Skip to main content

برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6


چکیده گاز SF6 از ترکیب مستقیم فلوئور و گوگرد ذوب شده بدست می آید و پس از عملیات تصفیه و خلوص در فولادی به صورت مابع ذخیره می گردد. گاز SF6 ازقانون گاز های کامل دقیقاً تابعیت ندارد. گاز SF6 دارای خواصی بسیار بالای عایقی است ودر شرایط قابل مقایسه استقامت الکتریکی آن دو و نیم برابر بیشتر از هوا است. خاصیت فوق ناشی از ماهیت برجسته الکترونگاتیوبودن مولکولهای گاز SF6  می باشد. این خاصیت اساس کاربرد گاز SF6 به عنوان محیط خاموش کننده قوس الکتریکی و با قدرت حدود ۱۰ برابر هوا میباشد.گاز SF6یک گاز نسبتاً پایدار است و فقط در دمای بالاتر از ۵۰۰۰c تجزیه می شود. اگر چه وجود ناخالصی های معینی مقدار کمی روند تجزیه را سهل تر می کند تخلیه جزئی و قوس کامل از جمله عوامل تجزیه گاز SF6 است. محصولات ناشی از گاز تجزیه شده عمدتاً به شکل گازهای فلوریدگوگرد و یا ترکیبات گوگرد فلوئور و اکسیژن و یا جامد به شکل فلوریدهای فلزی و سولفیدها تبدیل می شوند. گاز SF6 خالص سمی نیست، بلکه ناخالصیهایی که درزمان روند تولید آن ایجاد می گردد ممکن است سمی باشد. با این حال سطح ناخالصیهای مجاز در حدی است که به آستانه سمی شدن ن …

دانشجویار برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6

bathesis.sellfile.ir/prod-1936260-برررسی+انواع+ترانسفورماتو…

Diese Seite übersetzen

گاز SF6 از ترکیب مستقیم فلوئور و گوگرد ذوب شده بدست می آید و پس از عملیات تصفیه و خلوص در فولادی به صورت مابع ذخیره می گردد. گاز SF6 ازقانون گاز های کامل …

برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6 | ادمین فایل

adminfile.zili.ir/برررسی-انواع-ترانسفورماتور-های-عایق-ش/

Diese Seite übersetzen

برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6 چکیده گاز SF6 از ترکیب مستقیم فلوئور و گوگرد ذوب شده بدست می آید و پس از عملیات تصفیه و خلوص در …

ترانسفورماتورهای عایق شده با گاز SF6 | ایستگاه تحقیق

https://rsst.ir › … › ترانسفورماتورهای عایق شده با گاز SF6

Diese Seite übersetzen

ویژگی ها و مزایای استفاده از ترانسفورماتور های عایق شده با گاز SF6 ۳ … ۱-۷- مقایسه ی گاز sf6 با انواع دیگر عایق ها ۱۹ … ۴-۳- بررسی جنبه های اقتصادی GIS ۹۲

برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6 – جزوه فایل …

jozvefile.ir/برررسی-انواع-ترانسفورماتور-های-عایق-ش/

Diese Seite übersetzen

اگر چه وجود ناخالصی های معینی مقدار کمی روند تجزیه را سهل تر می کند تخلیه جزئی و قوس کامل از جمله عوامل تجزیه گاز SF6 است. محصولات ناشی از گاز تجزیه شده عمدتاً …

بایگانی‌های ترانسفورماتور عایق شده – ایده برتر

ir-project.ir/tag/ترانسفورماتور-عایق-شده/

Diese Seite übersetzen

برررسی انواع ترانسفورماتور های عایق شده با گازsf6 چکیده گاز SF6 از ترکیب مستقیم فلوئور و گوگرد ذوب شده بدست می آید و پس از عملیات تصفیه و خلوص در …

ترانسفورماتورهای جریان با عایق گاز sf6 – برق نیوز

barghnews.com/fa/…/ترانسفورماتورهای-جریان-با-عایق-گاز-sf6

Diese Seite übersetzen

04.12.2017 – در شکل زیر ترانسفورماتورهای جریان که عایق انها گاز sf6 است تا سطح … ترانسفورماتورها سنسورهای آلارم برای هشدار کاهش فشار گاز گنجانده شده است.

Es fehlt: برررسی

گاز SF6 – برق نیوز

barghnews.com/fa/news/23322/گاز-sf6

Diese Seite übersetzen

05.07.2017 – علاوه بر مزایای فوق، تجهیزات تزریق شده با گاز SF6، نیازی به تعمیرات و … و وزن دستگاه‌ها کمتر میشود و یا با در نظر گرفتن عایق روغن از نظر کاربرد نه تنها SF6 … خاصیت خنک کنندگی این گاز موجب استفاده از آن در ترانسفورماتورهای قدرت نیز امکان پذیر ساخته است. … چگونگی بررسی و عیب یابی نشتی گاز SF6 …

[PDF]در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﮐﺎرﺑﺮد آن ( ) ﮔﺎز

www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/…/93%20(11).pdfDiese Seite übersetzen

02.01.2010 – ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﺑﺮﯾﮑﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﮔﺎز. SF6 … ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺎز از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﺎز … در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻣﻮاج ﭘﺮ. ﻓﺸﺎری را ﺑﻪ … ﺑﻮده و ﻟﺬا در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺪان و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن آن. ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ …

فنی ومهندسی – گازsf6 و کاربرد آن در تجهیزات فشارقوی

در فصل دوم که تحت عنوان عایق های فشار قوی و نقش گاز SF6 به معرفی عایق فشار قوی … و نقش گاز SF6 می باشد شما را با این مسئله معرفی انواع بریکرها و نقش گاز SF6 در بریکر … و بررسی های لازم به منظور احداث ایستگاه های انتقال انرژی نوع metal clad با … علاوه بر مزایای فوق ، تجهیزات تزریق شده با گاز SF6 ، نیازی به تعمیرات و …

Andere suchten auch nach