینت  صفحه نمايش هاي ال سي دي و پلاسما

پاورپوینت صفحه نمایش های ال سی دی و پلاسما

پاورپوینت  صفحه نمایش های ال سی دی و پلاسما

پاورپوینت صفحه نمایش های ال سی دی و پلاسما

فرمت فایل:(powerpoint)
تعداد اسلایدها: 49 اسلاید
برخی از اسلایدها:
اصطلاحات مربوط به صفحه نمایشگر:
فرکانس پیکسلPixel Clock Speed:
فرکانس و یا سرعت نوشتن پیکسل ها ی مربوط به یک تصویر بر روی صفحه نمایشگر می باشد. هر اندازه میزان سرعت فوق بالا باشد ، لرزش تصاویر کمتر خواهد شد.
سرعت پویش صفحهRefresh Rate:
به سرعت پویش و بازنویسی اطلاعات بر روی یک صفحه نمایشگر ، اطلاق می گردد.در فرکانس های بالاتر، با توجه به اینکه پیکسل ها با سرعت بیشتری فعال می گردند ،لرزش…

پاورپوینت نمایش یافته ها

پاورپوینت نمایش یافته ها

پاورپوینت نمایش یافته ها

پاورپوینت نمایش یافته ها

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: ۲۰ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
 ›در تنظیم جدول به چند نکته توجه شود :
›حتی الامکان ساده ارائه شود. چند جدول بهتر از یک جدول دارای متغیرهای زیاد
›گویا باشد: کلیه سطرها وستون ها نامگذاری و واحد آن مشخص شود، کلیه علائم و نشانه های به کار رفته در زیر جدول شرح داده شود
›عنوان کوتاه باشد؛ در عین حال شامل what، where، when
›برای سطها وستون ها جمع کل در نظر گرفت (در صورت لزوم)
›برای هر جدول شماره در نظر گرفت
›منابع جدول در…

پاورپوینت  نمایش عدم قطعیت

پاورپوینت نمایش عدم قطعیت

پاورپوینت  نمایش عدم قطعیت

پاورپوینت نمایش عدم قطعیت

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۵۵  اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
نمایش عدم قطعیت:
تعریف خطا: اختلاف بین اندازه گیری سنسور و مقدار واقعی
lنمایش آماری: میخواهیم از لحاظ آماری مشخصات خطای یک سنسور را برای هر اندازه گیری پیدا کنیم. lاگر اندازه گیری را بصورت یک مسئله تخمین بیان کنیم، هدف تخمین مقدار خطا از روی n مقدار اندازه گیری شده است.
E[X]=g(p1,p2,…,pn)
استقلال متغیرهای تصادفی :
در روبات متحرک فرض استقلال مقادیر اندازه گیری شده کاربرد فراوانی…

طرح لایه باز نمایش درصد


طرح لایه باز پی اس دی نمایش درصد …