Skip to main content

مقاله دانلود نمونه سوال های مربوط به حیطه شناختی در شش سطح


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۸ صفحه دانلود نمونه سوال های مربوط به حیطه شناختی در شش سطح نمونه سوال های مربوط به حیطه شناختی در شش سطح:سطح دانشوضع مولکول ها در مواد جامد چگونه است؟ (سوال انشایی)علت قرمز بودن بعضی از خاک ها چیست؟ (سوال کوتاه جواب)از کدام جانداران زیر، فسیل بهتری درست می شود؟ (سوال چند انتخابی) سوختن چوب یک تغییر شیمیایی است. (سوال صحیح- غلط)کرم خاکی ماهی حشره میمونستون A را به ستون B وصل کنید. (سوال جور کردنی) A Bجنس آن از سنگ است. ۱- گوشتهکلفت تر و داغ تر است. ۲- پوسته ۳- هستهسطح کاربردبرای مراقبت از گوش ها رعایت چه نکاتی الزامی است؟ (سوال انشایی)یک اتوی برقی برای مدتی کار کرده و اتصالات آن سوخته است و در آن مقاومت اضافی پدید آمد. این تغییر چه تأثیری در مقدار حرارات تولیدی اتو به جای می گذارد؟ (سوال چند انتخابی)الف- اتو در این حالت، حرارتی بیش از اتوی نو ایجاد می کند.ب- اتو در این حالت، حرارتی برابر با اتوی نو ایجاد می کند.ج- اتو در این حالت، حراراتی کمتر از اتوی نو ایجاد می کند.د- اتو در این حالت، احتمال آتش گرفتن دارد. در کشاورزی خاک رو مهم است یا زیر؟ (سوال …

مقاله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۳ صفحه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ضوابط کلی تحلیل و مدل سازی ساختمان ها:فرضیات اولیهکسازه باید به صورت سه بعدی مدل سازی شود. برای تحلیل غیر خطی می توان از مدل دو بعدی نیز استفاده نمود. در صورتی که سازه دارای دیافراگم صلب باشد و اثرات پیچش در سازه ملحوظ شده باشد، می توان از مدل سازی دو بعدی در تحلیل های غیر خطی نیز استفاده نمود. هنگامی که سازه در تحلیل های غیر خطی دو بعدی مدل می شود، برای محاسبه سختی و مقاومت اعضای سازه ای باید خواص سه بعدی آنها مد نظر قرار گیرد.در تحلیل های غیر خطی، اگر اتصالات ضعیف تر و یا دارای شکل پذیری کمتر از اعضای متصل شونده باشد و یا به نحوی تخمین زده شود که با در نظر گرفتن اتصالات در مدل، نتایج حاصل بیش از ۱۰ درصد تغییر خواهد داشت، اثر آنها باید به نحو مناسب در مدل سازه منظور سشود.اعضای اصلی و غیر اصلی۱ـ اعضای اصلی باید برای نیروها و تغییر شکل های ناشی از زلزله در ترکیب با بار ثقلی و اعضای غیر اصلی باید برای تغییر شکل های ناشی از زلزله در ترکیب با آثار بار ثقلی ارزیابی شوند.۲ـ در تحلیل های خطی، فقط سختیو م …

مقاله ساختمان و انواع و طریقه تنظیم و عملیات مختلف ماشین های صفحه تراش


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۲ صفحه ساختمان و انواع و طریقه تنظیم و عملیات مختلف ماشین های صفحه تراش ماشین صفحه تراش یکی از ماشینهایی است که آنرا جزء ماشینهای ابزار می نامند . این نوع ماشین برخلاف ماشین تراش دارای حرکت اصلی رفت و برگشت خطی است . با حرکت رفت و برگشت متوالی که رنده را حمل می کند قطعه کارتراشیده می شود . در ماشینهای ابزار مشابه مثل ماشین صفحه تراش دروازه ای اختلاف آنها در حرکت ابزار می باشد . زیرا حرکت ابزار در ماشین صفحه تراش معمولی فقط طولی ولی در ماشین صفحه تراش دروازه ای حرکت ابزار عمودی یا عرضی است . در ماشین تراش معمولی قطعه کار را که روی میز ماشین می بندند دارای حرکت عرضی است که در این صورت بار برداشته شده بارنده بوسیله حرکت عرضی میز ماشین انجام میگیرد . بطور کلی عمل برش ماشینهای صفحه تراش معمولی و دروازه ای یکسان است . بنابراین اصول قوانینی که در صفحات آینده خواهد آمد برای هر دو نوع ماشین فوق صادق می باشد . عمل براده برداری فقط در زمان رفت قلم صورت میگیرد برای محافظت قلم در زمان برگشت قلم قدری از روی کار بسمت بالا حرکت کرده در این حالت با سطح کار فاصله خ …

