Skip to main content
دانلود مقاله پروژه تئوری رمزنگاری 330 ص

دانلود مقاله پروژه تئوری رمزنگاری ۳۳۰ ص

دانلود مقاله پروژه تئوری رمزنگاری 330 ص

دانلود مقاله پروژه تئوری رمزنگاری ۳۳۰ ص

پروژه تئوری رمزنگاری ۳۳۰ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏مقدمه ‏و تاریخچه
‏هر کدام از ما وقتی به ‏دنیای ماموران مخفی و جاسوسان فکر می کنیم چیز های زیادی به ذهنمان می رسد: سفرهای ‏خارجی، ماموریت های خطرناک، اسلحه های عجیب و ماشین های سریع. کمتر کسی در کنار این ‏چیزها به ریاضیات فکر می کند. اما باید بدانیم ریاضیات در فهمیدن پیامهای سری و ‏شکستن رمزها نقش اساسی بازی می کند و در طول تاریخ ریاضیدان ها نتیجه نبردهای ‏فراوانی را…