Skip to main content
دانلود مقاله روش نلدرميد 18 ص

دانلود مقاله روش نلدرمید ۱۸ ص

دانلود مقاله روش نلدرمید 18 ص

دانلود مقاله روش نلدرمید ۱۸ ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
روش نلدرمید ۱۸ ص
قسمتی از متن :
 
‏1
‏1) روش نلدرمید
‏در سال ۱۹۶۵ نلدرومید کارایی روش هکس، اسپندلی، هیمسورف را با تعیین ‏
‏سیمپلکس های بدون قاعده افزایش داده اند.
‏روش آنها یکی از روشهای کارآمد معمولی و در دسترس بود که اگر تعداد متغیرها فراتر از ۵ یا ۶ نبود به خوبی کار می کرد. مسئله مینیمم سازی f(x)‏ را در نظر بگیرید. فرض کنید x1‏ یک تخمین اولیه از x*‏ باشد. و فرض کنید رئوس…