Skip to main content
دانلود مقاله دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی (pdf)

دانلود مقاله دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی (pdf)

دانلود مقاله دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی (pdf)

دانلود مقاله دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی (pdf)

عنوان فایل :  دانلود مقاله دیفرانسیل خودرو و روابط دینامیکی
نوع فایل : pdf
شرح مختصر : 
چرخهای اتومبیل با سرعت های متفاوت می چرخند. به ویژه هنگام پیچیدن اتومبیل. چرخ داخلی نسبت به چرخ خارجی مسافت کمتری را طی می کند. از آنجایی که سرعت برابر است با جابجایی تقسیم بر زمان جابجایی، چرخی که مسافت کمتری را طی می کند سرعتش هم کمتر است. البته چرخهای جلو هم نسبت به چرخهای عقب مسیر متفاوتی را طی می کنند. برای چرخهایی که پیشران نیستند و نیروی موتور…

دانلود مقاله معادلات دیفرانسیل  روش‌هاي تفاضل متناهي 42 ص

دانلود مقاله معادلات دیفرانسیل روش‌های تفاضل متناهی ۴۲ ص

دانلود مقاله معادلات دیفرانسیل  روش‌های تفاضل متناهی 42 ص

دانلود مقاله معادلات دیفرانسیل روش‌های تفاضل متناهی ۴۲ ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (معادلات دیفرانسیل روش‌های تفاضل متناهی ۴۲ ص) را تهیه کنید.
قسمتی از متن :
 
‏1
FINITE DIFFERENCE METHODS‏
‏«‏روش‏‌‏های تفاضل متناهی‏»‏
‏روابط واضح یا غیرواضح بین مشتقات و مقادیر توابع در نقاط آغازی وجود دارد.
‏نقاط آغازی بر روی [a,b]‏ می تواند به وسیله [j= 1,2,…,N]‏ و xj= a+jh‏ به طوریکه ‏ ، ‏ ، ‏ در نظر گرفته شود.
‏این عبارت برای مشتقات تحت شرایط مقادیر تابعی است.
‏جواب مسأله مقدار…