Skip to main content

پاورپوینت درس های شش تا ده کتاب جغرافیای ایران پایه دهم

این محصول شامل پنج پاورپوینت از درس های شش تا ده کتاب جغرافیای ایران پایه دهم است که مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی سال۹۸-۹۷ تدوین شده است.این محصول با توجه به پوشش تمامی مطالب مهم وسئوال خیز درس ها و فعالیت های تکمیلی و… می تواند علاوه براستفاده توسط دانش آموزان در ارائه کنفرانس،در روند تدریس توسط دبیران گرامی نیز مورد استفاده قرار گیرد. …

پاورپوینت فصل دوم شیمی پایه دهم ردپای گازها در زندگی


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   فصل ۲ فصل دوم ردّپای گازها در زندگی فصل دوم شیمی پایه دهم رد پای گاز ها در زندگی فصل دوم شیمی دهم هوا معجونی ارزشمند اوزون تقطیر جزء به جزء هوای مایع خواص و رفتار گازها سوختن  تولید آمونیاک واکنش شیمیایی و قانون پایستگی جرم موازنه ی معادله ی واکنش شیمیایی ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها اثر گلخانه ای شیمی سبز موضوعات فصل فصل دوم مقدمه فصل دوم زمین در فضا همانند گویی فیروزه ای درون هاله ای از گازها با شکوه فراوان در چرخش است؛ هاله ای که سرشار از هوای پاک است؛ گرمای خورشید را در خود نگه می دارد؛ ساکنان زمین را از پرتو های خطرناک کیهانی محافظت و آب را در سرتاسر سیاره ما توزیع می کند. تداوم زندگی سالم و پایدار در این سیاره در گرو رفتار منطقی ما با ساکنان آن است؛ رفتاری که هماهنگ و سازگار با طبیعت باشد و نظم آن را برهم نزند. در میان سیاره های سامانه خورشیدی، تنها زمین، اتمسفری دارد که امکان زندگی را روی آن فراهم می کند. …

پاورپوینت فصل سوم شیمی پایه دهم آب، آهنگ زندگی


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   فصل ۳ فصل سوم آب آهنگ زندگی فصل سوم شیمی پایه دهم فصل سوم فصل سوم آب، آهنگ زندگی شیمی دهم پیوند با زندگی قسمت در میلیون غلظت مولی انحلال پذیری آب و میدان الکتریکی نیروی بین مولکولی آب آب در زمین آب و دیگر حلال ها همراهان ناپیدای آب حل گازها در آب نوشتن فرمول شیمیایی رسانایی الکتریکی محلول ها محلول و حل شونده موضوعات فصل سوم فصل سوم شیمی دهم در سیاره زمین یکی از زیبا ترین جلوه های آفرینش آب است. با اینکه آب در جای جای گیتی، زندگی است اما امروزه این واژه یک زنگ خطر و بیدار باش برای اصلاح رفتار ما در راستای حفظ و مصرف بهینه از منابع آن است. مقدمه فصل سوم شیمی دهم مقدمه فصل سوم شیمی دهم زمین در فضا به رنگ آبی دیده می شود زیرا نزدیک به ۷۵ درصد سطح آن را آب پوشانده است. جرم آب روی کره ی زمین در حدود۱/۵×〖۱۰〗^۱۸ تن براورد می شود. آب اقیانوس ها و دریاها مخلوطی همگن است که اغلب مزه ای شور دارد زیرا مقدار قابل توجهی از نمک ها …

