Skip to main content
دانلود مقاله مساله هاي جالب رباضي  12 ص

دانلود مقاله مساله های جالب رباضی ۱۲ ص

دانلود مقاله مساله های جالب رباضی  12 ص

دانلود مقاله مساله های جالب رباضی ۱۲ ص

مساله های جالب رباضی ۱۲ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏مساله های جالب رباضی ۲
– ‏فرض کنید :
– ۱۰۰ ‏نفر آدم با هوش در یک ‏سالن زندانی هستند.
– ‏حداقل یک نفر و حداکثر همه آنها دارای یک خال بر روی ‏صورتشان هستند.
– ‏هیچ کدام از این افراد نمی دانند که آیا خود دارای خال هستند ‏یا نه.
– ‏به آنها گفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز ( نه کمتر و ‏نه بیشتر) مهلت دارند که آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند.
– ‏این افراد…