Skip to main content
رنگ بندی مشروط بردارهای نمودار

رنگ بندی مشروط بردارهای نمودار

رنگ بندی مشروط بردارهای نمودار

رنگ بندی مشروط بردارهای نمودار

نمایی از محیط فایل
 

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

کد : C10
فایل اکسل : ۱شیت
فایلI18 : PDFصفحه مصور
ماکرو : ندارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

داشبورد میزان فروش لوازم خانگی سالانه

داشبورد میزان فروش لوازم خانگی سالانه

داشبورد میزان فروش لوازم خانگی سالانه

داشبورد میزان فروش لوازم خانگی سالانه

در این فایل؛ علاوه بر توابع زیر، فراخوانی تصویر، گرافیک (sparklines، graph speed ) و ماکرو استفاده شده است.این فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

INDIRECT * VLOOKUP * SUM * REPT

 

نمایی از قسمت ورود داده ها

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

کد: D10
فایل اکسل : ۲شیت
ماکرو : دارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

برنامه تحت اکسل محاسبه ارزش حروف ابجد

برنامه تحت اکسل محاسبه ارزش حروف ابجد

برنامه تحت اکسل محاسبه ارزش حروف ابجد

برنامه تحت اکسل محاسبه ارزش حروف ابجد

این برنامه نرم افرای ساده است جهت محاسبه ابجد کلمات و عبارت مورد نظر شما .
حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.
حروف ابجد به این شرح هستند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

 
کد : M6
فایل اکسل :…

برنامه تحت اکسل محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک

برنامه تحت اکسل محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک

برنامه تحت اکسل محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک

برنامه تحت اکسل محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک

در این برنامه محاسبه مقاومت فشاری عضو محوری با مقطع تیرآهن تک براساس دو روش حالت حدی مقاومت و تنش مجاز , مطابق آخرین ویرایش مبحث ۱۰ (ویرایش۹۲) طراحی خواهد شد.
در مراحل طراحی , بندهای مربوط به مبحث در کنار روابط استفاده شده درج گردیده است.
در قسمت مشخصات پروفیل های جدول اشتایل , ردیفی با عنوان جدید در نظر گرفته شده تا در صورت انتخاب پروفیل جدیدی خارج از پروفیل های جدول اشتایل , مشخصات آن را در این قسمت وارد کنید.

نمایی از محیط برنامه :

محاسبه سن و طالع بینی ماه ها در اکسل

محاسبه سن و طالع بینی ماه ها در اکسل

محاسبه سن و طالع بینی ماه ها در اکسل

محاسبه سن و طالع بینی ماه ها در اکسل

توابع استفاده شده در این فایل :
DATEDIF * TODAY * TEXT * MID * OFFSET * IF و توابع شمسی ساز تاریخ در اکسل

کد : DT1
 فایل اکسل : ۳شیت
ماکرو : دارد
 توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

 

داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

این فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد . غیر از موضوع اصلی، با آرایه ها , نامگذاری محدوده ها و تعدادی از فرمول های اکسل و نحوه استفاده از آنها بصورت کاملا کاربردی آشنا خواهید شد.

 
توابع استفاده شده در این فایل :
IFERROR * HYPERLINK * MATCH * INDEX * SUM

کد : D8
فایل اکسل : ۱شیت
فایلI14 : PDFصفحه مصور
ماکرو : دارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف , با نبشی جان – پیچی

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف , با نبشی جان - پیچی

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف , با نبشی جان – پیچی

در این برنامه طراحی اتصال ساده تیرهای همتراز شده با نمره های مختلف , با نبشی جان – پیچی براساس دو روش حالت حدی مقاومت و تنش مجاز , مطابق آخرین ویرایش مبحث ۱۰ (ویرایش۹۲) طراحی خواهد شد.
در مراحل طراحی , بندهای مربوط به مبحث در کنار روابط استفاده شده درج گردیده است.
در قسمت مشخصات پروفیل های جدول اشتایل , ردیفی با عنوان جدید در نظر گرفته شده تا در صورت انتخاب پروفیل جدیدی خارج از پروفیل های جدول اشتایل , مشخصات آن را در این قسمت وارد…

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

در این فایل با وارد کردن میزان حفاری روزانه تونل در قسمت های مربوطه, میزان حفاری انجام شده و میزان حفاری باقیمانده بصورت گرافیکی نمایش داده خواهد شد.این فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

کد : D9
فایل اکسل : ۱شیت
فایلI18 : PDFصفحه مصور
ماکرو : ندارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

برنامه تحت اکسل  طراحی اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی

برنامه تحت اکسل  طراحی اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی

برنامه تحت اکسل طراحی اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی

در این برنامه اتصال جوشی ورق و جفت نبشی کششی براساس دو روش حالت حدی مقاومت و تنش مجاز , مطابق آخرین ویرایش مبحث ۱۰ (ویرایش۹۲) طراحی خواهد شد.
در مراحل طراحی , بندهای مربوط به مبحث در کنار روابط استفاده شده درج گردیده است.
در قسمت مشخصات پروفیل های جدول اشتایل , ردیفی با عنوان جدید در نظر گرفته شده تا در صورت انتخاب پروفیل جدیدی خارج از پروفیل های جدول اشتایل , مشخصات آن را در این قسمت وارد کنید.

نمایی از محیط برنامه :

 
 

 
 

جدول تناوبی پویا در اکسل

جدول تناوبی پویا در اکسل

جدول تناوبی پویا در اکسل

جدول تناوبی پویا در اکسل

جدول تناوبی یا جدول مندلیف، یکی از مهم‌ترین جداول نوشته شده تاریخ بشر است. در این جدول عناصر شیمیایی بر اساس عدد اتمی (تعداد پروتون‌ها) چیده‌ شده‌اند. با این چینش، عناصری که خواص مشابه دارند در کنار هم قرار گرفته‌اند.

نظم بسیار زیبایی در این جدول برقرار است. ده‌ها نکته می‌توان از این جدول استخراج کرد. اولین جدول تناوبی در سال ۱۸۶۹ توسط دیمیتری مندلیف نوشته شد. از آن زمان تا کنون عناصر زیادی به این جدول اضافه شده‌اند. ولی…