پاورپوینت فصل اول فیزیک پایه دهم فیزیک و اندازه گیری


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   فصل اول فیزیک و اندازه گیری فیزیک : دانش بنیادی مطالعه فیزیک به این دلیل مهم است که فیزیک یکی از بنیادیترین دانش ها وشالوده تمامی مهندسی ها و فناوری هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی ما نقش دارند. فیزیکدانان برای توصیف وتوضیح پدیده مورد بررسی اغلب از قانون، مدل و نظریه فیزیکی استفاده می کنند و چون فیزیک علم تجربی است با آزمایش آنها را مورد آزمون قرار می دهند. فصل اول- فیزیک و اندازه گیری فیزیک : دانش بنیادی مدل ها ونظریه های فیزیکی همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. برای نمونه، مدل اتمی بارها اصلاح شده است. دالتون در سال ۱۸۰۷ میلادی مدل توپ بیلیارد را پیشنهاد کرد. تامسون در سال ۱۹۰۳ میلادی مدل کیک کشمشی را ارائه نمود. فصل اول- فیزیک و اندازه گیری فیزیک : دانش بنیادی فیزیک : دانش بنیادی فصل اول- فیزیک و اندازه گیری رادرفورد در سال ۱۹۱۱ میلادی مدل هسته ای را پیشنهاد نمود. در سال ۱۹۱۳ میلادی م …

پاورپوینت فصل دوم فیزیک پایه دهم کار، انرژی و توان


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فصل دوم کار ، انرژی و توان انرژی جنبشی انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یاانرژی جنبشی  می نامند. انرژی جنبشی انرژی جنبشی هرچه جسمی تندترحرکت کند،انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامی که جسم ساکن باشد،انرژی جنبشی آن صفر است. انرژی جنبشی انرژی جنبشی برای جسمی به جرمm که با تندی v حرکت میکند، انرژی جنبشیk) (ازرابطه زیر به دست می آید: انرژی جنبشی یکای SIانرژی جنبشی ژولj) (است که به صورت زیر تعریف می شود. هر ژول برابر است با جرم در مجذور واحد طول تقسیم بر مجذور ثانیه انرژی جنبشی انرژی جنبشی کمیتی نرده ای وهمواره مثبت است. نکته! جسم درحال حرکت انرژی جنبشی دارد. انرژی جنبشی انرژی جنبشی توجه منظور از تندی، سرعت بدون در نظر گرفتن جهت است. مثال کتاب درسی انرژی جنبشی انرژی جنبشی پاسخ کارانجام شده توسط نیروی ثابتF که با جابه جایی d هم جهت است برابرخواهدبودبا: W=Fd کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار انجام شده توسط نیروی ثابت Fکه با …

پاورپوینت فصل سوم فیزیک پایه دهم ویژگی های فیزیکی مواد


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   فصل سوم ویژگی های فیزیگی مواد شروع فصل سوم ویژگی های فیزیگی مواد فصل سوم ماده به هرچیزی که فضا اشغال کند، ماده می گویند. حالت های ماده فصل سوم ماده ماده ذره های سازنده مواد همواره درحرکت اند و به یکدیگر نیرو وارد میکنند. حالت های ماده فصل سوم ذره های سازنده مواد همواره درحرکت اند و به یکدیگر نیرو وارد میکنند.  حالت های ماده فصل سوم حالت های ماده جامد مایع گاز  پلاسما حالت های ماده فصل سوم حالت پلاسما  اغلب در دماهای خیلی بالا به وجود می آید. حالت های ماده فصل سوم ماده درون ستارگان و بیشتر فضای بین ستاره ای، آذرخش، شفق های قطبی، آتش و ماده داخل لوله تابان لامپ های مهتابی از پلاسما تشکیل شده است. حالت های ماده فصل سوم حالت جامد ذرات جسم جامد به سبب نیروهای الکتریکی که به یکدیگر وارد می کنند در کنار یکدیگر می مانند. حالت های ماده فصل سوم ذرات جسم جامد در مکان های معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف ای …

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۶۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فصل پنجم ترمودینامیک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترمودینامیکی است. فصل پنجم فصل پنجم کمیت های فشار(P)، حجم(V) و دما(T) که برای توصیف حالت تعادل ترمودینامیکی گاز استفاده می شوند، متغیر های ترمودینامیکی گاز می نامند. یک دستگاه ترمو دینامیکی در صورتی در حالت تعادل ترمودینامیکی است که متغیر های ترمو دینامیکی آن به طور خودبه خودی تغییر نکند. رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادله حالت می نامند. اگر گاز آرمانی (کامل) باشد، معادله حالت آن به صورت داده می شود. معادله حالت فصل پنجم هنگامی که دستگاه از یک حالت تعادل به حالت تعادل دیگر میرود، می گوییم یک فرایند ترمو دینامیکی انجام شده است. در شکل زیر گاز در فرایندی ترمودینامیکی از حالت ت …

