Skip to main content

بررسی و پژوهش در مورد فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات یا IT چیست ؟ فناوری اطلاعات یا ITترجمه عبارت information Technology است که هدف آن دسترسی کاربر به کنجینه دانش بشری است ودر اصصلاح برای توضیف فناوریهایی به کار می رود که ما را در ضبط ‏‏ ذخیره سازی پردازش بازیابی انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند وفناوریهای مانند رایانه تلفن ارتباط از راه دور انتقال از طریق دور نگار و را در بر
بیشتر بخوانید