Skip to main content
پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۴۴  اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
 جذب مس در روده باریک و به فرم احیا Cu+ انجام می­شود. nمقدار کمی مس در معده نیز جذب می گردد. nورود به سطح مخاطی توسط انتشار تسهیل شده و خروج از غشاء قاعده­ای – جانبی بیشتر به صورت انتقال فعال انجام می­شود؛ ممکن است انتقال تسهیل شده نیز صورت گیرد nهموستاز مس بیشتر با تنظیم جذب صورت می گیرد nناقلین مس CTR1 (Copper Transporter 1) و
DMT1 (Divalent metal transportهستند
زیست دسترسی:
میزان مس موجود در…

دانلود پاورپوینت بخش جراحی بیمارستان

دانلود پاورپوینت بخش جراحی  بیمارستان

دانلود پاورپوینت بخش جراحی بیمارستان

عنوان: بخش جراحی
قالب: پاورپوینت
صفحه: ۵۹
 
بخش جراحی
 
مقدمه
 
بخش های جراحی ازپیچیده ترین بخش های هر بیمارستان هم به لحاظ کاربردی و هم به لحاظ طراحی می باشد. چرا که حتی در این زمینه سیاستگذاران نیز با توجه به تجربیات گوناگون نظرات مختلف و گاه متناقض ارائه می کنند. بدین لحاظ از لزوم داشتن یک برنامه فیزیکی سخن به میان می آید که باید قبل از هرگونه عمل طراحی با یک سری مصاحبه، سطح اتاق های عمل و فضاهای پشتیبانی عمل را مشخص کنند.
عملکرد…