Skip to main content

دانلود مقاله طرح، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان (جنوب خراسان) ۴۰ ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (طرح، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان (جنوب خراسان) ۴۰ ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۴۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏۲
‏طرح، نقش و رنگبندی قالی بلوچ خراسان‏ (جنوب خراسان)
‏ واژگان کلید‏ی‏:
‏ قال‏ی‏ بلوچ- طرح ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- نقشمایه ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ- رنگبند‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ خراسان

‏ چکیده:
‏ اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارایماق و سیستان‏ی‏ به دلیل شرایط خاص سیاس‏ی‏ و طبیع‏ی‏ در طول تاریخ در مناطق مختلف استان ها‏ی‏ خراسان رضو‏ی‏ و جنوب‏ی‏ سکونت گزیده اند. این اقوام تولیدکننده قالیهایی هستند که بلحاظ دارا بودن ویژگیها‏ی‏ مشترک در بازار جهان‏ی‏ فرش به نام قال‏ی‏ بلوچ خراسان شناخته شده اند. طرح ها و نقوش، نقشمایه، رنگها‏ی‏ کاربرد‏ی‏ و همنشین‏ی‏ رنگ ها در این قالیها به هم شباهت بسیار‏ی‏ دارد در این مقاله تلاش گردیده با بهره گیر‏ی‏ از طرح تحقیقات‏ی‏ شناسایی، ریشه یاب‏ی‏ و احیا‏ی‏ نقوش قال‏ی‏ بلوچ خراسان ضمن معرف‏ی‏ طرح ‏ها‏ و نقوش و نقشمایه ها‏ی‏ قال‏ی‏ بلوچ خراسان در خصوص رنگبند‏ی‏ و همنشین‏ی‏ رنگها در ا …