Skip to main content
فایل رساله پایان نامه - موزه

فایل رساله پایان نامه – موزه

فایل رساله پایان نامه - موزه

فایل رساله پایان نامه – موزه

فایل رساله با موضوع موزه
رساله مورد نظر کامل می باشد  و شامل ۹ فصل است که در حدود ۱۲۰ صفحه تدوین شده است
فهرست رساله:
مقدمه ………………………………………………………………… ۱
۱- تعریف موزه ………………………………………………………………… ۱
۱-۲- مفهوم کلمه موزه در جهان امروز از سوی آیکوم ………………………………. ۲
۱-۳- فلسفه موزه ………………………………………………………………… ۴
۱-۴- تئوری های موزه سازی ……………………………………………………….. ۵
۱-۵- نکات مهم در طراحی موزه…

فایل کد - کلیه نقشه های دانشکده معماری

فایل کد – کلیه نقشه های دانشکده معماری

فایل کد - کلیه نقشه های دانشکده معماری

فایل کد – کلیه نقشه های دانشکده معماری

دانشکده معماری
شامل کلیه پلانهای طبقات
نماها و مقاطع
و سایت پلان
فایل موجود دارای بهترین برنامه فیزیکی می باشد که شامل کلیه فضاها می باشد
لازم به ذکر است این فایل دارای پشتیبانی می باشد در صورت خواستن تغییرات در پلانها و بقیه نقشه ها تماس بگیرید……

تحلیل روستای کشکوییه کرمان

تحلیل روستای کشکوییه کرمان

تحلیل روستای کشکوییه کرمان

تحلیل روستای کشکوییه کرمان

تحلیل روستای کشکوییه کرمان:
روستای کشکوییه واقع درکشور ایران استان کرمان شهرستان رفسنجان جاده رفسنجان انار واقع شده است.روستای کشکوییه واقع درکشور ایران استان کرمان شهرستان رفسنجان جاده رفسنجان انار واقع شده است.
این پاورپوینت شامل کروکی، نقشه کاربری اراضی، توپوگرافی، معرفی معابر، نمودار جمعیت، نمودار درصد مرگ و میر و… است….

تحلیل موزه برلین

تحلیل موزه برلین

تحلیل موزه برلین

تحلیل موزه برلین

تحلیل موزه برلین:
فرم موزه برگرفته شده از الگوی شکسته ستاره داوود یا مهر سلیمان است که یهودی ها در زمان نازیها مجبور به پوشیدن لباسهایی با آن آرم بودند. کانسپت اولیه موزه یهود بر نمایش حقیقت ستاره داوود و خط زیگزاگی که به عنوان پتانسیل فرمی بنا مطرح می باشد، تمرکز دارد.
این فایل شامل پلان، معرفی فضا، تحلیل فرم موزه و… است….

تحلیل روستای باقرآباد کرمان

تحلیل روستای باقرآباد کرمان

تحلیل روستای باقرآباد کرمان

تحلیل روستای باقرآباد کرمان

تحلیل روستای باقرآباد کرمان:
روستای باقر آباد واقع در کشور ایران در استان کرمان واقع شده است.
روستای باقر آباد مربوط به ۷۰۰۰ سال پیش است. ابتدا شنزاری بوده که توسط باد شن ها جا به جاشده اند و تپه ها را به وجود آورده اند که شخص پولداری به نام باقر قنات زده که جلوی باد هارو بگیره و شخصی که کشکش لقب داشته شن هارو جا به جا می کرده و باخاطر اسم باقر که آنجا را آباد کرده اسم روستا را باقر آباد گذاشته اند.
این فایل شامل وجه تسمیه، کروکی، نقشه کاربری…

تحلیل روستای کوبادومیه کرمان

تحلیل روستای کوبادومیه کرمان

تحلیل روستای کوبادومیه کرمان

تحلیل روستای کوبادومیه کرمان

تحلیل روستای کوبادومیه کرمان:
اسم روستا کوه باداموییه:درگذشته در کوه های این روستا بادام کوهی وجود داشته به همین دلیل اسم روستا کوه باداموییه است.
این پاورپوینت شامل: ورودی اصلی و فرعی، وضع موجود، محدوده روستا، نمودار جمعیت، نمودار مهاجرت و… است….

تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

تحلیل مدرسه هنر سنگاپور:
در مرکز این سایت منطقه ای دره مانند وجود دارد که در طرح تانگه به عنوان فضای سبز و ریه تنفسی مدرسه در نظر گرفته شده بود.
ایده این ساختمان:
توسط دو کمان که به تدریج شیب گرفته اند و توسط کمان سوم کوچک تری قطع شده اند ، شکل گرفته.
سقف های منحنی با چمن متراکم پوشانده شده اند.این کمان در عین اینکه کارکرد زیبا شناسانه دارد و مانند مجسمه ای متواضع در لندسکیپ منطقه خوش نشسته است.
 این پاورپوینت شامل پلان، نما و برش، معرفی…