مقاله عقب ماندگی ذهنی کودکان و اهداف و برنامه های آموزشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی دبستانی


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۴ صفحه عقب ماندگی ذهنی کودکان و اهداف و برنامه های آموزشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی دبستانیمقدمهتاریخ تمدن، سابقه تلاش انسان است در غلبه بر تقاضاهای محیطی که در آن زندگی می کند. در فرهنگ های مختلف افرادی که نمی توانند بنحوی مطلوب خود را با نمودها و تقاضاهای محیطی و فرهنگی خود سازگار نمایند، از نظر دیگران با تعاریف و ویژگی های خاصی به عنوان، درمانده، ضعیف، ناتوان، عقب افتاده و … شناخته می شوند. در طول تاریخ سیر نگرش عموم نسبت به عقب ماندگی ذهنی و افراد عقب مانده همواره در جهت مثبت و سازنده تر در تغییر بوده است. گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی ذهنی همانند یک مرض یا بیماری مسری بوده و می تواند از فردی به فرد دیگر سرایت نماید و یا مانند سل و آبله و سرخجه در میان کودکان قابل انتقال می باشد با این فرق که بیماری ذهنی طولانی تر و سخت تر است.در حقیقت باید توجه داشت که عقب ماندگی ذهنی همانند مرض یا بیماری روانی نبوده و یا مانند یک ویروس یا یک باکتری از طریق تماس یا لمس کردن و بوسیدن فرد عقب مانده ای قابل انتقال نمی باشد و کودکان و بزرگسالان ه …

مقاله بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۹ صفحه بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداریتعریف جرم کلاهبرداری کلاهبرداری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد. اما تعریفی که بر اساس ماده( ۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به » داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل ت …

مقاله ترویج کشاورزی – بررسی ترویج کشاورزی در اندونزی و فیلیپین


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۹ صفحه ترویج کشاورزی – بررسی ترویج کشاورزی در اندونزی و فیلیپینمقدمه ترویج کشاورزی ، نوعی خدمات آموزشی برای مشاوره ، آموزش و اطلاع رسانی به کشاوزان در زمینه موضوعات علمی و عملی مرتبط با امور مختلف کشاورزی و دامپروری اعم از تولید ،مدیریت مزرعه ، برداشت ،ذخیره سازی،بسته بندی و فرآوری ، بازاریابی و بازارسازی محصولات می باشند.در دهه های گذشته ، اغلب نظامهای ترویج کشاورزی از رهیافتهای کلاسیک و بالا به پایین برای انتقال فن آوری بهره می گرفتند و انتظار داشتند که مروجان کشاورزی ، فن آوری و یافته های جدید ایستگاههای تحقیقاتی ( محققان ) را به بهره برداران انتقال دهند . رهیافت آموزش و دیدار ، نمونه ای از رهیافتهای کلاسیک مبتنی بر انتقال فن آوری بود که درکشورهای هندوستان و برخی ار مناطق قاره آفریقا اجرا گردید.هدف اصلی این رهیافت ، نزدیکی محققان ، مروجان و بهره برداران با یکدیگر و تسریع فرآیند انتقال فن آوری بود.در رهیافتهای کلاسیک مبتنی بر انتقال فن آوری ، کشاورزان خرده پا صرفا” دریافت کننده پیامهای ترویجی به شمار می آمدند که در قالب بسته های فن آوری ارائه می …

مقاله جایگاه و اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه اسلامی


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۵ صفحه جایگاه و اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه اسلامیتعریف: در این زمینه چندین تعریف ارائه شدهاست که ما به دوتای از آنها اشاره می‌کنیم:الف) برنامه ریزی فرایندی است که طی آن مدیران اهداف را تعیین می کنند؛ آینده را پیش بینی می کنند و مسیر فعالیت های طراحی شده را برای بدست آوردن اهداف نشان می دهند.ب) برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف درست وسپس انتخاب روش وو سیله مناسب برای بدست آوردن اهداف.ارکان اصلی برنامه ریزیتعیین اهداف.پیش بینی راهای و امکانات لازم برای رسیدن به آن اهداف به عبارتی برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه ها و امکانات لازم برای دستیابی به آن اهداف.اهمیت برنامه ریزیما اگر بخواهیم موفقیت مدیران را ارزیابی کنیم دوتا معیار ما داریم که یکی اثر بخشی است و یکی کا رآیی ، یعنی توانیی انجام کار درست و توانایی انجام درست کارها معیار ارزیابی ما محسوب می شود. برای ارزیابی میزان موفقیت مدیر در سازمان باید عملکرد مدیر را با هریک از دو معیار فوق مورد ارزیابی قرار بدهیم. این دو معیار نظیر دو رکن اصلی برنامه ریزی هستند زیرا همان گونه که در …

