Skip to main content

آموزش جامع نرم افزار پروتئوس جهت شبیه سازی مدارات الکترونیکی


احتمالا اولین بار است که وارد محتوی نرم افزار می شودو یا شاید قبلا از این نرم افزار برای شبیه سازی مدارهای میکرو کنترلر استفاده کنید خواندن، شاید فکر کنید، این نرم افزار برای شبیهسازی مدارهای میکرو کنترللی است، شاید ….. در این کتاب شما با نرم افزار پروتوش بیشتر آشنا خواهید شد و خواهید دید که در ادامه کلیه مدار الکترونیک با این نرم افزار شبیه سازی میکریم، همچنین به راحتی فایبر مدار چاپی ما درست می شود … pcb برای تهیه نقشه ares برای کشیدن و تست مدار و از محدوده isis تقسیم می شود، از محیط ares و isis این نرم افزار به دو بخش استفاده می شود همان گونه که در فهرست کار کردید، این نرم افزار امکانات کمتری در اختیاری شما isis تست شده در قرار میدهد و …       نام محصول: آموزش جامع نرم افزار پروتئوس جهت شبیه سازی مدارات الکترونیکینوع فایل: pdfتعداد صفحات:۸۵سایز فایل: ۲٫۶ مگابایتمبلغ:۱۰۵۰۰   …

آموزش جامع نرم افزار پروتئوس جهت شبیه سازی مدارات الکترونیکی


احتمالا اولین بار است که وارد محتوی نرم افزار می شودو یا شاید قبلا از این نرم افزار برای شبیه سازی مدارهای میکرو کنترلر استفاده کنید خواندن، شاید فکر کنید، این نرم افزار برای شبیهسازی مدارهای میکرو کنترللی است، شاید ….. در این کتاب شما با نرم افزار پروتوش بیشتر آشنا خواهید شد و خواهید دید که در ادامه کلیه مدار الکترونیک با این نرم افزار شبیه سازی میکریم، همچنین به راحتی فایبر مدار چاپی ما درست می شود … pcb برای تهیه نقشه ares برای کشیدن و تست مدار و از محدوده isis تقسیم می شود، از محیط ares و isis این نرم افزار به دو بخش استفاده می شود همان گونه که در فهرست کار کردید، این نرم افزار امکانات کمتری در اختیاری شما isis تست شده در قرار میدهد و …       نام محصول: آموزش جامع نرم افزار پروتئوس جهت شبیه سازی مدارات الکترونیکینوع فایل: pdfتعداد صفحات:۸۵سایز فایل: ۲٫۶ مگابایتمبلغ:۱۰۵۰۰   …