پاورپوینت فصل چهارم فیزیک پایه دهم دما و گرما


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   فصل چهارم دما و گرما شروع دما و گرما فصل چهارم دما و دماسنجی فصل چهارم دما کمیتی است که میزان سردی وگرمی اجسام را مشخص می کند. ایجاد دمای معین وحفظ آن درفناوری وصنعت وپژوهش های علمی، اهمیت فراوان دارد. هرمشخصه قابل اندازه گیری که با گرمی وسردی جسم تغییر می کند، کمـّیت دماسنجی نام دارد. فصل چهارم ساده ترین و رایج ترین نوع دماسنج، دماسنج های جیوه ای و الکلی است. در دماسنج های جیوه ای والکلی، کمّیت دماسنجی، ارتفاع مایع درون لوله دماسنج است. شکل مقابل یک نمونه ازدماسنج الکلی را نشان می دهد. دما و دماسنجی فصل چهارم دما و دماسنجی فصل چهارم دما و دماسنجی فصل چهارم مقیاس های دماسنجی درجه سلسیوس کلوین  فارنهایت دما و دماسنجی فصل چهارم درجه سلسیوس یکی از مقیاس های متداول دما، مقیاس دما برحسب درجه سلسیوس است. یکای درجه سلسیوس را با نماد ، ودما برحسب درجه سلسیوس را معمولا با نمایش می دهند. دما و دماسنجی فصل چهارم فصل چهارم اندر …

پاورپوینت فصل اول شیمی پایه دهم کیهان زادگاه الفبای هستی


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول عنصر ها چگونه پدید آمدند؟ آرایش الکترونی اتم  هم مکان ها تبدیل اتم ها به یون ها عناصر ساختگی تبدیل اتم ها به مولکول ها طبقه بندی عنصر ها جرم اتمی عنصر ها  نور، کلید شناخت جهان کشف ساختار اتم موضوعات فصل فصل اول جهان هستی چگونه پدید آمده است؟ جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟ پدیده های طبیعی چرا و چگونه رخ می دهند؟ انسان همواره با پرسش هایی از این دست رو به رو بوده و پیوسته تلاش کرده است برای این پرسش ها، پاسخ هایی قانع کننده بیابد. وویجرها فصل اول تلاش دانشمندان برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد، نمونه ای از آن، سفر طولانی و تاریخی دو فضاپیما به نام وویجر ۱ و ۲ در سال ۱۹۷۷ میلادی برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی است.  دو فضاپیما ماموریت داشتند با گذر از کنار سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند. وویجرها فصل اول وویجرها فصل اول م …

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۶۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: زیست شناسی، دیروز ، امروز و فردا زیست شناسی و حیطه های آن کاربرد های زیست شناسی زیست شناسی نوین گفتار اول زیست شناسی، دیروز ، امروز و فردا زیست شناسی یعنی چه ؟ زیست شناسی شاخه ای از علوم تجربی است که به مطالعه موجودات زنده و نحوه پیدایش، کامل و ویژگی های هر گروه از آنها می پردازد . کل جهان هستی شامل موجودات زنده و غیر زنده می شود.  دانش زیست شناسی می تواند در موارد زیر انسان را یاری کند : اصلاح نژاد گیاهان و جانوران  کنترل بیماری هایی مانند دیابت (قند) و فشار خون(البته نه علاج کامل)  شناسایی هویت افراد از روی DNA آنها  پیش بینی بیماری های ژنتیکی که ممکن است فرد در آینده به آنها مبتلا شود. ساخت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  ساخت سموم و آفت کش ها گفتار اول زیست شناسی، دیروز ، امروز و فردا محدودیت های زیست شناسی باید توجه داشت که زیست شناسی شاخه ای از علوم تجربی است و علوم تجربی فقط قادر به پاسخ گویی به مسایل …