مقاله بررسی دیدگاه ها و نظریات روانشناسان در خصوص افسردگی


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۰ صفحه بررسی دیدگاه ها و نظریات روانشناسان در خصوص افسردگیافسردگی اختلال هیجانی پیچیده است که مانند اضطراب نوع خفیف و میانه آن را اغلب در بعضی از شرایط زندگی تجربه کرده اند. افسردگی جزء هیجان های اصلی چون عشق و غم نیست، بلکه شامل موقعیت های کلی تری است که خود هیجان های مختلفی را در بر می گیرد. در واقع افسردگی شامل غمگینی، هیجان های خود منعکس کننده چون شرمساری است. افسردگی غالباً با در نظر گرفتن پنج دسته خصیصه تعریف می شود:۱- غمگینی و خلق بی عاطفه۲- خود پنداشت منفی شامل سرزنش گری و خود شرمنده سازی۳- تمایل اجتناب از دیگران۴- کاهش خواب، اشتها و تمایل جنسی۵- تغییر در میزان فعالیت، معمولا همراه با خواب آلودگی و گاه آشفتگیتحت این ویژگی ها معمولاً بین افسردگی روان آزرده وار (neurotic depression) و افسردگی روان گسسته وار (psychotic depression) تمایز قائل می شوند. بدین ترتیب که افسردگی روان گسسته وار در تمام جنبه ها از افسردگی روان آزرده وار شدیدتر و وخیم تر است و همراه با ویژگی های هذیان نیز تجربه می شود. نظریه های افسردگی به موازات نظریه هایی که در مورد …

مقاله بررسی روابط فرهنگی ایران در تاریخ و فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۳ صفحه بررسی روابط فرهنگی ایران در تاریخ و فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمقدمه:از ابتدای ظهور آیین اسلامی، مسلمانان عرب و ایرانی سفر به منطقه آسیای جنوب شرقی را شروع کردند. این سفرها که اغلب با مقاصد بازرگانی انجام می شد سبب ترویج دین اسلام در منطقه، (شامل اندونزی، مالزی، برونئی، و سیام) و گرویدن بسیاری از افراد بومی به آن شد. اقامت و حضور مسلمانان دریانورد و بازرگانان رفته رفته باعث نفوذ فرهنگ اسلامی در میان ساکنان این مناطق شد. برخی شواهد تاریخی مثل الواح و سنگ نوشته ها دلالت بر این امر دارد که شاید قدیمی ترین آنها سنگ قبری متعلق به زنی مسلمان باشد که در قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) وفات نموده است. به تدریج خود مردم بومی که به دین اسلام گرویده بودند، مروج این شریعت در منطقه شدند. مسلمانان مهاجر به ویژه ایرانیان نزد مردم و حاکمان منطقه از حرمت و اعتبار والایی برخوردار وبده و بیشتر دارای مناصب مهم دولتی نیز بودند. سفرنامه های جهانگردانی همچون مارکوپولو (در قرن ۱۳ میلادی) و ابن بطوطه (در قرن ۱۴ میلادی) موید این امر می باشد. با مسلمان شدن حا …

مقاله بررسی عشق و محبت از دیدگاه اسلام


فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲۱ صفحه بررسی عشق و محبت از دیدگاه اسلاماسلام مشکل اساسى عشق و محبت را بدین وسیله حل مى‏کند که محبوب‏و معشوق را خود تعیین مى‏نماید و این نیرو و غریزه را به مهاردرمى‏آورد و نمى‏گذارد دنبال هر چیزى برود و هرکه را خواست،دوست‏بدارد. اسلام خود، اشخاص دوست داشتنى را معرفى مى‏کند ولیست آنها را در اختیار پیروانش قرار مى‏دهد، لذا کسى که پیرواسلام است، حب و بغض او مهار شده است و نمى‏تواند هر کس را دوست‏بدارد و به هر چیزى عشق بورزد، بلکه باید منحصرا حب و بغضش‏براى خدا باشد. این موضوع در اسلام به قدرى با اهمیت تلقى شده است که از آن به‏عنوان محکمترین دستگیره ایمان یاد شده است. روزى رسول اکرم(ص)به یاران خود فرمود: «اى عرى الایمان اوثق؟ کدام یک ازدستگیره‏هاى ایمان محکمتر است؟ عرض کردند: خدا و رسولش بهترمى‏دانند. بعضى از آنها گفتند نماز و بعضى زکات و بعضى روزه و بعضى حج وعمره و بعضى جهاد. حضرت فرمود: آنچه را که گفتید همه آنها مهم‏و داراى فضیلت است، ولى آنها محکمترین دستگیره ایمان نیستند،بلکه محکمتری …