Skip to main content

آموزش سریع اتوکد سه بعدی ( ساخت حجم )


آموزش سریع طراحی و ساخت احجام سه بعدی با نرم افزار اتوکد با مطالعه این کتابچه تمامی ترسیمات ، نقشه ها ، پلانها و طرحهای دوبعدی ترسیم شده در محیط اتوکد را براحتی سه بعدی کنید . و می توانید بکمک پرینترهای سه بعدی ترسیمات و احجام سه بعدی خود را به واقعیت درآورید . …